Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Mord - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Mord m mord -et - -enSubstantiv
vorsätzlicher Mord m -e uppsåtligt mord -etrecht
Beihilfe f zum Mord medverkan en /medhjälp en till mordrechtSubstantiv
ungeklärt: ein ungeklärter Mord m -e ouppklarad: ett ouppklarat mordAdjektiv
Selbstmord/Suizid begehen, einen Mord begehen
beginghat begangen
begå självmord -et, begå ett mord
begickhar begått
Verb
Auftragsmord m -e lejt mord -etSubstantiv
des Mordes schuldig sein vara skyldig till mordrechtVerb
Mordversuch m -e, versuchter Mord m -e mordförsök -et
jemanden des Mordes/Diebstahls verdächtigen
verdächtigte
misstänka ngn för mord/stöld
misstänkte
Verb
Mord m -e durch Erwürgen/Erdrosseln strypmord -etrechtSubstantiv
erschüttern
erschütterte

Bsp.: Der Mord erschütterte das Land
skaka, (fig. ) (upp)skaka
skakade

Ex.: Mordet skakade landet
figVerb
wegen + Genitiv (z. B. wegen Mordes) angeklagt sein vara åtalad för ngt (t. ex. för mord)
Mitgiftmord m
Als Mitgiftmord wird eine Art der Mitgiftverbrechen genannt, bei der Ehefrauen beziehungsweise Schwiegertöchter bei unzureichender Mitgift ermordet werden.
hemgiftsmord n
Hemgiftsmord är ett mord där en man dödar sin hustru om han inte fått den hemgift som avtalats.
Substantiv
ethnische Säuberung f --en
Ethnische Säuberung bezeichnet das Entfernen einer ethnischen oder religiösen Gruppe aus einem bestimmten Territorium. Dies erfolgt zumeist durch gewaltsame Vertreibung, Umsiedlung, Deportation oder Mord.
etnisk rensning -en -ar
Etnisk rensning är ett uttryck som uppstod under jugoslaviska krigen under första halvan av 1990-talet, och avser strategi eller politik med syfte stärka en folkgrupps ställning genom att tvångsvis (våld) förflytta eller likvidera människor på grund av annan etnisk tillhörighet. Etnisk rensning som begrepp befinner sig epistemologiskt mellan deportering och folkmord.
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.06.2018 21:22:16
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon