Pauker Logo

Niederländisch Deutsch naar - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschNiederländischKategorieTyp
naar zu
in, nach, zu naar
nach naar
hinunter naar benedenAdverb
nach Hause naar huis
fragen vragen (naar)Verb
zu Bett naar bed
verweisen an verwijzen naar
sich ansehen kijken naar
sich zuwenden uitgaan naar
in die Niederlande naar Nederland
zum Seitenanfang naar paginabegin
in die Schweiz naar Zwitserland
ins Bett gehen naar bed gaan
ins Büro gehen naar kantoor gaan
nach Osten naar het oosten
zur Kirche naar de kerk
hinaufgehen naar boven gaanVerb
meiner Meinung nach naar mijn mening
zur Schule gehen naar school gaan
was ich hoffe naar ik hoop
nach nichts schmecken naar gras smaken
zum Postamt naar het postkantoor
Ich möchte nach ...! ik wil naar...!
sich um eine Stelle bemühen naar een betrekking solliciteren
zu den Waffen greifen naar de wapens grijpen
ins Kino gehen naar de bioscoop gaan
auf die Post bringen naar het postkantoor brengen
es geht auf zwölf het loopt naar twaalven
an die Front gehen naar het front gaan
an Körper und Seele naar lichaam en ziel
ist nach Hause gegangen is naar huis gegaan
Ich gehe zu Bett Ik ga naar bed
Ich gehe jetzt nach Hause Ik ga nu naar huis
Entschuldigen Sie, wissen Sie den Weg zu ...? Sorry, weet u de weg naar ...?
ab dienstag geht er zur Schule vanaf dinsdag gaat hij naar school
Wo ist Paul hin? Er ist ausgegangen. Waar is Paul naar toe? Hij is uitgegaan.
Wir gehen wie immer abends zeitig ins Bett. We gaan als altijd 's avonds op tijd naar bed.
Ich gehe oft auf Flohmärkte, um alte Postkarten zu kaufen. Ik ga vaak naar rommelmarkten om oude prenten te kopen.
Brauchst du noch etwas? Ich gehe mal kurz zum Supermarkt. Heb je nog nodig? Ik loop wel even naar de supermarkt.
Gehst du jetzt mit uns ins Konzert oder bleibst du lieber zu Hause vor dem Fernseher? Ga je nu met ons mee naar het concert of blijf je liever thuis voor de buis?
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.05.2018 4:38:30
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (NL) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon