Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch beizte ab

Übersetze
FilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
abbeizen luta av
lägga i eller behandla med lut
Verb
abfärben färga av sig Verb
abschreiben nedskriva, avskriva finan, wirtsVerb
AG AB
die Tat leugnen, ableugnen neka till gärningen Verb
abbürsten borsta av Verb
abrichten dressera, tränaVerb
abschirmen skärma av, avskärmaVerb
abästen kvista avVerb
abbuchen
Bankkonto
debitera Verb
abrüsten avrusta militVerb
abnötigen avtvinga Verb
absägen såga av Verb
abmelden avregistrera, Person auch: avanmäla Verb
absagen ge återbud Verb
hau ab! dra åt helvete!
abwerten nedvärdera Verb
abgrenzen avgränsa Verb
abhobeln hyvla av Verb
abtrocknen torka av Verb
abwarten avvakta, invänta Verb
abseihen sila av, bort, ifrån Verb
abberufen hemkalla Verb
abschmecken avsmaka, smaka av Verb
ab jetzt härefter
abschleifen slipa av Verb
(ab)waschbar tvättbar
(ab)holen hämta -ar
abtrennen skilja av / från, lossa, Saum (sömnad): sprätta av / bortVerb
abbilden avbilda Verb
abklemmen klämma ihop Verb
abschrecken avskräcka Verb
abfassen upprätta
avfatta
Verb
(ab)holen hämta, -r, -de, -t
abwälzen välta av (över) figVerb
(ab-) kühlen kyla, kyl/er -de -t
absperren spärra av, avstänga; isolera; låsa (dörr)Verb
abhärten avhärda -r (göra härdig) Verb
abspülen spola av, skölja Verb
(ab)holen hämta
(Ab-)Sengen
n
svedning
u
Substantiv
abdichten isolera, tätaVerb
Hau ab! Verschwinde! Stick!
bewaldeter (Ab-)Hang skogsbacke
von ... an, ab fr.o.m. = från och med
abtakeln (mar.) avrigga navigVerb
jemanden abhängen dra ifrån ngn sportVerb
Verschwinde!/ Hau ab! Försvinn!
abwerten
Währung
devalvera
valata
finanVerb
absetzen (Waren) avsätta (varor) wirtsVerb
abbeißen bita av Verb
er hebt ab han tar ut
abraten avråda Verb
abreißen
riss abhat abgerissen
riva av
rev avhar rivit av
Verb
abstumpfen (auch fig ) avtrubba -r -de -t (även bildligt)figVerb
absegeln avgå
om segelfartyg
navigVerb
heimlich abhören bugga, -r
förse med hemlig mikrofon för avlyssning
Verb
abschaffen avskaffa -de -tVerb
abtönen
tönte ab

Malerei
avtona
avtonade

måleri
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.03.2023 2:44:01
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä
  <-- Eingabehilfe einblenden - klicken