Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Instrument - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Instrument n instrument-et-=Substantiv
ein Instrument stimmen
stimmte
stämma ett instrument
stämde
musikVerb
einem Instrument n Töne pl entlocken
entlockte
locka fram toner ur ett instrument
lockade fram
Verb
spielen (Instrument) spela, spelar, spelade, spelat
einspielen (ein Instrument)
spielte ein
spela in (ett instrument)
spelade in

Partikelverb; Betonung liegt auf "in"
Verb
Horn n -er+; aus dem Bronzealter: Lure f -n,
Instrument
lur, -en, -ar
Instrument
musikSubstantiv
Zirkel m - (mathematisches Instrument) passare -enSubstantiv
spielen (Instrument, Sport) spela,-er
Instrument n -e, Werkzeug n -e redskap,et (V)
Bass m Pl. Bässe (Instrument)
auch in Bezug auf Stimmlage
bas -en (instrument) u
även om sångröst
musikSubstantiv
Darmspiegelung, Koloskopie f koloskopi u
undersökning av tjocktarmen med ett smalt, böjligt instrument, så kallat endoskop
medizSubstantiv
Leerverkauf m -verkäufe pl
z.B. Aktienleerverkauf
blankning -en -ar
man säljer finansiella instrument som till exempel aktier som man inte äger
finanSubstantiv
Mundstück n -e
Instrumentenmundstück; Teil eines Blasinstruments, den der Musiker an den Mund setzt und durch ihn Atemluft in das Instrument bläst.
munstycke n
Munstycke är den del av ett bleckblåsinstrument som berör läpparna på utövaren
musikSubstantiv
Geldmarkt m -märkte
Der Geldmarkt ist derjenige Teilmarkt des Finanzmarktes, auf dem kurzfristige Gelder (Forderungen und Verbindlichkeiten) mit Zentralbankgeldguthaben gehandelt werden.
penningmarknad u
Penningmarknaden är den del av räntemarknaden som avser handel med instrument som ger en fastställd avkastning, en ränta, och som har en löptid på mindre än ett år.
finan, wirtsSubstantiv
Mindestreserve f
minimale Einlage von Geschäftsbanken bei der Zentralbank, zu welcher sie von dieser verpflichtet werden. Die Mindestreserve ist ein geldpolitisches Instrument der Zentralbanken zur Steuerung der Nachfrage der Geschäftsbanken nach Zentralbankgeld. Sie wird von der Zentralbank festgelegt als Anteil an den Einlagen der Kunden der jeweiligen Geschäftsbank.
kapitaltäckning u
ett mått som används i regelverk för bank- och försäkringsföretag rörande hur stort belopp som måste sättas av för att trygga verksamhetens möjlighet att leva upp till sina åtaganden
finanSubstantiv
Schalmei f
Holzblasinstrument mit Doppelrohrblatt und konisch gebohrter Röhre
skalmeja u
Blåsinstrument med dubbelt rörblad och konisk borrning som förekommer i nästan alla delar av världen. Den har ett gällt ljud och kan jämföras med spelpipan på en säckpipa. Skalmejan var mycket populär under medeltid och renässans, och används idag främst inom folkmusiken. Den närmaste släktingen bland våra moderna instrument är oboen.
musikSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.05.2018 10:24:01
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon