Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch tên xezebê - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Dekl. Körper Körper m
~ (m), Leib (m) (pl.-er)
ten mSubstantiv
Sorgen haben nur Männer Bela tên serê mêraRedewendung
Dekl. Bau -ten m
~, Bebauung (f), bewohnter Ort (m), Gebäude (n), Haus (n)
Dekl. avahî f
avahî
Substantiv
Jede Kuh lässt sich melken aber nicht jedes Wort lässt sich umsetzten Hemî çêlek tên dotin, hemî gotin nayên gotinSprRedewendung
Stille Wasser sind tief Ava hêdî hedî hecebê giran tênRedewendung
Fötus, Fetus lat. -...ten m
Fetus und Fötus: (Medizin) [menschliche] Leibesfrucht vom dritten Schwangerschaftsmonat
fetûs lat. mmediz, lat.Substantiv
Daten, die das Programm schreibt werden rot dargestellt, gelesene Daten blau. Daneyên ku tên nîşandan, daneyên tên xwendin ji hêla pêvajoyê ve şîn tên nîşandan.
ergrimmen intransitiv
ergrimmte(ist) ergrimmt
Konjugieren hatin xezebê
hat(im,î,-,in,in,in) xezebêhatî xezebê
Verb
in Wut bringen
brachte in Wut(ist) in Wut gebracht
Konjugieren hatin xezebê
hat(im,î,-,in,in,in) xezebêhatî xezebê
Verb
in Wut geraten intransitiv
geriet in Wut(ist) in Wut geraten
Konjugieren hatin xezebê
hat(im,î,-,in,in,in) xezebêhatî xezebê

îme,iyî,iye,îne,îne,îne)
Verb
Dekl. Arsenal; Zeughaus n Arsenale n
~, Munition (f) (milit), Zeughaus (n) (milit)
cebilxane an cebirxane f
cebilxane an jî cebirxane: tevayiya bombe, barût û fişekên top û tifingan ên ku di şer de tên bikaranin;
militSubstantiv
Konjugieren kommen intransitiv
kamgekommen

ich komme kam gekommen du kommst kamst gekommen er,sie, es kommt kamt gekommen wir kommen kamen gekommen ihr kommt kamt gekommen sie kommen kamen gekommen
Konjugieren hatin,
hatinhat(im,î,-,in,in,in)hatî

ez têm hatime tu têyî hatiye ew tê hatiye em tên hatine hûn tên hatine ew tên hatine
Verb
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Wissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Hemû mirov azad û di weqar û mafan de wekhev tên dinyayê. Ew xwedî hiş û şu ûr in û divê li hember hev bi zihniyeteke bratiyê bilivin.Redewendung
Konjugieren kommen intransitiv
kam(ist) gekommen

Konj. Plusquamperfekt ich wäre (nicht) gekommen du wärst (nicht) gekommen er, sie,es wären (nicht) gekommen wir wären (nicht) gekommen ihr wäret (nicht) gekommen sie wären (nicht) gekommen ich komme kam bin gekommen du kommst kamst bist gekommen er,sie, es kommt kamt ist gekommen wir kommen kamen sind gekommen ihr kommt kamt seid gekommen sie kommen kamen sind gekommen Verb Verbstamm Imperativ: Komm! (sing), Kommt! (pl)
ich komme kam bin gekommen du kommst kamst bist gekommen er,sie, es kommt kamt ist gekommen wir kommen kamen sind gekommen ihr kommt kamt seid gekommen sie kommen kamen sind gekommen Verb Verbstamm
Konjugieren hatin
hat(im,î,-,in,in,in)hatî

Konj. Plusquamperfekt ez (ne)hatibama tu (ne)hatibayî ew (ne)hatiba em (ne)hatibana hûn (ne)hatibana ew (ne)hatibana ez têm ez hatim hatime tu teyî tu hatî hatiye ew tê ew hat hatiye em tên em hatin hatine hûn tên hûn hatin hatine ew tên ew hatin hatine hatin hat Imperativ: Were (sing)! Werin (pl
ez têm ez hatim hatime tu teyî tu hatî hatiye ew tê ew hat hatiye em tên em hatin hatine hûn tên hûn hatin hatine ew tên ew hatin hatine hatin hat
Verb
Dekl. Austellung -en f
Türkçe: sergi
raberîgeh -
raberîgeh: 1. ji bo temaşekirin, nasandin û firotanî raberiya tiştên wek wêneyan, heykelan, karên destan, pirtûkan û tiştên bazirganiyê; 2. a) ciyê taybetî û kifşkirî yê raberiya tiştên wek wêneyan, heykelan, karên destan, pirtûkan û tiştên bazirganiyê; b) ciyê taybetî û kifşkirî yê ku ji bo temaşe kirina û kirîna mirovan, tê da tiştên wisa tên danîn û ji mirovan ra tên raberkirin, li ber dîtina mirovan tên rakirin, ji wan ra tên diyarkirin, bi wan tên nîşandan;
Substantiv
sich freuen reflexiv
freute sichsich gefreut
Konjugieren kêf hatin
kêf hatkêf hatî
Verb
glücklich sein intransitiv
war glücklich(ist) glücklich gewesen
Konjugieren kêf hatin
kêf hatkêf hatî
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen

Türkçe: gelmek
Konjugieren hatin
hat(im,î,-,in,in,in)hatî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 03.12.2020 15:33:55
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken