Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch dide - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Zeugnis geben transitiv
gab Zeugnis (hat) Zeugnis gegeben

zensieren
Konjugieren şadetî dan
şadetî da(m,yî,-,n,n,n)şadetî dayî

şadetî dan
Verb
bezeugen transitiv
bezeugte(hat) bezeugt
Konjugieren şadetî dan
şadetî da(m,yî,-,n,n,n)şadetî dayî
Verb
bekunden transitiv
bekundete(hat) bekundet
Konjugieren şadetî dan
şadetî da(m,yî,-,n,n,n)şadetî dayî
Verb
Konjugieren geben transitiv
gab(hat) gegeben

Phrygisch: da-, Infinitiv: dadón; Persisch: dâdan
Konjugieren dan [vtr]
danda(m,yî,-,n,n,n)dayî
Verb
entkommen intransitiv
entkamist entkommen

Pr
Beispiel:
filit
filitfilit
Beispiel:
Verb
Als ihm jedoch die Mutter die schokolade zeigt gava dîya çikolatayê ray dide
aufpassen auf transitiv
auf ... passte aufaufgepasst auf
Konjugieren bala xwe dan
bala xwe da(m,yî,-,n,n,n)bala xwe dayî
Verb
beobachten transitiv reflexiv
beobachtete(hat) beobachtet
Konjugieren bala xwe dan
bala xwe da(m,yî,-,n,n,n)bala xwe dayî
Verb
sich in Acht nehmen transitiv reflexiv
nahm sich in Acht(hat) sich in Acht genommen
Konjugieren bala xwe dan
bala xwe da(m,yî,-,n,n,n)bala xwe dayî
Verb
sich selbst beobachten, sich reflektieren [in sich hineinschauen (den Blick ins Innere kehren)] reflexiv
sich selbst beobachten, sich reflektierebeobachtete sich selbst, reflektierte sich(hat) sich selbst beobachtet, sich refle
Konjugieren bala xwe dan [vrefl]
bala xwe danbala xwe da(m,yî,-,n,n,n)bala xwe dayî
Verb
sich hüten reflexiv
hütete sich (hat) sich gehütet
Konjugieren bala xwe dan [vrefl]
bala xwe danbala xwe da(m,yî,-,n,n,n)bala xwe dayî
Verb
sich vorsehen reflexiv
sah sich vor(hat) sich vorgesehen
Konjugieren bala xwe dan [vtr/refl]
bala xwe danbala xwe da(m,yî,-,n,n,n)bala xwe dayî
Verb
Beitrag -träge m
Türkçe: aidat
aîdat f
aîdat: Pereyê ku endam ji bo demeke dide sazî, komele, partiya xwe. Tirkî: aidat
Substantiv
außer-
außer-: Worttrennung, drückt in Bildungen mit Adjektiven eine Verneinung aus;

bê: pêşkît e, tê pêş peyvê û wateya neyînî(nebûn û tunebûn) dide peyva nû;
traditionell
traditionell: Etwas, was einer Tradition entspricht, auf ihr beruht; herkömmlich. Türkçe: geleneksel
Synonym:
kevneşopî
kevneşopî: Tiştên bi kevneşopê re têkildar e, pişta xwe dide wê, ji wir tê. Tirkî: geleneksel
Synonym:
Adjektiv
Deklinieren Anarchismus m
Anarchismus: Lehre die sich gegen jede Autorität richtet und für unbeschränkte Freiheit des Individuums eintritt. Türkçe: anarşizm
Deklinieren anarşîzm f
anarşîzm: Ramana ku hemû desthilatiyên polîtîk, aborî, cîvakî û rêvebiriye red dike û hewl dide ku pergalek wisa bafirîne. Tirkî: anarşizm
Substantiv
Deklinieren Konjunktion -en f gîhanek -
Peyvên ku gotinan, biwêjan û hevokan bi hev ra girê dide, mînak: mem û zîn. (û, an, le, ku, ger...)
Substantiv
Deklinieren Akkumulator lat.-franz. -...oren m
Akkumulator 1. Gerät zur Speicherung von elektrischer Energie in Form von chemischer Energie; Kurzwort: Akku; 2. Druckwasserbehälter einer hydraulischen Presse 3. EDV spezielle Speicherzelle einer Rechenanlage, in der Zwischenergebnisse gespeichert werden; Kurzbezeichnung Akku; Türkçe: akümülatör
Deklinieren akûmulator lat.-fr. - f
hevwatê: biyanî; 1. Amûra ku enerjiya elektrîkê wek enerjiya kîmyayî berhevdike û piştre dîsa wek enerjiya elektrîkê dide; Akû; Tirkî: akümülatör
Substantiv
Deklinieren Wegweiser - m
gegenständlich und bildlich (jmd. der einem sagt wo es langgeht)
Deklinieren rêber mf rêber[an]
rêber: 1. Kesa/ê rê nîşanî xelkê dide (bi taybetî li gel diçe); 2. Rêveber, serok, lîder; Tirkî: rehber
Substantiv
Deklinieren Leiter m
Türkçe: rehber
rêber mf
rêber: 1. Kesa/ê rê nîşanî xelkê dide (bi taybetî li gel diçe); 2. Rêveber, serok, lîder; Tirkî: rehber
Substantiv
Anführer, Führer m
Türkçe: rehber
rêber mf
rêber: 1. Kesa/ê rê nîşanî xelkê dide (bi taybetî li gel diçe); 2. Rêveber, serok, lîder; Tirkî: rehber
Substantiv
Deklinieren Bürge -n m
Bürge: 1. a) Jemand, der für jemanden, etwas bürgt. b) Etwas, was für etwas bürgt, Gewähr bietet. Türkçe: kefil
kefîl an zaminder kefîl[an], zaminder[an] m
kefîl an jî zaminder: 1. (a-b) Kesê ku berpirsiyariya deyn, kirin an jî gotinê keseki din dide ser xwe. Tirkî: kefil
Substantiv
Deklinieren Anhänger Anhänger m
Türkçe: yandaş, taraftar
alîgir mf
alîgir (mf): Kesê ji fikrekî, kesekî, bîrdoziyekî û w.d hez dike, dipejirîne û bi gelek awayî piştgiriyê dide. Tirkî: yandaş, taraftar
Substantiv
Deklinieren Alphabet -e n
Alphabet [alfaˈbeːt]: (nach den ersten beiden Buchstaben des griechischen Alphabets Alpha und Beta): 1. festgelegte Reihenfolge der Schriftzeichen einer Sprache, Synonym: Abc, Abece; 2. (Informatik) Menge von unterscheidbaren Zeichen und deren mögliche Kombination in einem formalen System
Alfabê [-...eyê] f
Alfabê [alfaˈbeː]: 1. pirtûka tîpên ziman dide hînkirin; Sînonîm: Abc, Abece; 2. tîpên ku dengên ziman nîşan dide û gor rêbazek hatiye rêzkirin.
SubstantivTR
Deklinieren Überschwemmung -en f
Beispiel: a) das Überschwemmen b) Ergebnis einer Überschwemmung
laser
laser: ji bûyera ku ava baran an î a berfê li kaş û hevrazan bi hêz diherike û zirare dide hawir dora xwe re tê gotin;
Substantiv
rotieren lassen
ließ rotierenhat rotieren lassen

Präsens ich lasse rotieren/ez dizivirînim; du lässt rotieren/ tu dizivirînî; er,sie es, lässt rotieren/ ew dizivirîne; wir lassen rotieren / em dizivirînin; ihr lasst rotieren /hûn dizivirînin; sie lassen rotieren/ ew dizivirînin; ich lass dich rotieren /ez te didim zivirandin; sie lässt ihn rotieren / ew wî dide zivirandin;
Konjugieren kaus. zivirandin
zivirandinzivirand(im,î,-,in,in,in)zivirandî;
Verb
Konjugieren fliegen transitiv
floggeflogen

Türkçe: uçmak
fir[r] dan
fir danfir da(m,yî,-,n,n,n)fir dayî

1. Bi alikariya per û baskan di hewa de çûyîn, tevgerîn. 2. Bi hêza bayê an jî tiştekî din li ciyê xwe hilpekîn. 3. Bi lez û beza pir zêde revîn. fir da, fir dide
Verb
Uhr, Zeit, Stunde f
Türkçe: saat
saet an seet
saet {an jî} seet: 1. Beşa demê ya ji şêst deqiqeyan pêktê. Roj bîst û çar saetan pêktê. 2. Aletê ravakirin û nîşandana deqîqe û saetên demê; aletê ku deqiqe û saetên demê rava dike, nîşan dide, tine ber çavên mirovan. demjimêr; Tirkî: saat
Substantiv
Deklinieren Unterricht -e m
Türkçe: ders
Synonym:
Deklinieren ders f
ders {f}: 1. Li dibistanan agahiyên mamoste derbarê mijarekî de rava xwendekaran dide. 2. Dema kivşkirî ya ku tê de ev agahî tê dayîn. 3. Tiştên ku dibê xwendekar hîn bibe. 4. Ji bûyerek an jî ji tiştekî tecrube û ibret girtin. Tirkî: ders
Synonym:
SubstantivTR
Deklinieren Lektion -en f
Lektion {lat.} Unterrichtsstoff; Türkçe: ders
Deklinieren ders f
ders: 1. Li dibistanan agahiyên mamoste derbarê mijarekî de rava xwendekaran dide. 2. Dema kivşkirî ya ku tê de ev agahî tê dayîn. 3. Tiştên ku dibê xwendekar hîn bibe. 4. Ji bûyerek an jî ji tiştekî tecrube û ibret girtin. Tirkî: ders
SubstantivTR
Befehl erteilen /geben transitiv
erteilte /gab Befehl(hat) Befehl erteilt /gegeben
Konjugieren temî dan
temî da(m,yî,-,n,n,n)temî dayî
Verb
Ohr(en) leihen fam transitiv
Ohr leihenlieh geliehen

wäre im Kurdischen dann eher: guh deyndan; diesen Begriff gibt es aber im Deutschen in dem man dieses sagt, wünscht man eigentlich nur das der andere zuhört. Mit der Wunschform "bila" kann man dieses auch noch ausdrücken
Konjugieren guh dan
guh da(m,yî,-,n,n,n)guh dayî
Verb
befehlen transitiv
befahl(hat) befohlen
Konjugieren temî dan [trans.]
temî dantemî da(m,yî,-,n,n,n)temî dayî
Verb
beauftragen transitiv
beauftragte(hat) beauftragt
Konjugieren temî dan [trans.]
temî dantemî da(m,yî,-,n,n,n)temî dayî
Verb
anhören transitiv
hörte an(hat) angehört
Konjugieren guh dan
guh da(m,yî,-,n,n,n)guh dayî
Verb
liebkosen transitiv
liebkoste(hat) liebkost
Konjugieren mist dan [trans.]
mist danmist da(m,yî,-,n,n,n)mist dayî
Verb
streicheln transitiv
steichelnstreichelte(hat) gestreichelt
Konjugieren mist dan [trans.]
mist danmist da(m,yî,-,n,n,n)mist dayî
Verb
umarmen transitiv reflexiv
umarmte(hat) umarmt
Konjugieren mist dan [trans.]
mist danmist da(m,yî,-,n,n,n)mist dayî
Verb
liebkosen transitiv
liebkoste(hat) liebtkost
Konjugieren mist dan
mist da(m,yî,-,n,n,n)mist dayî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.06.2018 9:31:31
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon