Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch hatiye xezebê

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
in Wut geraten intransitiv
geriet in Wut(ist) in Wut geraten
Konjugieren hatin xezebê
hat(im,î,-,in,in,in) xezebêhatî xezebê

îme,iyî,iye,îne,îne,îne)
Verb
ergrimmen intransitiv
ergrimmte(ist) ergrimmt
Konjugieren hatin xezebê
hat(im,î,-,in,in,in) xezebêhatî xezebê
Verb
in Wut bringen
brachte in Wut(ist) in Wut gebracht
Konjugieren hatin xezebê
hat(im,î,-,in,in,in) xezebêhatî xezebê
Verb
Dekl. Autobiografie [auch Autobiographie] [griech., nlat.] -n f
Literarische Darstellung des eigenen Lebens. [a͜utobioɡraˈfiː]
Dekl. otobiyografî otobiyografiyan f
Berhema li ser çîroka jiyana kesekî hatiye nivîsandin.
Substantiv
Dekl. Biografie [auch Biographie] -n f
[Schriftliche] Lebensgeschichte über eine Person oder eines Menschen.
Dekl. biyografî biyografiyan f
Berhema li ser çîroka jiyana kesekî hatiye nivîsandin.
Substantiv
Dekl. Haufen - m
Haufen: (hier) Menge übereinander liegender Dinge; Anhäufung; hügelartig Aufgehäuftes
lod f
lod: Gîhayên part bi part li ser hev hatiye komkirin.
Substantiv
bekennnen
bekennen bekannte hat bekannt
mikur hatin [intrans.]
mikur hatinmikur hat,hat(im,î,-,in,in,in)mikur hatiye,hati(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
Konjugieren kommen intransitiv
kamgekommen

ich komme kam gekommen du kommst kamst gekommen er,sie, es kommt kamt gekommen wir kommen kamen gekommen ihr kommt kamt gekommen sie kommen kamen gekommen
Konjugieren hatin,
hatinhat(im,î,-,in,in,in)hatî

ez têm hatime tu têyî hatiye ew tê hatiye em tên hatine hûn tên hatine ew tên hatine
Verb
sich erholen intransitiv reflexiv
erholte sich(hat) sich erholt

ohne Objekt im Partizip Perfekt: bi ser xwe hatiye ohne Objekt im Präteritum: bi ser xwe hat
bi ser xwe hatin
bi ser xwe hat(im,î,-,in,in,in)bi ser xwe hatî
Verb
Dekl. Zimmer -,- (f) n
[hevwate ode;Tîrkî: {s} oda = ode Kurdî]
jûr [hevwate: ode] f
Bêşek ji xaniyekî ku bi dîwaran ji beşên din hatiye veqetandin.
Substantiv
Dekl. Spazierstock; [kurz] Stock -stöcke m
Stock mit gekrümmten Griff, der einem beim Spazieren das Gehen erleichtert
gopal -
Çoyê ku serê wî ji bo destikê hatiye lûrkirin an jî destik lê hatiye zêdekirin.
Substantiv
Dekl. Flasche -n f
Flasche: Ein Gefäß, das aus Glas hergestellt ist.
şûşe - m
şûşe an jî butil (biyanî; fr.); şûşe {Farsi}: Hemû firaqên ku ji camê hatiye çêkirin. Tirkî: şişe
Substantiv
Dekl. Staudamm -dämme m Dekl. bendav f
Wate: Ava ku ji bo avdana erdê an jî ji bo hilberîna karebayö pêşî lê hatiye girtin.
Substantiv
Dekl. Organ -e n
Organ {gr.-lat.(-fr.)}: übersetzt Werkzeug: 1. Stimme 2. Zeitung, Zeitschrift einer politischen oder gesellschaftlichen Vereinigung. 3. a) Institution oder Behörde, die bestimmte Aufgaben ausführt; b) Beauftragter. 4. Sinn, Empfindung, Empfänglichkeit. 5. (Medizin) Körperteil mit einheitlicher Funktion; Türkçe: organ
Dekl. organ organ[an] f
orga: Endamên laş ên ku hatiye binavkirin û jê her yek xwediyê erkek e; Tirkî: organ
SubstantivEN HR ID SR
Dekl. Schatz Schätze m
Schatz: Gold, Silber oder etwas Wertvolles, was in der Erde versteckt wurde und irgendwann zum Vorschein kommt. Türkçe: define
Synonym:Schatz, Fundgrube
defîne
defîne: Zêr, zîv û tişên giranbiha ên ku di bin erdê de hatiye veşartin. Tirkî: define
Synonym:defîne
Substantiv
Tunnel gall.-mlat.-fr.-engl. m
Tunnel: a) röhrenförmiges unterirdisches Bauwerk, besonders als Verkehrsweg durch einen Berg, unter einem Gewässer hindurch o. Ä. b) unterirdischer Gang
Türkçe: tünel
tunêl, tonêl f
hevwatê: biyanî {gall.-mlat.-fr.-engl.}; a) rêyên ku di bin erdê de hatiye çêkirin
Substantiv
Dekl. Aphorismus gr.-lat. -...men m
Aphorismus {gr.-lat.}: prägnant-geistreich in Prosa formulierter Gedanke, der eine Erfahrung, Erkenntnis oder Lebensweisheit enthält. Türkçe: aforizma
Dekl. aforîzm(a,ê) aforîzm[an] f
aforîzma: Hevokên kin û watedar ên ku derbarê tiûtekî de hatiye gotin.Tirkî: aforizma
Substantiv
Dekl. Kerze -n f
Kerze
Türkçe: mum
Dekl. find find[an] f
find: Amûrek ronîkirinê ye, ji fitîla dora wê bi don an bi stearik asit an jî bi parafin hatiye dorpêçkirin pêk tê.
Substantiv
Dekl. Zigarette -n f
Zigarette: Zum Rauchen dienende, etwa fingerlange dünne, mit fein geschnittenem Tabak gefüllte Hülse aus dünnem Papier. Herkunft: französisch cigarette, eigentlich kleine Zigarre, Verkleinerungsform von: cigare, panisch cigarro, Türkçe: sigara
Dekl. cixare cixare[yan] f
cixare: Titûna hûrkirî a ku bi pelên zirav hatiyê pêçandin û ji bo kişandinê hatiyê amade kirin. Tirkî: sigara
Substantiv
Dekl. (Woll)Knäuel landsch. Knäuele n Dekl. gilok f
gilok: 1. Tiştên wek ta, bend, rîs û wd ên bi awayek gilover hatiye pêçandin. Mînak: Giloka rîs. 2. Tiştê gilover hatiye pêçan. Mînak: Glokek hirî.
Substantiv
verzogen, verwöhnt; indiskret
Türkçe: şımarık
tevera an tevare
tevera {an jî} tevare: Kesa/ê li himber hezkirin, rêzdayîn û rûmetê tevgerên ne baş pêktîne; kesa/ê teverabûyî an jî hatiye teverakirin.
Adjektiv
Dekl. Graben Gräben m
Graben: für einen bestimmten Zweck ausgehobene längere, schmale Vertiefung im Erdreich 2. a. Schützengraben b. Festungsgraben; Türkçe: siper
kozik f
kozik: Di şer de ciyê ku ji bo qerqeşûn lê nekeve û bikaribe qerqeşûna berde neyarê xwe hatiye çêkirin. Tirkî: siper
Substantiv
Dekl. Alphabet -e n
Alphabet [alfaˈbeːt]: (nach den ersten beiden Buchstaben des griechischen Alphabets Alpha und Beta): 1. festgelegte Reihenfolge der Schriftzeichen einer Sprache, Synonym: Abc, Abece; 2. (Informatik) Menge von unterscheidbaren Zeichen und deren mögliche Kombination in einem formalen System
Alfabê [-...eyê] f
Alfabê [alfaˈbeː]: 1. pirtûka tîpên ziman dide hînkirin; Sînonîm: Abc, Abece; 2. tîpên ku dengên ziman nîşan dide û gor rêbazek hatiye rêzkirin.
SubstantivTR
Dekl. Kauz Käuze m
Abstammung: Eule; Türkçe: alaca baykuş
kund m
kund: Firîndeyek şevger, çavbeq û goştxwer e û bi gelemperî bi tenê dijî, di nav gel de wek firindeyek bêyom hatiyê pejirandin. Tirkî: baykuş
Substantiv
Glühbirne, Glühlampe f
Türkçe: ampul
ampûl f
ampûl: Şûşeya ku ji bo ronayiya elektrîkê hatiye çekirin û ronayiya wê bi riya qabloyek digire û li derdora xwe belav dike. Tirkî: ampul
Substantiv
Dekl. Kalender - m
Türkçe: takvim; Kurmancî: (Herkunft)Hevwate: teqwîm
salname f
salname: 1. Rêbaza dabeşkirina salê a bi roj, hehte û mehan. 2. Weşana ku salê carê derdikeve û tê de roj meh hatiye nivisandin; Tirkî: takvim
Substantiv
Dekl. Kerze -n (f); f
Türkçe: mum
mûm; Soranî: (mom ausgesprochen)
mûm (Kurmancî: find): Amûrek ronîkirinê ye, ji fitîla dora wê bi don an bi stearik asit an jî bi parafin hatiye dorpêçkirin pêk tê.
Substantiv
Dekl. Emblem -e n
Emblem {fr.} (bei deutscher Aussprache auch: Emblata, gr.-lat.-fr.): 1. Kennzeichen, Hoheitszeichen [eines Staates] 2. Sinnbild (z. B. Ölzweig für Frieden); Türkçe: amblem
amblem an amblêm f
amblem {an jî} amblêm: Nîşana ku li ser pirtiyek, kaxizek an ji tiştek din hatiye çêkirin û saziyek, dezgehek, komelek û w.d re bûye sembol. Tirkî: amblem
Substantiv
Dekl. Stein -e m
Stein: 1. a) feste mineralische Masse (die einen Teil der Erdkruste ausmacht) b. mehr oder weniger großes Stück Stein, Gesteinsstück, das sich in großer Zahl in und auf der Erdoberfläche befindet c. Baustein (verschiedener Art) 2. steinern: etwas, was aus Stein hergestellt wurde oder aus Stein besteht. Türkçe: taş
Dekl. kevir kevir[an] m
kevir: 1. Bûjenên req ên ku rengê xwê ji maden, xoy û oksîtên hundirê xwe digre û cûr bi cûr e. 2. {rg.} kevir: Tiştên ji vî bûjenê hatiye çêkirin. Tirkî: taş
Substantiv
Konjugieren kommen intransitiv
kam(ist) gekommen

Konj. Plusquamperfekt ich wäre (nicht) gekommen du wärst (nicht) gekommen er, sie,es wären (nicht) gekommen wir wären (nicht) gekommen ihr wäret (nicht) gekommen sie wären (nicht) gekommen ich komme kam bin gekommen du kommst kamst bist gekommen er,sie, es kommt kamt ist gekommen wir kommen kamen sind gekommen ihr kommt kamt seid gekommen sie kommen kamen sind gekommen Verb Verbstamm Imperativ: Komm! (sing), Kommt! (pl)
ich komme kam bin gekommen du kommst kamst bist gekommen er,sie, es kommt kamt ist gekommen wir kommen kamen sind gekommen ihr kommt kamt seid gekommen sie kommen kamen sind gekommen Verb Verbstamm
Konjugieren hatin
hat(im,î,-,in,in,in)hatî

Konj. Plusquamperfekt ez (ne)hatibama tu (ne)hatibayî ew (ne)hatiba em (ne)hatibana hûn (ne)hatibana ew (ne)hatibana ez têm ez hatim hatime tu teyî tu hatî hatiye ew tê ew hat hatiye em tên em hatin hatine hûn tên hûn hatin hatine ew tên ew hatin hatine hatin hat Imperativ: Were (sing)! Werin (pl
ez têm ez hatim hatime tu teyî tu hatî hatiye ew tê ew hat hatiye em tên em hatin hatine hûn tên hûn hatin hatine ew tên ew hatin hatine hatin hat
Verb
Dekl. Stamm (Wurzel) Stämme m
Stamm: 1. Senkrecht gewachsener fester, verholzter (unterer) Teil eines Baumes, über den sich die verästelte, Laub oder Nadeln tragende Krone erhebt. 2. qot / (Zigaretten)Stummel. Türkçe: 1. kök 2. izmarit
Dekl. qot qot[an] f
Qot: 1. Reh û koka dara ê ku di bin erdê de ye (darê hatiye birrîn) û zêdetir ji bo şewatê tê bikaranîn. 2. Bermayiya cixareya kişandî. Tirkî: 1. kök 2. izmarit
Substantiv
Dekl. Ökonomie lat. - f
Ökonomie {gr.-lat.}: 1. a) Wirtsschaftswissenschaft; b) Wirtschaft; c) ohne Plural: Wirtschaftlichkeit, sparsames Umgehen mit etwas, rationelle Verwendung oder Einsatz von etwas; 2. (veraltet) Landwirtschaftsbetrieb
aborî f
aborî: 1. a) Zanyariya li ser van têkiliyan lêdikole. b,c) Afirandina tiştên ku pêdiviya jiyanê pê heye û kirîn û firotana wan tiştên ku hatiye afirandin. Karûbarên kirîn û firotanê yên tevaya civatê. 2. (kevnar) cotkarxanê Tirkî: ekonomi
lat.Substantiv
Dekl. Eule -n f
Türkçe: baykuş
Synonym:Eule
pûm an bûm m
pûm {an jî} bûm: Firîndeyek şevger, çavbeq û goştxwer e û bi gelemperî bi tenê dijî, di nav gel de wek firindeyek bêyom hatiyê pejirandin; Tirkî: baykuş
Synonym:pûm {an jî} bûm
Substantiv
alt, überholt, einstig, ehemalig, antik
alt; Türkçe: eski
kevn
kevn (Sîn.: kal, pîr): 1. Tiştê ne nû ye, ne teze ye 2. Tiştê ji mêj ve hebûye. 3. Tiştê ji mêj ve çêbûye yan hatiye çêkirin. 4. Tiştê pir hatiye bikaranîn. 5. Tiştê ji ber bikaranînê pûç bûye. 6. Tiştê êdî kêrî bikaranînê nayê. 7. Tiştê ji mêj ve hatiye dîtin. Tirkî: eski
Adjektiv
Dekl. Brunnen m
Brunnen: a)Technische Anlage zur Gewinnung von Grundwasser (auch Regenwasser auffangen); b)[künstlerisch gestaltete] Einfassung, Ummauerung eines Brunnens mit Becken zum Auffangen des Wassers; c) Wasser einer Quelle, besonders Heilquelle
Türkçe: kuyu
bîr (avê)
²bîr / Brunnen: 1. çala kur a ku ji bo ku ava baranê tê da bicive hatiye şê kirin. 2. kanîyên biçûk ên ku li ser hezekan hatiye vedandin. 3. hezekên ku zêdetir tê da av heye û giraniyê ber bi xwe dikşîne
Substantiv
sich freuen reflexiv
freute sichsich gefreut
Konjugieren kêf hatin
kêf hatkêf hatî
Verb
glücklich sein intransitiv
war glücklich(ist) glücklich gewesen
Konjugieren kêf hatin
kêf hatkêf hatî
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen

Türkçe: gelmek
Konjugieren hatin
hat(im,î,-,in,in,in)hatî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.01.2022 3:37:09
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken