Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Portugiesisch Deutsch [an]kleiden

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschPortugiesischKategorieTyp
Konjugieren ankommen chegar aVerb
Konjugieren ankommen entrarVerb
Konjugieren ankommen aportarVerb
Niederländische Antillen f, pl (AN) Antilhas f/pl Neerlandesas (AN)
an emAdverb
kleiden vestirVerb
an deAdverb
an junto a, ao deAdverb
an defronte deAdverb
an em frente deAdverb
an chegarAdverb
an contraAdverb
an junto deAdverb
an numaAdverb
an próximo a, junto deAdverb
an ao deAdverb
an sobreAdverb
anführen transitiv
führte anangeführt
encabeçarVerb
an perto deAdverb
an contra, defronte deAdverb
scheitern an intransitiv empacar emVerb
Wand f an Wand de paredes f, pl meiasRedewendung
aufhängen (an) pendurar (em)
weiden an pascer em
an sich em si
Eigentum n an pertença f de
beteiligen an wirts interessar emwirts
fängt an começa
entlanggehen (an) beirar (a, com)
scheitern an derrear-se com
grenzen an limitar com
chemi Gehalt (an) m chemi percentagem (de) fchemiSubstantiv
gelehnt an debruçada em
Seite an Seite lado a lado
gelehnt an debruçado em
gelehnt an debrucada na
hängend an pegado a
klebend an pegado a
anstoßend an pegado a
hängen (an) pendurar (em)
hängen an pendurar de
teilnehmen an tomar parte m em
teilnehmen an (beiwohnen:) assistir a
teilnehmen an fig interessar-se porfig
anpassen an conformar a
interessiert an interessado por
dicht an à flor f de
Erinnerung f an memória f de
denken an cogitar
Gehalt m (an) conteúdo m (de)
navig an Bord m a bordo mnavigSubstantiv
erinnern an lembrar
haften an aderir
an Ostern n na Páscoa fSubstantiv
kleiden, anziehen vestir
(be-) kleiden vestir
ordentlich kleiden assear
kleiden, bekleiden vestir
sich kleiden trajar
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.01.2021 22:34:37
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (PT) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken