Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschNiederländischKategorieTyp
nach naar
naar zu
in, nach, zu naar
in die Schweiz naar Zwitserland
sich ansehen kijken naar
sich zuwenden uitgaan naar
in die Niederlande naar Nederland
hinunter naar benedenAdverb
zum Seitenanfang naar paginabegin
fragen vragen (naar)Verb
zu Bett naar bed
verweisen an verwijzen naar
nach Hause naar huis
ins Büro gehen naar kantoor gaan
nach Osten naar het oosten
hinaufgehen naar boven gaanVerb
zum Postamt naar het postkantoor
zur Kirche naar de kerk
ins Bett gehen naar bed gaan
meiner Meinung nach naar mijn mening
Ich möchte nach ...! ik wil naar...!
nach nichts schmecken naar gras smaken
zur Schule gehen naar school gaan
was ich hoffe naar ik hoop
ist nach Hause gegangen is naar huis gegaan
auf die Post bringen naar het postkantoor brengen
zu den Waffen greifen naar de wapens grijpen
an Körper und Seele naar lichaam en ziel
ins Kino gehen naar de bioscoop gaan
sich um eine Stelle bemühen naar een betrekking solliciteren
Ich gehe zu Bett Ik ga naar bed
es geht auf zwölf het loopt naar twaalven
an die Front gehen naar het front gaan
Ich gehe jetzt nach Hause Ik ga nu naar huis
Entschuldigen Sie, wissen Sie den Weg zu ...? Sorry, weet u de weg naar ...?
ab dienstag geht er zur Schule vanaf dinsdag gaat hij naar school
Wo ist Paul hin? Er ist ausgegangen. Waar is Paul naar toe? Hij is uitgegaan.
Wir gehen wie immer abends zeitig ins Bett. We gaan als altijd 's avonds op tijd naar bed.
Ich gehe oft auf Flohmärkte, um alte Postkarten zu kaufen. Ik ga vaak naar rommelmarkten om oude prenten te kopen.
Brauchst du noch etwas? Ich gehe mal kurz zum Supermarkt. Heb je nog nodig? Ik loop wel even naar de supermarkt.
Gehst du jetzt mit uns ins Konzert oder bleibst du lieber zu Hause vor dem Fernseher? Ga je nu met ons mee naar het concert of blijf je liever thuis voor de buis?
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 17.03.2018 11:49:53
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (NL) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon