Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch berhev bikin! - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
bestätigen! êre bikin!Redewendung
Suchindex erstellen Pêristê ava bikin.inforRedewendung
der Regierung zu gehorchen bi ya hukmatê bikinAdjektiv, Adverb
bitte kerem bike (Pl. kerem bikin)
tun, machen transitiv
machen / tunmachte /tatgemacht /getan
kirin
kir(im,î,-,in,in,in)kirî

Imperativ: 1.-3. Pers.sing. bike! 1.-3. Pers.pl. bikin! Futur: (d)ê bikim (d)(y)ê bikî (d)ê bike (d)ê bikin (d)ê bikin (d)ê bikin (d)ê bikin
Verb
Agent, Häscher -en m
Agent, Häscher: Person, die in amtlichem Auftrag jemanden verfolgt, hetzt und zu ergreifen versucht; Türkçe: ajan
ajan mf
ajan {mf}: Kesê ku ji bo dewletek an jî saziyek bi awayek dizî dixebite û agahiyan berhev dike; Tirkî: ajan
Substantiv
hinzufügen [Anlage beilegen, hinzufügen, beilegen /diber dan] transitiv
hinzufügenfügte hinzuhinzugefügt

Türkçe: katmak
diber kirin
diber kirin diber kir(im,î,-,in,in,in)diber kirî

Präsens: 1. Pers. Sing. diber dikim; 2. Pers. Sing. diber dikî; 3. Pers. Sing. diber dike; 1. Pers. Pl. diber dikin; 2. Pers. Pl. diber dikin; 3. Pers. Pl. diber dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. diber bike!; 1.-3. Pers. Pl. diber bikin!; Tirkî: katmak
Verb
bestatten transitiv
bestattete(hat) bestattet
defîn kirin
defîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
bereiten transitiv
bereitetehat bereitet
amade kirin
amade kir(im,î,-,in,in,in)amadekirî;

Präsensstamm: amade...k Präsens: amade + di + k ez amade dikim; tu amade dikî; ew amade dike; em amade dikin; hûn amade dikin; ew amade dikin; Imper. Sing.: amade bike! Pl.: amade bikin!
Verb
begraben transitiv
begrub(hat) begraben
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
beerdigen transitiv
beerdigte(hat) beerdigt
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
beisetzen transitiv
setzte bei(hat) beigesetzt
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
Dekl. Agentur -en f
Agentur: 1. (besonders Wirtschaft) Institution, die jemanden, etwas vertritt, jemanden, etwas vermittelt; 2. (besonders Wirtschaft) Geschäftsstelle, Büro eines Agenten; 3. Kurzform für Nachrichtenagentur; Türkçe: ajans
ajans f
Ajans: 1. Saziyên ragîhandin nûçeyan berhev û belav dike; 2. Avahîya ku ev sazî tê de kar û barê xwe pêktînê; 3. Kurtebêja: Bernameya nûçeyan; Tirkî: ajans
Substantiv
[mit] einander aufräumen transitiv reziprok
aufräumenräumte aufaufgeräumt

Ihr räumt einander /gegenseitig auf. Hûn berhev dikin. Ihr räumt einander/gegenseitig nicht auf. Hûn berhev nakin.
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî

Präteritum: berhev kir (ohne Objekt Partizip Perfekt: berhev kiriye (ohne Objekt)
Verb
widerstehen transitiv
widerstandhat widerstanden
Synonym:standhalten [im Sinn von: Stabil machen, dauerhaft machen, haltbar machen]
teyax kirin
teyax kirin teyax kir(im,î,-,in,in,in)teyax kirî;

Präsens: teyax di + k + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez teyax dikim; 2. Pers. Sing. tu teyax dikî; 3. Pers. Sing. ew teyax dike; 1. Pers. Pl. em teyax dikin; 2. Pers. Pl. hûn teyax dikin; 3. Pers. Pl. ew teyax dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. teyax bike!; 1.-3. Pers. Pl. teyax bikin! Partizip II: teyaxkirî /widerstanden Verbalnomen: teyaxkirin {f} /das Widerstehen
Synonym:teyax kirin {vtr}
Verb
standhalten transitiv
hielt stand(hat) standgehalten
teyax kirin vtr
teyax kirin teyax kir(im,î,-,in,in,in)teyax kirî;

Präsens: teyax di + k + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez teyax dikim; 2. Pers. Sing. tu teyax dikî; 3. Pers. Sing. ew teyax dike; 1. Pers. Pl. em teyax dikin; 2. Pers. Pl. hûn teyax dikin; 3. Pers. Pl. ew teyax dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. teyax bike!; 1.-3. Pers. Pl. teyax bikin! Partizip: teyaxkirî /standgehalten Verbalnomen: teyaxkirin {f} /das: Standhalten/Auskommen/Widerstehen
Verb
Dekl. Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:Aufstand {m}
Dekl. hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:hawar {f}
Substantiv
Dekl. Notruf -e m
Türkçe: imdat
hewar Kurmancî hawar Soranî f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê. Tîrkî: imdat
Substantiv
Dekl. Schrei -e m
Türkisch: "Hilfe!"
hewar [Kurmancî]; (Soranî: hawar ausgesprochen) f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Tîrkî: "İmdat!"
Substantiv
Dekl. Hilfe -n f
~ (f), Hilferuf (m), Hilfeschrei (m), Notruf (m), Ruf (m), Alarm (m); Türkçe: "Imdat!"/imdat "Hilfe!"/Hilfe,Not
Dekl. hewar an hawar Soranî - f
hawar (Soranî), hewar (K); 1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê. Tîrkî: "İmdat!"/ imdat
Substantiv
einander reißen transitiv reziprok
einander (zusammen) reißen(hat) einander zusammen gerissen
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî
Verb
einander zusammen nehmen transitiv reziprok
nahm einander zusammen(hat) einander zusammen genommen

ist natürlich im Präteritum auch reziprok eigentlich Präteritum nahm (keine Ahnung wie die deutsche Grammatik ist)
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî
Verb
einander/gegenseitig wieder fassen transitiv reziprok
.... wieder fassenfasste ... wiederhat ... wieder gefasst

die Fassung wieder erlangen (erlangte die Fassung wieder; hat die Fassung wieder erlangt)
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî

berhev kirin
Verb
einander fassen transitiv reziprok
fasste einander(hat) einander gefasst
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî
Verb
gegenseitig/ einander sammeln transitiv reziprok
gegenseitig sammeln sammelte gegenseitighat gegenseitig gesammelt
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî;
Verb
verfluchen transitiv
verfluchte(hat) verflucht
Konjugieren ba kirin
ba kir(im,î,-,in,in,in)ba kirî

ba kirin vtr
Verb
verlieren transitiv
verlor (hat,habe)verloren
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî;
Verb
untersagen transitiv
untersagteuntersagt

untersagen: Anordnen, dass etwas zu unterlassen ist; Türkçe: yasaklamak
Konjugieren qedexe kirin
qedexe kir(im,î,-,in,in,in)qedexe kirî

qedexe kirin: Ji bo nekirina tişt an jî tiştan fermandayîn; Tirkî: yasaklamak
Verb
verkünden transitiv
verkündete(hat) verkündet

in lehrender Art und Weise verkünden
Konjugieren belî kirin
belî kir(im,î,-,in,in,in)belî kirî

belî kirin vtr
Verb
lehren transitiv
lehrte(hat) gelehrt
Konjugieren belî kirin
belî kir(im,î,-,in,in,in)belî kirî

belî kirin {vtr}
Verb
brüllen transitiv
brülltegebrüllt
Konjugieren qar kirin
qar kir(im,î,-,in,in,in)qar kirî
Verb
schreien transitiv
schrie(hat) geschrien
Konjugieren qar kirin
qar kir(im,î,-,in,in,in)qar kirî

qar kirin vtr
Verb
anhäufen transitiv
häufte anangehäuft
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî

lod kirin vtr
Verb
zur Seite nehmen transitiv
nahm zur Seitezur Seite genommen
Konjugieren xewle kirin
xewle kir,kir(im,î,-,in,in,in)xewle kirî

xewle kirin vtr
Verb
beiseite nehmen transitiv
nahm beiseitebeiseite genommen
Konjugieren xewle kirin
xewle kir(im,î,-,in,in,in)xewle kirî

xewle kirin vtr
Verb
verbieten transitiv
verbat(hat) verboten

{irr. Verb} verbieten: etwas für nicht erlaubt erklären; Türkçe: yasaklamak
Konjugieren qedexe kirin
qedexe kir(im,î,-,in,in,in)qedexe kirî

qedexe kirin: Ji bo nekirina tişt an jî tiştan fermandayîn; Tirkî: yasaklamak
Verb
verzaubern transitiv
verzauberte(hat) verzaubert
Konjugieren bengî kirin
bengî kir(im,î,-,in,in,in)bengî kirî
Verb
einbüßen transitiv
büßte eineingebüßt
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî
Verb
schaden transitiv
schadetegeschadet
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî
Verb
betören transitiv
betörtebetört
Konjugieren bengî kirin
bengî kir, bengî kir(im,î,-,in,in,in)bengî kirî

bengî kirin vtr
Verb
aufstapeln transitiv
stapelte aufhat aufgestapelt

Präsens: di + k + Personalendungen ez lod dikim; tu lod dikî; ew lod dike; em lod dikin; hûn lod dikin; ew lod dikin;
Synonym:Menge {f}
Haufen {m}
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî;

lod kirin vtr
Synonym:lod
lod
Verb
verlangen transitiv
verlangte(hat) verlangt
Konjugieren daw kirin
daw kir(im,î,-,in,in,in)daw kirî
Verb
fordern transitiv
fordertegefordert
Konjugieren daw kirin
daw kir(im,î,-,in,in,in)daw kirî
Verb
überlegen [Überlegungen anstreben/machen] transitiv
überlegenüberlegtehat überlegt
Konjugieren bîr kirin
bîr kir(im,î,-,in,in,in)bîr kirî;

bîr kirin vtr
Verb
verbannen transitiv
verbannteverbannt
Konjugieren nefî kirin
nefî kir(im,î,-,in,in,in)nefî kirî

Präsensbildung: nefî di+k+Personalendungen 1. Pers. Sing.: ez nefî dikim; 2. Pers. Sing.: tu nefî dikî; 3. Pers. Sing.: ew nefî dike; 1. Pers. Pl.: em nefî dikin; 2. Pers. Pl.: hûn nefî dikin; 3. Pers. Pl.: ew nefî dikin;
Verb
ins Exil schicken transitiv
schickte ins Exil(hat) ins Exil geschickt
Konjugieren nefî kirin
nefî kir(im,î,-,in,in,in)nefî kirî
Verb
auftürmen transitiv
türmte aufhat aufgetürmt

Präsens: di + k + Personalendungen ez lod dikim; tu lod dikî; ew lod dike; em lod dikin; hûn lod dikin; ew lod dikin;
Synonym:Menge {f}
Haufen {m}
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî;

lod kirin vtr
Synonym:lod
lod
Verb
zurufen transitiv
rief zu zugerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
rufen transitiv
riefgerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
umlaufen transitiv
umliefhat umlaufen
Konjugieren ziz kirin
ziz kir(im,î,-,in,in,in)ziz kirî;
Verb
ausrufen transitiv
rief ausausgerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
schwächen transitiv
schwächtehat geschwächt
Konjugieren sist kirin
sist kir(im,î,-,in,in,in)sist kirî;

sist kirin
Verb
lockern transitiv
lockerte(hat) gelockert
Konjugieren sist kirin
sist kir(im,î,-,in,in,in)sist kirî
Verb
entkräften transitiv
entkräftetehat entkräftet
Konjugieren sist kirin
sist kir(im,î,-,in,in,in)sist kirî;

sist kirin vtr
Verb
aufhängen transitiv
hing aufaufgehangen
Konjugieren darda kirin
darda kir(im,î,-,in,in,in)darda kirî
Verb
hängen transitiv
hing gehangen
Konjugieren darda kirin
darda kir(im,î,-,in,in,in)darda kirî
Verb
dienen transitiv
diente (hat) gedient
Konjugieren qalix kirin
qalix kir(im,î,-,in,in,in)qalix kirî
Verb
empfehlen transitiv
empfahl(hat) empfohlen
Synonym:zuraten, abraten, anraten, empfehlen [ermahnen, warnen = warnenden Hinweis geben/machen]
Konjugieren temî kirin
temî kir(im,î,-,in,in,in)temî kirî
Synonym:temî kirin [vtr]
Verb
abraten zu ..., empfehlen irreg. transitiv
abraten zu ... /empfehlenriet ab zu ... / empfahl(hat) abgeraten zu ... /empfohlen
Synonym:zuraten, abraten, anraten, empfehlen [ermahnen, warnen = warnenden Hinweis geben/machen]
Konjugieren temî kirin
temî kir(im,î,-,in,in,in)temî kirî
Synonym:temî kirin [vtr]
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 09.07.2020 11:05:00
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken