Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Deklinieren Laut -e m dengSubstantiv
Tierlast f deng mSubstantiv
ruhig dengAdjektiv
still, lautlos,klanglos, stimmlos dengAdjektiv
heiser deng ketîAdjektiv
Deklinieren Ton Töne m
Synonym:Stimme
Ton, Stimme, Klang
deng
Synonym:sewt
awaz
Substantiv
berühmt bi nav û dengAdjektiv
widerhallen, Widerhall geben, echoen [es echot, hat geechot]
widerhallen, echoenhallte wider/echotehat widergehallt/geechot
deng danewe [Soranî]: deng danawa ausgesprochen
deng danewe
Verb
Klang / Klänge erzeugen transitiv
erzeugte Klang / Klänge(hat) Klang / Klänge erzeugt
deng kirin
deng kir(im,î,-,in,in,in)deng kirî
Verb
Deklinieren Hall -e m deng danewe (Soranî): dangdanawa ausgesprochenSubstantiv
zurufen abstrahiert, tönen transitiv
zurufen, tönenrief zu, tönte(hat) zugerufen, getönt
deng kirin
deng lê kir(im,î,-,in,in,in)deng lê kirî
Verb
abstimmen transitiv
stimmte ababgestimmt

Stimme abgeben
li deng dan
li deng da(m,yî,-,n,n,n)li deng dayî
Verb
klingen transitiv intransitiv
klanggeklungen

irreg. Verb
deng ketin
deng pê ket(im,î,-,in,in,in)deng pê ketî
Verb
Deklinieren Stimme -n f deng (Soranî): dang ausgesprochen m
deng (Soranî): dang ausgesprochen neutr.
Substantiv
Deklinieren Echo -s n deng danewe (Soranî): dangdanawa ausgesprochen mSubstantiv
hallen transitiv
hallte(hat,habe)gehallt
deng dan ewe (Soranî): dangdanawa ausgesprochen
deng dan ewe
Verb
rufen transitiv
rief(hat) gerufen
deng kirin
deng lê kir(im,î,-,in,in,in)deng lê kirî
Verb
anrufen transitiv
rief anangerufen
deng kirin
deng lê kir(im,î,-,in,in,in)deng lê kirî
Verb
Fürchte dich vor`m leise plätschernden Wasser Ji ave de deng diherike bitirseRedewendung
Deklinieren Widerhall -e m deng danewe (Soranî): dang danawa ausgesprochen mSubstantiv
Fürchte dich nicht vor der Arbeit, die Arbeit soll sich vor dir fürchten Ji ave be deng bila kar ji te bitirseRedewendung
Deklinieren Alarm -e m
Alarm {it.-lat. zu den Waffen!}: 1. a) Warnung bei Gefahr, Gefahrensignal; b) Zustand der Gefahrenwarnung; 2. Aufregung, Beunruhigung
alarm f
alarm {ît.-lat.}: 1. a) Deng û nişana ji bo hawarê.
SubstantivEN
Deklinieren Ruhm m, Leumund m, fig. Berühmtheit f m
Synonym: Ansehen, Glanz, Größe, Herrlichkeit, Rum, Weltgeltung, Weltruf, Weltruhm (bildungssprachlich), Grandeur, Nimbus; (meist ironisch: Gloria. Türkçe: şan
Deklinieren şan m
şan {m}: Nav û deng, nav û dengê merdî û mêrxasiyê, hêza û şiyanê; şeref û rûmet, şeref û prestîja bilind.
Substantiv
Deklinieren Vokabel -n f
Wort (n/Sing) (Wörter pl)
bêje
Deng ê ku ji kîtekê yan jî çend kîtan pêk tê û xwedî wateyekê ye.
Substantiv
Deklinieren Klingel -n f
Türkçe: çıngırak, zil
Deklinieren zengil f
zengil: Amûrek metalîk e, di hundir de parceyên livok heye û bi hevketina wan deng derdixîne. Tirkî: çıngırak, zil
Substantiv
Deklinieren Begriff, Wort n; Laut m -e m bêje m
bêje: Deng ê ku ji kîtekê yan jî çend kîtan pêk tê û xwedî wateyekê ye. Tîrkî: kelime
Substantiv
Deklinieren Akustik -- f
Akustik [aˈkʊstɪk]: 1. Lehre vom Schall, von den Tönen; b) Schalltechnik 2. Klangwirkung
akûstik an akûstîk -- f
hevwatê: biyanî {fr.} beşa zanyariya fizikê ya ku li ser dengvedanê 2. di cîhê girtî de rewşa belavbûna deng
Substantiv
Deklinieren Stieglitz auch Distelfink zoolo Carduelis carduelis -e m
Stieglitz (Distelfink), Zoolo.: Carduelis carduelis; Türkçe: saka kuşu
zengilok zoolo Carduelis carduelis
zengilok: Teyreke piçûk û deng xweş e, pûrta sor di serî û stûyê wan de heye û baskên wan zer û reş e, pişt qehwe û zik spiye (Carduelis carduelis). Tirkî: saka kuşu
zooloSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 20.04.2018 13:02:13
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (KU) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon