Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Wahrscheinlichkeit - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Wahrscheinlichkeit f sannolikhet -en -er uSubstantiv
aller Wahrscheinlichkeit nach, höchstwahrscheinlich, aller Voraussicht nach med all sannolikhet
Rückstellung f
Im Rechnungswesen sind Rückstellungen Passivpositionen in der Bilanz, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden. Rückstellungen dürfen nicht mit Rücklagen verwechselt werden, die zum Eigenkapital gehören.
avsättning u
Avsättningar är förpliktelser som visserligen är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är obestämda ifråga om belopp eller tidpunkt då de skall infrias. Exempelvis kan avsättning göras för förväntade kundförluster innan de blivit realiserade. Andra exempel på avsättningar kan vara avsättning för pension och avsättningar för framtida viteutbetalning. Avsättning görs enligt försiktighetsprincipen och behandlas i IAS 37 alternativt RR 16. Avsättningen ska tas upp i balansräkningen om den är en befintlig förpliktelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas och om utflödets storlek går att bestämma tillförlitligt.
finanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.05.2018 2:40:58
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon