Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Wärme - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Wärme f värme -nSubstantiv
Wärme f värme -n -Substantiv
überschüssige Wärme f överskottsvärme -enSubstantiv
erzeugen
erzeugte

z.B. Wärme ~
alstra
alstrade

t.ex. ~ värme
Verb
warme Speise f varmrätt -en -erSubstantiv
warme Birnensuppe varm päronsoppa
Hackschnitzelheizwerk n (nur Wärmeproduktion), Hackschnitzelheizkraftwerk n (Wärme und Strom) fliskraftverk n
används för el- och/eller värmeproduktion
technSubstantiv
für draußen mitheizen
verschwenderisch sein, vor allem mit Wärme
elda för kråkorna
Slösa med något, framför allt om värme, ha dörren öppen medan man eldar.
Slösa med något, framför allt om värme, ha dörren öppen medan man eldar.
Redewendung
warme Mahlzeit f
am Abend
middag -enSubstantiv
wie warme Semmeln weggehen åt som smör
jemanden fertigmachen (im Sinne von vernichten)
Die Schuldgefühle machten ihn fertig - Die Wärme machte sie fertig
ta kål ngn (fysiskt)
Skuldkänslorna tog kål på honom - Värmen tog kål på henne
Verb
Wärmebrücke f
Eine Wärmebrücke (oft fälschlicherweise als Kältebrücke bezeichnet) ist ein Bereich in Bauteilen eines Gebäudes, durch den die Wärme schneller nach außen transportiert wird als durch die anderen Bauteile.
köldbrygga u
Med en köldbrygga menas att en konstruktionsdetalj i en byggnad har kontakt med den kallare utsidan, det kan leda kyla mot den varma insidan eller vice versa.
Substantiv
Abluft f
Abluft ist ganz allgemein die aus einem Raum frei oder gezwungen abströmende Luft. Bei der Betrachtung von Wohnraum kann diese Abluft z. B. weiter verwendet werden, indem diese anderen Räumen als Umluft wieder zugeführt wird oder ihre thermische Energie in einer Wärme- oder Kälterückgewinnung genutzt wird.
frånluft uSubstantiv
(jemanden) schlauchen ugs /vard.
schlauchte

jemanden sehr anstrengen, bis ans Ende der Kräfte beanspruchen, strapazieren; jemandem die Kräfte rauben Bsp.: Das warme Wetter schlaucht ganz schön - Die Prüfung hat mich total geschlaucht
utsätta ngn för stora påfrestningar, vara mkt påfrestande för ngn
utsatte

Ex.: Det varma vädret är rätt så påfrestande - Provet har varit mkt påfrestande för mig -
Verb
Heizkraftwerk n -e, KWK-Kraftwerk n
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bzw. Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) ist die gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie, die in der Regel unmittelbar in elektrischen Strom umgewandelt wird, und nutzbarer Wärme für Heizzwecke (Fernwärme oder Nahwärme) oder für Produktionsprozesse (Prozesswärme) in einem Heizkraftwerk. Es ist somit die Auskopplung von Nutzwärme insbesondere bei der Stromerzeugung aus Brennstoffen. In den meisten Fällen stellen KWK-Kraftwerke Wärme für die Heizung öffentlicher und privater Gebäude bereit, oder sie versorgen als Industriekraftwerk Betriebe mit Prozesswärme (z. B. in der chemischen Industrie).
kraftvärmeverk n
Kraftvärmeverk är en kombinerad anläggning, som utnyttjar kraftvärmeteknik för att producerar kraft och nyttiggjord värme, det vill säga elektricitet och fjärrvärme. I motsats till värmekraftverket utnyttjar man alltså här en större del av den tillförda värmeenergin. Tekniken medför att 80-90 procent av bränslets energiinnehåll kan tas tillvara, medan ett värmekraftverk som enbart producerar elektricitet har en verkningsgrad av maximalt cirka 50 procent. Kraftvärme bygger på att det finns möjlighet att ta emot den värme som "blir över" vid produktionen av el, oftast i ett fjärrvärmenät. Innehåll
technSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.06.2018 22:44:44
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon