Pauker Logo

Nein, ich nerve nicht alle mit Emails nur wegen der dämlichen DSGVO.
Wie bisher, bekommt ihr keine Newsletter und anderen unnötigen Kram - die Emailadresse ist nur für vergessene Passwörter und evtl. Foren-Antworten.
Ja, wenn ihr euch nicht registriert, bekommt ihr Google-Werbung und Google verfolgt euch bis ins Grab.

Schwedisch Deutsch Samt - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Samt m sammet (-en -0)Substantiv
sowie samt
nebst, mit, (mit)samt tillika med
zusammen mit, nebst, samt jämte
und, sowie samt
Wird schriftsprachlich benutzt!
Konjunktion
ansteckend, infektiös smittsam el. smittosam -samt -sammamedizAdjektiv
das Upgrade n -s (Ticketupgrade)
Wechsel zu einer höheren Ticketkategorie im Flugverkehr
uppgradering u
Flyg: från Economy till Economy Extra eller Business samt från Economy Extra till Business
Substantiv
Schalenwild n
Das Schalenwild umfasst die dem Jagdrecht unterliegenden Paarhufer (Hornträger, Geweihträger und das Schwarzwild, die Wildschweine) – deren Klauen werden in der Jägersprache als ‚Schalen‘ bezeichnet
beteckning för jaktbara parhovriga djur som t.ex. hjort, dovhjort, rådjur, samt viltsvinSubstantiv
Reepschläger m
Reepschläger ist ein traditioneller Handwerksberuf in der Seilherstellung
repslagare u
Gammalt hantverksyrke; person som slår rep, linor eller trossar samt annat förtöjningsgods
geschSubstantiv
Gasthof m -höfe pl
In der ursprünglichen Bedeutung: Einrichtung für Reisende mit Verpflegung und Unterkunft samt Möglichkeit, die Pferde zu wechseln
gästgivaregård en -ar, gästgiveri et -er
Gästgiveri var en inrättning för resande på vägarna där förtäring och inkvartering skulle bjudas samt möjligheter till att byta häst för skjutsar. Detta var reglerat i Gästgiveristadgan, men avskaffades 1933. I dag används ordet om äldre krogar och hotellinrättningar i samhällen och byar.
geschSubstantiv
Speckstein m
Auch Steatit, Lavezstein, Seifenstein; natürlich vorkommender, massig oder schiefrig auftretender chemischer Stoff, der je nach Zusammensetzung als Mineral oder als Gestein gilt. Sein Hauptbestandteil ist Talk und macht den Speckstein in reiner Form zu einem Mineral.
tjälsten u
metamorf bergart och består av en blandning av minst 50 % talk samt magnesiumsilikat/klorit
geoloSubstantiv
Urologie f urologi u
Urologi är läran om bägge könens urinorgan samt mannens könsorgan, tillika sjukdomarna i dessa organ.
medizSubstantiv
Fliesenleger HaWe
In Österreich lautet die Berufsbezeichnung Platten- und Fliesenleger/in, in Deutschland Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in und in der Schweiz Plattenleger/in.
plattsättare u
en form av murare med liknande utrustning som sätter keramiska plattor såsom kakel och klinker eller plattor av natursten samt terrazzo
Substantiv
Tiergerechtheit f
Tiergerechtheit (englisch: animal welfare) umfasst die Aspekte Tiergesundheit (animal health), die Ausführbarkeit von natürlichen Verhaltensweisen (natural behaviour) und das Wohlbefinden (positive emotional state) eines Tieres.
djurvälfärd u
Djurvälfärd är ett djurs subjektiva upplevelse av sin situation, samt ett synsätt att djur skall ha ett värdigt liv med bra levnadsvillkor.
zooloSubstantiv
Viele Reisemobile und Caravans setzten Maßstäbe und leiteten neue Trends ein − vor allem hinsichtlich Technik, Komfort und Design sowie Sicherheit und Qualität.www.hymer.com Många husbilar och husvagnar skapade standarder och introducerade nya trender, framför allt när det gäller teknik, komfort och design samt för säkerhet och kvalitet.www.hymer.com
globale Erwärmung f, Klimaerwärmung f
Als globale Erwärmung bezeichnet man den in den vergangenen Jahrzehnten beobachteten Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre und der Meere sowie deren künftig erwartete Erwärmung. Oft wird der damit einhergehende Klimawandel synonym verwendet.
global uppvärmning en
Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan 1950-talet samt dess förutspådda fortsättning.
Substantiv
Mast, Schiffsmast m -en
Als Schiffsmast bezeichnet man einen ganz oder annähernd vertikal auf Schiffen aufgestellten Mast aus Holz, Metall oder anderen festen Materialien.
mast -en -er
En mast är en vertikal stående rundhult eller konstruktion på segelbåtar samt segelfartyg för anbringande av de segel som påverkar farkostens framdrivning.
navigSubstantiv
Kattegat und Skagerrak
Die schwedische Bezeichnung kann auch noch weitere Meeresgebiete umfassen, z.B. den Öresund, den Großen und Kleinen Belt und den dänischen Limfjord
Västerhavet (best. Form!) n
Västerhavet är en vardaglig sammanfattande benämning på Kattegatt och Skagerrak. Ibland inräknas även Nordsjön, liksom Öresund, Stora och Lilla Bält samt Limfjorden
geogrSubstantiv
Metalle pl der Seltenen Erden
Zu den Metallen der Seltenen Erden gehören die chemischen Elemente der 3. Gruppe des Periodensystems (mit Ausnahme des Actiniums) und die Lanthanoide – insgesamt also 17 Elemente. Nach den Definitionen der anorganischen Nomenklatur heißt diese Gruppe chemisch ähnlicher Elemente Seltenerdmetalle.
sällsynta jordartsmetaller pl
metaller vars oxider förekommer sparsamt i naturen. Hit räknas periodiska systemets grupp 3, skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantanoiderna.
chemiSubstantiv
Baustoff m
Ein Baustoff ist ein Werkstoff (in Form von Rohstoffen, Hilfsstoffen oder Halbzeug) und wird zum Errichten von Bauwerken und Gebäuden benutzt. Umgangssprachlich wird in diesem Kontext auch unpräzise Baumaterial oder Verbrauchsstoff verwendet, die fachlich unterschieden sind.
byggnadsmaterial n
Vid byggandet och underhållet av en byggnad används ett mycket stort antal olika material. Viktiga egenskaper för ett byggnadsmaterial är hållfasthet, livslängd och underhåll samt miljöpåverkan.
Substantiv
Rollwiderstand m
Der Rollwiderstand ist der entscheidende Parameter in der Messung der Energieeffizienz eines Reifens und hat damit einen direkten Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs. Dieser hängt grundsätzlich vom Fahrzeug bzw. Fahrzeugtyp und den Fahrbedingungen ab. Ein Reifen mit der grünen Kategorie „A“ verbraucht auf 100 km 0,1 l weniger Kraftstoff als ein „B“-klassifizierter Reifen.
rullmotstånd n
Rullmotståndet utgör cirka 20 procent av bränsleförbrukningen på ett fordon. Rullmotståndet påverkar energieffektiviteten och på det sättet bilens driftkostnader samt koldioxidutsläpp. Ju lägre rullmotstånd desto lägre bränsleförbrukning.
Substantiv
Wohnhaus n (auf einem Hof)
Wohnhaus, das abgetrennt von den Wirtschaftsgebäuden ist
mangårdsbyggnad u
Mangårdsbyggnad kallas ofta ett lantbruks bostadshus, dvs det hus som människorna bor i, till skillnad från djurens ladugårdar och stall, samt ekonomibyggnader, vagnslider och andra lantbruksbyggnader.
archi, landwSubstantiv
Gipskartonplatte, Gipskarton-Bauplatte f
Baustoff aus Gips, meistens in mit beidseitigem Kartonage-Bezug. Ihre Stabilität erhalten die Platten durch die beidseitige Kartonage, welche die Zugkräfte aufnimmt.
gipsskiva u
Gipsskiva är en skiva av gips som har en yttre beläggning av papp på båda sidor. Gipsskivan används frekvent i byggnadsproduktionen för beklädnad av väggar samt för beklädnad av innertak och golv.
archiSubstantiv
Japanische Kerrie f (Kerria japonica), jap. 山吹 Yamabuki, auch Ranunkelstrauch m Goldröschen n kerria u
art i familjen rosväxter och förekommer naturligt i centrala och östra Kina, samt i Japan. Arten är den enda i släktet. Den odlas som trädgårdsväxt i Sverige och då vanligen som den fylldblommiga sorten 'Pleniflora'.
botanSubstantiv
Frachtbrief m
Ein Frachtbrief (engl. waybill) ist ein Beförderungsdokument für den Frachtvertrag nach dem Handelsgesetzbuch (§ 407 HGB), das der die Güter begleitende Frachtführer mit sich führt. Der Frachtbrief weist den Frachtführer als Besitzer des Gutes, die Inhaber der Kopien des Frachtbriefes als Eigentümer und Verfrachter beziehungsweise Empfänger aus.
fraktsedel en -sedlar pl
Fraktsedel är ett dokument som följer med en vara under varans transport och skall innehålla information om paketets vikt, längd och bredd samt både mottagarens och avsändarens adress.
Substantiv
Schweifhaar, Mähnenhaar n
bei Pferden
tagel -et
Tagel långa, grova och ganska styva hår från man och svans hos hästdjur samt från svans hos nötkreatur. Tagel används numera mest som stoppning i madrasser. Stråkar till stråkinstrument tillverkas också av tagel.
Substantiv
Echte Bärentraube f
Die Echte oder Immergrüne Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi) ist eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae). Sie ist auf der Nordhalbkugel in Nordamerika und Eurasien weit verbreitet und wird beispielsweise als Heilpflanze genutzt.
mjölon n
Mjölon (Arctostaphylos uva-ursi) är en art i familjen ljungväxter och har cirkumpolär utbredning samt förekommer söderut till södra Europa och Kalifornien. Äldre svenska alternativa namnformer är mjölonris, mjölbär och linbär.
botanSubstantiv
Dorade, Goldbrasse -n f
Salzwasserfisch
guldsparid en, guldbraxen best. =
Guldsparid (Sparus aurata) även kallad guldbraxen, är en saltvattensfisk med utbredning i östra Atlanten från Brittiska öarna till Kap Verdeöarna samt i Medelhavet och i mindre utsträckning i Svarta Havet.
zooloSubstantiv
Kuhfuß m n
Ein Kuhfuß oder Nageleisen (auch Ziegenfuß, Geißfuß bzw. in österreichischen Dialekten Goashaxn oder Gashaxn) ist ein Werkzeug zum Herausziehen von eingeschlagenen Metallnägeln. Der Name leitet sich von der Form der Klauen bei Paarhufern wie Kuh bzw. Ziege („Geiß“) ab.
kofot en -fötter pl
En kofot är ett brytverktyg som används vid demontering av träkonstruktioner samt för flera andra arbetsuppgifter där det behövs ett verktyg med hävstångsprincipen. En kofot är utrustad med en klo i ena ändan för utdragning av spikar.
technSubstantiv
Konvulsion f, Schüttelkrampf m
Konvulsionen (Konvulsion (Sg.) = med.-fachspr. für Schüttelkrampf; von Lat. convellere; ‚losreißen‘, ‚erschüttern‘) sind sich in Serie wiederholende tonisch-klonische Krämpfe der Körpermuskulatur, in aller Regel verbunden mit einem Bewusstseinsverlust. Auslöser sind synchrone Entladungen (Depolarisationen) von Nervenzellen des Gehirns. Der Begriff „Konvulsion“ ist veraltet. Der heute übliche Terminus ist „tonisch-klonischer Krampfanfall“.
Deklinieren konvulsion u
Konvulsion eller anfall är ett allvarligt tillstånd av motoriska krampanfall samt abnorma psykiska och sensoriska upplevelser. Konvulsioner beror på störningar i hjärnbarken, och är, om de är återkommande och drabbar armar och ben, ett klassiskt tecken på epilepsi.
medizSubstantiv
Warennummer f
Bei der Warennummer handelt es sich um die achtstellige Codierung der Kombinierten Nomenklatur für statistische Zwecke.
KN-nummer n
Kombinerade nomenklaturen är tullunionens tulltaxe- och statistiknomenklatur. KN-nummer består av 8 siffror. KN-numret använder du vid export till länder utanför EU samt för statistik över införsel och utförsel i handeln mellan EU-länderna.
Substantiv
Sparquote f
Mit Sparquote bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre den Anteil der Ersparnisse am Einkommen.
sparkvot u
Sparkvoten anger hur stor del av bruttonationalprodukten som används för sparande. I sparandet ingår hushållens samt den offentliga sektorns inkomster som inte används för konsumtion. Sparkvoten beräknas genom att ta ett lands sparande dividerat med landets BNP.
finan, wirtsSubstantiv
Gewinde n
Unter Gewinde versteht man eine profilierte Einkerbung, die fortlaufend wendelartig um eine zylinderförmige Wandung – innen oder außen – in einer Schraubenlinie verläuft. Die „Kerbe“ wird als Gewindegang bezeichnet.
gänga u
Gänga, tredimensionellt spiralformat mönster på ett cylindriskt föremål. En invändig gänga (exempel; mutter) är gjord för att passa på en utvändig gänga (exempel; skruv). Gängor förekommer till exempel på skruvar, muttrar, glödlampor samt flaskor och burkar med gängat lock.
Substantiv
Zerleger m
im Schlachtbetrieb
styckare u
Styckarens arbete börjar efter att slakten har avslutats med slaktkroppens partering eller klyvning dvs att den har delats i fyra fjärdedelar (två fram samt två bakparter). Innan styckaren börjar måste slaktkroppen fått hängmöra under en viss tid.
Substantiv
Debitkarte f; ugs: EC-Karte f
Eine Debitkarte (von lat. debere ‚schulden‘, engl. debit ‚Soll‘, ‚Kontobelastung‘) ist eine Bankkarte, Sparkassenkarte oder Bankomatkarte (Warenzeichen, Österreich), die zur bargeldlosen Bezahlung oder zum Abheben von Bargeld am Geldautomaten eingesetzt werden kann. Im Unterschied zu Kreditkarten wird nach dem Kauf das Girokonto des Karteninhabers sofort oder innerhalb weniger Tage belastet (debitiert). Aus historischen Gründen wird fälschlicherweise auch noch die Bezeichnung Scheckkarte verwendet, da diese Karte zu Zeiten von Euro-Schecks zur Einlöseberechtigung (Unterschriftsprüfung etc.) diente. Ebenso wird sie umgangssprachlich oft als EC-Karte bezeichnet – nicht nur wegen der damaligen sehr großen Verbreitung der Eurocheque-Karte, sondern auch, weil meist auch die zusätzliche Funktion Electronic Cash integriert ist.
ett kontokort n
Kontokort är ett betalningsmedel som fungerar på de inköpsställen som accepterar kortet som betalningsmedel. Kontokort indelas i bankkort (på engelska debit card) som är direkt kopplade till innehavarens konto, betalkort, som låter innehavaren betala mot månatlig faktura, samt kreditkort, som är betalkort med kontokredit.
Substantiv
Gefahrensymbol n
Ein Gefahrensymbol ist ein nur noch übergangsweise geltendes Piktogramm auf orangem Untergrund, das zusammen mit einer bestimmten Gefahrenbezeichnung einen ersten, leicht erkennbaren Hinweis auf die Gefahren gibt, die von einem Gefahrstoff ausgehen
faropiktigram et, farosymbol, varningssymbol u
Faropiktogram, allmänt kallat farosymbol eller varningssymbol, representerar en fara eller hälsorisk med en kemikalie eller kemisk produkt. Farosymbolen ger användaren viktig information på förpackningen. I märkningen ska finnas faropiktogram, signalord, samt faro- och skyddsangivelser eller farosymboler, farobeteckningar samt risk- och skyddsfraser.
Substantiv
Business Angel m -s
Ein Business Angel (kurz BA, selten auch Unternehmensengel) ist jemand, der sich finanziell an Unternehmen beteiligt und gleichzeitig die Existenzgründer mit Know-how und Kontakten in einer typischerweise sehr frühen Phase unterstützt. Meist handelt es sich dabei um erfolgreiche Gründer, die nach dem Verkauf oder Börsegang ihres ehemaligen Unternehmens Kapital und Know-How in junge Unternehmen einbringen oder um erfahrene Unternehmer oder leitende Angestellte, die aufgrund ihrer langen Berufstätigkeit über mehr Management-Erfahrung und Kontakte verfügen als die Gründer der betreuten Unternehmen selbst.
affärsängel en, affärsänglar pl
Privatperson som satsar sitt kapital, både monetärt och eller intellektuellt kapital i nystartade företag, som en form av riskkapital. Företagaren får då tillgång till kapital, erfarenheter samt kontakter. Affärsängeln har ofta själv egen erfarenhet av att vara företagsledare.
finan, wirtsSubstantiv
Geburtshilfe f
Als Geburtshilfe, auch Tokologie oder Obstetrik genannt, bezeichnet man die Fachrichtung der Medizin, die sich mit der Überwachung normaler und pathologischer Schwangerschaften sowie der Vorbereitung, Durchführung und Nachbehandlung normaler und pathologischer Geburten einschließlich der erforderlichen Operationen befasst. Sie gehört zur Frauenheilkunde. Außerdem gehört dazu die Tätigkeit von Hebammen und Entbindungspflegern.
obstetrik u
Obstetrik (lat. ars obstetricia, av obstetrix, barnmorska), är den gren av medicinen som innefattar det kvinnliga bäckenets och de kvinnliga könsorganens anatomi, graviditetens fysiologi och patologi, förlossningens normala och abnorma gång, barnsängens (puerperiets) och amningens (laktationens) normala och sjukliga förhållanden samt den obstetriska behandlingen och operationsläran.
medizSubstantiv
Schlauchschelle f
Schlauchschellen (auch Schlauchbinder, in der Schweiz meist Schlauchbriden genannt) befestigen ein Schlauchende an einem festen Anschluss oder an einem Schlauchverbinder. Schlauchschellen bestehen aus einem ringförmigen Metallband, einem Draht oder Doppeldraht, seltener auch aus Plastik. Zum Festziehen besitzt die Schelle zumeist eine Stellschraube. Diese ist so angebracht, dass durch Drehen der Stellschraube der Innendurchmesser des Schlauchschelle verringert wird. Dadurch wird der darunter liegende Schlauch auf das Anschlussstück gepresst und dichtet mit diesem ab.
slangklämma u
Slangklämma är en fästanordning som används för att fästa en slang på en nippel, slangsockel, rör eller liknande. Slangklämmor är vanligtvis ett metallband med ett stansat eller pressat skruvspår samt en fastmonterad skruv som används för att spänna ihop bandet, likt en snäckväxel, och på så vis ge en stabil anslutning utan läckage.
Substantiv
Verbrauchsteuer f
Eine Verbrauchsteuer ist eine Steuer, die den Verbrauch oder Gebrauch bestimmter Waren mit einer Steuer belastet. Meist handelt es sich um Waren, die im Zeitpunkt der Einführung der jeweiligen Steuer als Luxusgüter galten. Deshalb ist auch die Bezeichnung Verbrauchssteuer gebräuchlich. Die Steuerlast sollen die Verbraucher tragen.
punktskatt u
En punktskatt (historiskt även accis) är en extra indirekt skatt som lagts till på enskilda varor eller varugrupper. Punktskatter införs av flera skäl; för att öka statens inkomster, för att styra konsumtionen i en för staten önskvärd riktning (se pigouviansk skatt) samt för att finansiera kollektiva nyttigheter som är kopplade till förbrukningen av en viss vara.
finan, wirtsSubstantiv
Ständerbohlenbau, Bohlenständerbau m -ten
eine seit dem 15. Jahrhundert im süddeutschen Raum und in der Schweiz weit verbreitete Holzbauweise. Es handelt sich dabei um einen Vorläufer des oberdeutschen Fachwerks.
skiftesverk n
Skiftesverk är en träbyggnadsteknik som mest använts för ekonomibyggnader såsom ladugårdar stall och loge samt andra enklare byggnader från vikingatiden och framåt. Väggar i skiftesverk består av liggande, grova plankor som är infällda i stolpar med spår. Denna teknik möjliggör användande av relativt korta plankor, vilket är en fördel i områden som saknar högväxt barrskog.
archiSubstantiv
Wandermuschel f -n
Die Wandermuschel (Dreissena polymorpha), auch Zebramuschel genannt, gehört zu den Vertretern der Autolamellibranchiata, einer Teilklasse der Klasse der Muscheln (Bivalvia). Die Wandermuschel ist eine sehr konkurrenzstarke Art, die sich an Wasserpflanzen und Großmuscheln heftet. Dies führt zu einer starken Verbreitung und Störung der natürlichen Artenvielfalt der Ökosysteme. Demnach ist sie eine invasive Form der Neobiota.
vandrarmussla u
Vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) eller zebramusslan som den också kallas har sitt ursprung i området kring Kaspiska havet. Vandrarmusslan är en främmande art för Sverige och kan på vissa platser uppträda i extremt stora bestånd. I Sverige förekommer arten framförallt i Mälaren och Hjälmaren samt i vattendrag knutna till dessa sjöar.
zooloSubstantiv
Mohr m
Der Begriff Mohr ist eine seit dem Mittelalter verwendete deutschsprachige Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe, zum Beispiel historisch in Bezug auf Kuschiter und Mauren oder später allgemeiner für Schwarzafrikaner. Er wird nur noch selten gebraucht und heute – wegen seiner kolonialen und teilweise rassistischen Verwendung – häufig als negativ empfunden.[
morian u
Morian (av latin maurus, afrikansk, morisk) är ett äldre ord för svarthyad afrikan eller neger, samt andra mörkhyade personer. Uttrycket är känt i svenskan sedan 1500-talet. På vikinga- och medeltiden användes uttrycket "blåman", morian eller mor. Ordet används idag bara i konst- eller kulturhistoriska sammanhang eftersom det kan uppfattas som stötande.
Substantiv
Puffer m
Ein Puffer ist ein Stoffgemisch, dessen pH-Wert (Konzentration der Oxoniumionen) sich bei Zugabe einer Säure oder einer Base wesentlich weniger stark ändert, als dies in einem ungepufferten System der Fall wäre.
buffertsystem et, buffertlösning en, buffert u
Ett buffertsystem, även kallat buffert eller buffertlösning om buffertsystemet är en kemikalie, består vanligtvis av en svag syra samt dess korresponderande bas i jämförbara koncentrationer, till exempel ättiksyra och något acetatsalt. Buffertsystemet gör att pH-värdet ändras mycket lite vid tillsats av måttliga mängder av en annan syra eller bas, genom att den tillsatta syran reagerar med buffertsystemets bas respektive att den tillsatta basen reagerar med buffertsystemets syra.
chemiSubstantiv
Tretroller m
Ein Tretroller oder Trittroller bzw. (vor allem in der Schweiz) Trottinett oder (im süddeutschen Raum) Radelrutsch (auch in der Bauweise des Wipprollers) ist ein muskelkraftbetriebenes, zweirädriges Kleinfahrzeug mit einem bodennahen Trittbrett, auf dem sich eine Person stehend fortbewegen kann. Er wird durch Abstoßen mit einem Bein (beim Wipproller durch gewichtsverlagernde Wippbewegungen über einen mechanischen Antrieb) angetrieben und kann aus Holz, Carbon (kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff) oder Metall (Aluminium, Stahl) gebaut sein.
sparkcykel u
Sparkcykel (även kallat kickbike) är ett fordon som består av hjul (i regel två), en platta att stå på, samt styre. Sparkcyklar har ofta använts för att snabbare ta sig fram i stora byggnader, till exempel i industribyggnader eller på sjukhus. Varianten med små hjul blev runt 1985 populär bland ungdomar på stranden med flera ställen i USA. Från 1995, när det nu vanliga utförandet kom, blev sparkcykeln än populärare i både USA och i övriga delar av världen. I Sverige spreds användandet av denna typ av fordon kring millennieskiftet 1999-2000, när det marknadsfördes under namnet kickboard eller kickbike och blev populärt bland ungdomar i tätortsmiljö.
Substantiv
Kapuzenpullover pl
Ein Kapuzenpullover, umgangssprachlich auch Kapuzenpulli, ist ein Pullover oder eine Jacke, meist ein Sweatshirt, mit einer angesetzten Kapuze. Häufig besitzen sie auch eine tunnelartige Bauchtasche (Kängurutasche) und Schnüre, um die Kapuze zuschnüren zu können. Synonym werden die Begriffe „Schlumpf“, „Kapu“, „Kapuzi“ oder „Hoodie“ (im Englischen die übliche Bezeichnung; abgeleitet von engl. hooded sweatshirt) verwendet. Die jackenartige Variante mit Reißverschluss wird „Zipper“ oder „Full Zip Hooded Sweatshirt“ genannt.
huvtröja u
Huvtröja (även kallad luvtröja, munktröja eller engelska hoodie), är en långärmad tröja, liknande en sweatshirt med en kapuschong. Den karakteristiska designen inkluderar oftast stora fickor på framsidan, samt en huva som ofta ackompanjeras av snören för att justera huvöppningens storlek. Det är också vanligt att huvtröjor har blixtlås som avdelar tröjan på framsidan.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.05.2018 1:39:48
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon