Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch danîn

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren schließen
schloss(hat)geschlossen
kaus danîn
danîn
Verb
austauschen
tauschte aus(hat)ausgetauscht

bei Beziehungen, ein Geben und Nehmen gemeint, auf Gegenseitigkeit beruhend
danînVerb
abstellen
stellte ababgestellt
danînVerb
abliefern
lieferte ababgeliefert
danînVerb
setzen
setztegesetzt
danînVerb
hintun transitiv
tat hin(hat)hingetan
danînVerb
Ei (ein Ei, einige/jene Eier) legen
ein Ei legenlegte ein Eihat (ein) Ei gelegt

Ei legen
hêk danîn
hêk danî

hêk danîn
Verb
etwas hinstellen transitiv
hinstellenstellte hin(hat) hingestellt
(tiştekî) danîn
danîndandanî
Verb
hinlegen transitiv reflexiv
legte hinhingelegt
xwe danîn
xwe danxwe danîniye
Verb
klein beigeben transitiv
gab klein bei(hat)klein beigegeben
serî... danîn
serî... danî
Verb
brüten
brütetehat gebrütet
hêk danîn
hêk danî
Verb
sich setzen lassen reflexiv
ließ sich setzenhat sich setzen lassen

seltener hat sich setzen gelassen
xwe danîn [refl.]
xwe danîn
Verb
elektrifiziert sein [auf elektrischen Betrieb umgestellt sein] intransitiv
elektrifizierenelektrifizierteist elektrifiziert
kehrebeyî danîn [intrans.]
kehrebeyî danîn
Verb
abwägen rakirin û danînVerb
gegenübersetzen
setzte gegenüberhat gegenübergesetzt
li hember danîn
li hember dan
Verb
gelandet
von dan bzw. danîn
danayî
sich merken transitiv reflexiv
merkte sich (hat,habe)sich gemerkt
bala xwe dan
bala xwe danînbala xwe danîbala xwe da(me,ye,ye,ne,ne,ne)
Verb
Konjugieren legen transitiv
lag(hat,habe)gelegen
danîn
dan
Verb
Konjugieren stellen
stelltegestellt
danînVerb
Seifenschale f sabûndank f
sabûndank {an jî} savundank: Tişta ku sabûn dikeve hundir an jî li ser tê danîn, cîhê sabûnê.
Substantiv
ordnen, anordnen, einordnen, beachten, strukturieren transitiv
odnen, anordnen, beachtenordnete, ordnete an, beachtetegeordnet, angeordnet, beachtet

Türkçe: sıralamak, dizmek
rêz kirin
rêz kir(im,î,-,in,in,in)rêz kirî

rêz kirin: Li pey hev an jî li kêleka hev de bi cîh kirin, dirêj kirin, danîn.
Verb
bepflanzen transitiv
bepflanztebepflanzt

Türkçe: ekmek ekin
kaus çandin
çandinçand(im,î,-,in,in,in)çandî

çandin: Di zevî û bostan da ji bo hişîn bibe aj û tovên rehekan danîn. Tirkî: ekmek (ekin)
Verb
(an)pflanzen transitiv
pflanzte (an)(an)gepflanzt

Türkçe: ekmek (ekin)
kaus çandin
çandinçand(im,î,-,in,in,in)çandî

çandin: Di zevî û bostan da ji bo hişîn bibe aj û tovên rehekan danîn. Tirkî: ekmek (ekin)
Verb
aussäen transitiv
säte ausausgesät

Türkçe: ekmek (ekin)
Synonym:anpflanzen, bepflanzen
kaus çandin
çandinçand(im,î,-,in,in,in)çandî

çandin: Di zevî û bostan da ji bo hişîn bibe aj û tovên rehekan danîn. Tirkî: ekmek (ekin)
Synonym:çandin
Verb
gebend
Partizip. Verb von (danîn) (Infinitiv)(Präteritum); dayî kommt von (dan) (Infinitiv)(Präteritum)
danîAdjektiv
mitbringen transitiv
brachte mit(hat) mitgebracht

anîn kausatives Verb von hatin; mitbringen als auch mitbringen lassen
Konjugieren kaus anîn [trans.]
anîn

Präsensstamm tîn
Verb
herbringen transitiv
brachte her(hat) hergebracht

anîn kausatives Verb von hatin
Konjugieren kaus anîn
anînanî

Präsensstamm: tîn
Verb
Dekl. Austellung -en f
Türkçe: sergi
raberîgeh -
raberîgeh: 1. ji bo temaşekirin, nasandin û firotanî raberiya tiştên wek wêneyan, heykelan, karên destan, pirtûkan û tiştên bazirganiyê; 2. a) ciyê taybetî û kifşkirî yê raberiya tiştên wek wêneyan, heykelan, karên destan, pirtûkan û tiştên bazirganiyê; b) ciyê taybetî û kifşkirî yê ku ji bo temaşe kirina û kirîna mirovan, tê da tiştên wisa tên danîn û ji mirovan ra tên raberkirin, li ber dîtina mirovan tên rakirin, ji wan ra tên diyarkirin, bi wan tên nîşandan;
Substantiv
Dekl. Decke f
~ (f), Dach (n), Hausdach (n), Zimmerdecke (f)
ban m
Wate: 1-Bêşa avayiyên wek xanî, dikan û wd ên herî jor û li ser dîwarên wê avayiyê tê danîn û aliyê hundirîn ê wê avayiyê dipoşe, ji berf û baranê, ji ba û sermayê, ji tav û germê diparêze. 2. Têwkirî: Beşa bilindtirîn û jortirîn ê tiştekî wek çiyayek yan girek û wd; di tiştekî wek çiyayek yan girek û wd da beşa bilintirîn û jortirîn.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.09.2022 22:36:04
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken