Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Alkohol - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Alkohol m alkohol uSubstantivCS ET HR NO
(Alkohol-) Delirium n alkoholpsykos, alkohol-dilleSubstantiv
laden (Alkohol), saufen ugs ladda (alkohol) (vard.)Verb
nüchtern (bzgl. Alkohol) nykterAdjektiv
Brennspiritus m
vergällter Alkohol
rödsprit, t-röd u
95-procentig denaturerad etanol eller en blandning med andra tyngre alkoholer som t.ex. propanol
Substantiv
dem Alkohol verfallen
ist verfallen
hemfalla till/åt alkoholmissbruk
har hemfallit
Verb
dem Alkohol abschwören avsvärja lova att inte mer dricka spritVerb
Rum m (alkohol. Getränk) rom, -men (sprit) uSubstantiv
süchtig sein vara beroende (alkohol, droger)medizVerb
Gelage n överdådligt gästabud et, Alkohol: dryckeslag etSubstantiv
sich vollaufen lassen (Alkohol) supa sig full (alkokol)Verb
staatl. Monopolgeschäft f. Alkohol systembolag, -et, -
Staatliches Monopolgeschäft für Alkohol Systemet (Systembolaget)Substantiv
die Enthaltsamkeit, Alkohol: Abstinenz f återhållsamhet -en; helnykterhet -enSubstantiv
hochrot, (vom Alkohol) gerötet rödbrusig, rödmosigAdjektiv
die Hände mit Alkohol desinfizieren
desinfizierte
sprita händerna ugs
spritade
Verb
durch Alkohol m übellaunig (reizbar) werden ha dåligt öl
Kater m
Kopfschmerzen nach Einfluss von Alkohol
Deklinieren bakfylla u Substantiv
Nimm es gelassen mit dem Alkohol. Ta det lugnt med spriten.
Kater m
Kopfschmerzen nach Einfluss von Alkohol
bakrusSubstantiv
Alkohol illegal abgeben (verkaufen) an + Akk.
gab ab
langa sprit till ngn
langade
Verb
Alkohol m
Meistens ist mit "sprit" Schnaps gemeint!
sprit, en ugsSubstantiv
einen Kater haben (nach zu viel Alkohol), einen Brummschädel haben ha baksmälla; vara bakis ugsVerb
Atemalkoholbestimmung f
Messung des Alkoholgehaltes in der Atemluft
utandningsprov n
Genom et ~ uppskattar man mängden alkohol i en persons blod
Substantiv
vorglühen ugs, d. h. sich bei jdm. treffen und Alkohol trinken, bevor man ausgeht
glühte vor
förfesta
förfestade
Verb
Alkohol-Zündschlosssperre f
Eine Alkohol-Zündschlosssperre, auch: Alkohol-Wegfahrsperre, ist die technische Verbindung eines Gerätes zur Atemalkoholbestimmung mit einer Wegfahrsperre. Zweck dieser Geräte ist es mittels einer Zündsperre Autofahrten unter Alkoholeinfluss zu verhindern.
alkolås n
Alkolås är en anordning i fordon som någon måste blåsa i innan ett fordon startas. Om mätaren ger utslag att den som blåser druckit mer alkohol än vad alkolåset är programmerat att acceptera, innebär det att fordonet inte kan startas. På så vis hoppas man minska antalet trafikolyckor där föraren är onykter.
technSubstantiv
Bibergeil n, Castoreum
Sekret aus den Drüsensäcken (Castorbeutel, Geildrüsen, Geilsäcke) des Bibers
bäbergäll n
Gulaktigt sekret ej lösligt i vatten (i torkad form är det ett kristallint ämne som löses i alkohol) med stark doft som bävern avsöndrar från ett speciellt par analkörtlar, ofta kallade gällpungar
biolo, chemiSubstantiv
Handmessgerät n zur Atemalkoholgehaltsbestimmung alkoholmätare, alkomätare, alkometer u
Alkoholmätare, alkometer eller alkomätare är en apparat för att uppskatta mängden alkohol i en persons blod genom ett utandningsprov. Alkoholmätaren används främst av polisen i utandningskontroller för att undersöka om förare är nyktra, men används även av bland annat Tullen, sjöpolis, yrkesförare och privatpersoner.
technSubstantiv
alkoholhaltiges Mixgetränk n
z.B. Cocktails
Deklinieren drink, stänkare u
En drink är en dryckesvara som blandats glasvis, oftast innehållande en eller flera spritdrycker. På engelska kan en "drink" syfta på alla sorters drycker från vatten och juice till drycker som innehåller alkohol. På svenska (och danska) menar man med "drink" emellertid uteslutande drycker innehållande alkohol - såvida man inte explicit säger en "alkoholfri drink".
Substantiv
unter Alkoholeinfluss stehend, alkoholisiert påverkad
av alkohol
Adjektiv
völlig enthaltsam
in Bezug auf Alkohol
helnykterAdjektiv
süchtig beroende
(av alkohol, droger o.dyl.)
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 20.06.2018 0:17:42
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon