Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch deng - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Deklinieren Laut -e m dengSubstantiv
Tierlast f deng mSubstantiv
heiser deng ketîAdjektiv
still, lautlos,klanglos, stimmlos dengAdjektiv
ruhig dengAdjektiv
Deklinieren Ton Töne m
Synonym:
deng
Synonym:
Substantiv
widerhallen, Widerhall geben, echoen [es echot, hat geechot]
widerhallen, echoenhallte wider/echotehat widergehallt/geechot
deng danewe [Soranî]: deng danawa ausgesprochen
deng danewe
Verb
Klang / Klänge erzeugen transitiv
erzeugte Klang / Klänge(hat) Klang / Klänge erzeugt
deng kirin
deng kir(im,î,-,in,in,in)deng kirî
Verb
berühmt bi nav û dengAdjektiv
klingen transitiv intransitiv
klanggeklungen

irreg. Verb
deng ketin
deng pê ket(im,î,-,in,in,in)deng pê ketî
Verb
abstimmen transitiv
stimmte ababgestimmt

Stimme abgeben
li deng dan
li deng da(m,yî,-,n,n,n)li deng dayî
Verb
zurufen abstrahiert, tönen transitiv
zurufen, tönenrief zu, tönte(hat) zugerufen, getönt
deng kirin
deng lê kir(im,î,-,in,in,in)deng lê kirî
Verb
Deklinieren Hall -e m deng danewe (Soranî): dangdanawa ausgesprochenSubstantiv
Deklinieren Stimme -n f deng (Soranî): dang ausgesprochen m
deng (Soranî): dang ausgesprochen neutr.
Substantiv
hallen transitiv
hallte(hat,habe)gehallt
deng dan ewe (Soranî): dangdanawa ausgesprochen
deng dan ewe
Verb
anrufen transitiv
rief anangerufen
deng kirin
deng lê kir(im,î,-,in,in,in)deng lê kirî
Verb
rufen transitiv
rief(hat) gerufen
deng kirin
deng lê kir(im,î,-,in,in,in)deng lê kirî
Verb
Deklinieren Echo -s n deng danewe (Soranî): dangdanawa ausgesprochen mSubstantiv
Deklinieren Widerhall -e m deng danewe (Soranî): dang danawa ausgesprochen mSubstantiv
Fürchte dich vor`m leise plätschernden Wasser Ji ave de deng diherike bitirseRedewendung
Fürchte dich nicht vor der Arbeit, die Arbeit soll sich vor dir fürchten Ji ave be deng bila kar ji te bitirseRedewendung
Deklinieren Alarm -e m
Alarm {it.-lat. zu den Waffen!}: 1. a) Warnung bei Gefahr, Gefahrensignal; b) Zustand der Gefahrenwarnung; 2. Aufregung, Beunruhigung
alarm f
alarm {ît.-lat.}: 1. a) Deng û nişana ji bo hawarê.
SubstantivEN
Deklinieren Ruhm m, Leumund m, fig. Berühmtheit f m
Synonym: Ansehen, Glanz, Größe, Herrlichkeit, Rum, Weltgeltung, Weltruf, Weltruhm (bildungssprachlich), Grandeur, Nimbus; (meist ironisch: Gloria. Türkçe: şan
Deklinieren şan m
şan {m}: Nav û deng, nav û dengê merdî û mêrxasiyê, hêza û şiyanê; şeref û rûmet, şeref û prestîja bilind.
Substantiv
Deklinieren Vokabel -n f
Wort (n/Sing) (Wörter pl)
bêje
Deng ê ku ji kîtekê yan jî çend kîtan pêk tê û xwedî wateyekê ye.
Substantiv
Deklinieren Begriff, Wort n; Laut m -e m bêje m
bêje: Deng ê ku ji kîtekê yan jî çend kîtan pêk tê û xwedî wateyekê ye. Tîrkî: kelime
Substantiv
Deklinieren Klingel -n f
Türkçe: çıngırak, zil
Deklinieren zengil f
zengil: Amûrek metalîk e, di hundir de parceyên livok heye û bi hevketina wan deng derdixîne. Tirkî: çıngırak, zil
Substantiv
Deklinieren Akustik -- f
Akustik [aˈkʊstɪk]: 1. Lehre vom Schall, von den Tönen; b) Schalltechnik 2. Klangwirkung
akûstik an akûstîk -- f
hevwatê: biyanî {fr.} beşa zanyariya fizikê ya ku li ser dengvedanê 2. di cîhê girtî de rewşa belavbûna deng
Substantiv
Deklinieren Stieglitz auch Distelfink zoolo Carduelis carduelis -e m
Stieglitz (Distelfink), Zoolo.: Carduelis carduelis; Türkçe: saka kuşu
zengilok zoolo Carduelis carduelis
zengilok: Teyreke piçûk û deng xweş e, pûrta sor di serî û stûyê wan de heye û baskên wan zer û reş e, pişt qehwe û zik spiye (Carduelis carduelis). Tirkî: saka kuşu
zooloSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.06.2018 19:40:08
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (KU) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon