Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Weg - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Deklinieren Weg -e m Deklinieren väg u Substantiv
Weg m väg (-en, -ar, -arna)Substantiv
weg väck, Richtung: bort, Ort: bortaAdverb
Weg m väg -en -arSubstantiv
weg undanAdverb
weg (gehen) bort
hinten, weg borta
weg sein borta
wegwehen
wehte weg
blåsa bort (om vind)Verb
weit weg långt borta
weg (sein) borta
wegtauen
taute weg
töa bort
töade bort
Verb
wegnehmen
nahm weg
frånta, fråntaga
fråntog
Verb
Weg m, Straße f väg -en -ar uSubstantiv
auf dem Weg väg
entfernt, weit weg långt bort / långt borta
ein schmaler Weg en smal väg
einen Weg einschlagen slå in en väg
abkürzen
kürzte ababgekürzt

den Weg abkürzen
gena
genadegenat
Verb
seinen Weg machen ta -r, tog sig fram
fort, weg, hin iväg
weggehen
ging wegist weggegangen
därifrån, bort
gickhar gått
Verb
Weg weisen buchstäblich und bildlich vägleda
vägleddeväglett

(Präs.) vegleder
Verb
wegkommen (verschwinden)
kam weg
komma bort, försvinna
kom bort/försvann
Verb
wegfliegen
flog wegist weggeflogen
flyga iväg
flög
Verb
wegschieben
schob weghat weggeschoben
skjuta undan
sköt undan
Verb
wegwerfen
warf weghat weggeworfen
kasta -r bortVerb
ich muss los, ich muss weg ugs jag måste dra (vard. )
Wohin führt dieser Weg Vart går den vägen
wegschließen, einschließen
hat weg-/ eingeschlossen
låsa inVerb
der Weg, die Richtung led -en -er
der Weg ist schmal vägen är smal
von hier weg, fort härifrån
ab,los,fort,weg ifrån
die Ruhe weg haben vara lugn som en filbunkeRedewendung
der Weg wird schmal vägen blir smal
uneben: ein unebener Weg en knagglig väg
wegkommen von
kam wegist weggekommen
komma ifrån ngt/ngn, kommer, kom, kommit
i meningen "göra sig fri", "befria sig"
Verb
den Weg bahnen für
bahnte
bana -r väg för; seltener: bana vägen för
banade
figVerb
Weg m (Fahrradweg, Fußgängerweg, Wanderweg) m Deklinieren stråk (cykelstråk, gångstråk, vandrarstråk) n Substantiv
den Weg finden
fandhat gefunden
hitta vägen
hittade
Verb
das Auto wegfahren
fuhr weg
köra bort bilen
körde bort
Verb
fortwälzen, wegwälzen
wälzte fort/weg
vältra bort
vältrade bort
Verb
im Weg stehen
standhat gestanden
stå i vägen, står stod ståttVerb
ein Weg, eine Route f en led u
väg
Substantiv
wegtreiben
trieb wegist/hat weggetrieben
driva bort
drev borthar drivit bort
Verb
sich auf den Weg machen bege sig åstad
neuer schwedischer Weg durch Deutschland Ny Sverigeväg genom Tyskland
unterwegs sein, auf dem Weg sein vara väg
finden; den Weg finden, sich auskennen hitta (1)
ein Stück weit weg (Entfernung) en bra bit ifrån
sich auf den Weg machen ge -r, gav, gett sig av
Steig m -e, Pfad m -e (schmaler Weg) stig -en -ar uSubstantiv
jemanden vom Weg abdrängen
drängte ab
preja ngn av vägen
prejadeprejat

prejar (Präs.) nedpreja
VerkVerb
Fußweg m
Weg nur für Fußgänger
gångstig uSubstantiv
ein Weg m von fünf Minuten fem minuters väg
fortjagen, wegscheuchen
jagter fort / scheuchte weg
köra bort
körde bort

~ ngn
Verb
Ist das der Weg nach... Är det här vägen till...
wegstoßen, fortstoßen
stieß weg/forthat weg-/fortgestoßen
stöta bort
stötte bort
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.09.2019 19:17:14
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon