Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch berhev bike! - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
bestätige! êre bike!Redewendung
helfen transitiv
half(hat) geholfen
Konjugieren alîkarî kirin
alîkarî kir(im,î,-,in,in,in)alîkarî kirî

bike! Imperativ
Verb
Auflegen! Asteng bike!Redewendung
entschuldige min ef bike
Proxy-Server einrichten Proksiyan ava bikeRedewendung
bitte kerem bike (Pl. kerem bikin)
Sprache hinzufügen Zimanekî zêde bikeRedewendung
Entschuldigung! qusîra min efu bike
reinige/säubere deinen Bildschirm şaşa pak bika [bike K]
bauen, errichten ava kirin, bike [bau(e)!, baut!]
دروستکردن;
Tu was Gutes ohne nachzufragen Xêra bike û di avê da berde.Redewendung
Ruf das auf! (IT) bangî bike! (IT) (Soranî): bangi bka! ausgesprochen
Heirate mit dem Herzen eines Großen und liebe mit dem eines Kleinen Bi dilê mezina bizewice, bi dilê biçuka hez bikeRedewendung
Die Welt ist eine Blüte, rieche daran und reiche sie deinen Freunden weiter Dinya guleke, bêhn bike û bide hevalê xweRedewendung
Dekl. Faksimile [lat. "mache ähnlich"] [originalgetreue Nachbildung, z. B. einer alten Handschrift] -s n Faksimile: "angorî bike" [biyanî: lat.] [nimûne: qedîmê destnivîs]Substantiv
Ein sehr schlechter Zustand ist es, "wenn" unser Volk seine Sprache vergißt
wenn/ku Zustand/rewşeke: das Nomen der Zustand (m/im Deutschen) wird genauer bezeichnet "schlechter Zustand", das Nomen "rewş" erhält daher die Ezafe-Endung: -eke. Also rewşeke. Unbestimmte Ezafe-Endungen: bei maskulinen Nomen: -ekî bei femininen Nomen: -eke im Plural für beide Nomen: -ine
Rewşeke gelek xirab ew e "ku" gelê me zimanê xwe ji bîr bike
Redewendung
Dekl. Glückwunschkarte -n f
entweder ein Bescheid /Brief /Karte um Erfolg zu haben, Lob auszusprechen, oder zu etwas gratulieren oder jemanden Freude /Glück wünschen, die verschickt oder versendet wird.
pîrozname f
an jî peyama ji bo serketin an jî şahiya keseke pîroz bike tê şandin
Substantiv
tun, machen transitiv
machen / tunmachte /tatgemacht /getan
kirin
kir(im,î,-,in,in,in)kirî

Imperativ: 1.-3. Pers.sing. bike! 1.-3. Pers.pl. bikin! Futur: (d)ê bikim (d)(y)ê bikî (d)ê bike (d)ê bikin (d)ê bikin (d)ê bikin (d)ê bikin
Verb
Agent, Häscher -en m
Agent, Häscher: Person, die in amtlichem Auftrag jemanden verfolgt, hetzt und zu ergreifen versucht; Türkçe: ajan
ajan mf
ajan {mf}: Kesê ku ji bo dewletek an jî saziyek bi awayek dizî dixebite û agahiyan berhev dike; Tirkî: ajan
Substantiv
hinzufügen [Anlage beilegen, hinzufügen, beilegen /diber dan] transitiv
hinzufügenfügte hinzuhinzugefügt

Türkçe: katmak
diber kirin
diber kirin diber kir(im,î,-,in,in,in)diber kirî

Präsens: 1. Pers. Sing. diber dikim; 2. Pers. Sing. diber dikî; 3. Pers. Sing. diber dike; 1. Pers. Pl. diber dikin; 2. Pers. Pl. diber dikin; 3. Pers. Pl. diber dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. diber bike!; 1.-3. Pers. Pl. diber bikin!; Tirkî: katmak
Verb
bereiten transitiv
bereitetehat bereitet
amade kirin
amade kir(im,î,-,in,in,in)amadekirî;

Präsensstamm: amade...k Präsens: amade + di + k ez amade dikim; tu amade dikî; ew amade dike; em amade dikin; hûn amade dikin; ew amade dikin; Imper. Sing.: amade bike! Pl.: amade bikin!
Verb
bestatten transitiv
bestattete(hat) bestattet
defîn kirin
defîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
beerdigen transitiv
beerdigte(hat) beerdigt
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
beisetzen transitiv
setzte bei(hat) beigesetzt
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
begraben transitiv
begrub(hat) begraben
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
Dekl. Adapter lat.-engl. - m
Adapter: {lat.-engl.} Zusatz oder Verbindungsteil, das den Anschluss eines Gerätes oder Geräteteils an ein Hauptgerät ermöglicht. Türkçe: adaptör
adaptor an adabtor - m
adaptor an jî adabtor (adapter lat.-engl.); hevwatê: biyanî {lat.-engl.}: Aleta ku ceyrana amûreke elektrirêkê qasî kû têra wê bikê eyar dike. Tirkî: adaptör
Substantiv
Dekl. Agentur -en f
Agentur: 1. (besonders Wirtschaft) Institution, die jemanden, etwas vertritt, jemanden, etwas vermittelt; 2. (besonders Wirtschaft) Geschäftsstelle, Büro eines Agenten; 3. Kurzform für Nachrichtenagentur; Türkçe: ajans
ajans f
Ajans: 1. Saziyên ragîhandin nûçeyan berhev û belav dike; 2. Avahîya ku ev sazî tê de kar û barê xwe pêktînê; 3. Kurtebêja: Bernameya nûçeyan; Tirkî: ajans
Substantiv
[mit] einander aufräumen transitiv reziprok
aufräumenräumte aufaufgeräumt

Ihr räumt einander /gegenseitig auf. Hûn berhev dikin. Ihr räumt einander/gegenseitig nicht auf. Hûn berhev nakin.
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî

Präteritum: berhev kir (ohne Objekt Partizip Perfekt: berhev kiriye (ohne Objekt)
Verb
widerstehen transitiv
widerstandhat widerstanden
Synonym:standhalten [im Sinn von: Stabil machen, dauerhaft machen, haltbar machen]
teyax kirin
teyax kirin teyax kir(im,î,-,in,in,in)teyax kirî;

Präsens: teyax di + k + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez teyax dikim; 2. Pers. Sing. tu teyax dikî; 3. Pers. Sing. ew teyax dike; 1. Pers. Pl. em teyax dikin; 2. Pers. Pl. hûn teyax dikin; 3. Pers. Pl. ew teyax dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. teyax bike!; 1.-3. Pers. Pl. teyax bikin! Partizip II: teyaxkirî /widerstanden Verbalnomen: teyaxkirin {f} /das Widerstehen
Synonym:teyax kirin {vtr}
Verb
standhalten transitiv
hielt stand(hat) standgehalten
teyax kirin vtr
teyax kirin teyax kir(im,î,-,in,in,in)teyax kirî;

Präsens: teyax di + k + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez teyax dikim; 2. Pers. Sing. tu teyax dikî; 3. Pers. Sing. ew teyax dike; 1. Pers. Pl. em teyax dikin; 2. Pers. Pl. hûn teyax dikin; 3. Pers. Pl. ew teyax dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. teyax bike!; 1.-3. Pers. Pl. teyax bikin! Partizip: teyaxkirî /standgehalten Verbalnomen: teyaxkirin {f} /das: Standhalten/Auskommen/Widerstehen
Verb
einander reißen transitiv reziprok
einander (zusammen) reißen(hat) einander zusammen gerissen
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî
Verb
einander zusammen nehmen transitiv reziprok
nahm einander zusammen(hat) einander zusammen genommen

ist natürlich im Präteritum auch reziprok eigentlich Präteritum nahm (keine Ahnung wie die deutsche Grammatik ist)
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî
Verb
einander/gegenseitig wieder fassen transitiv reziprok
.... wieder fassenfasste ... wiederhat ... wieder gefasst

die Fassung wieder erlangen (erlangte die Fassung wieder; hat die Fassung wieder erlangt)
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî

berhev kirin
Verb
gegenseitig/ einander sammeln transitiv reziprok
gegenseitig sammeln sammelte gegenseitighat gegenseitig gesammelt
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî;
Verb
einander fassen transitiv reziprok
fasste einander(hat) einander gefasst
Konjugieren berhev kirin
berhev kir(im,î,-,in,in,in)berhev kirî
Verb
Dekl. Experte m
~, Meister (m)
hosta m
hosta: 1. Avakarê dîwarên avayiyan; kesê ku dîwarên xaniyan, dikanan û wd ava dike, çêdike, pisporê wî karî ye. 2. Kesê têr zana û pispor; kesê ku di karek da, di hunerek da, di zanyariyek da têr zana ye û pispor e, tam ehlê wî karî û wî tiştî ye. 3. Kesê ku di karek da, di tevgerek da pispor e, baş ji heqê wî karî yan wê tevgerê derdikeve. 4. Kesê ku di pîşeyekî da pispor û zana ye, ehlê wî pîşeyî ye, dikare pîşeyê xwe bimeşîne û li ser pîşeyê xwe şagirdan jî perwerde bike û wan fêrê wî pîşeyê bike.
Substantiv
verfluchen transitiv
verfluchte(hat) verflucht
Konjugieren ba kirin
ba kir(im,î,-,in,in,in)ba kirî

ba kirin vtr
Verb
aufstapeln transitiv
stapelte aufhat aufgestapelt

Präsens: di + k + Personalendungen ez lod dikim; tu lod dikî; ew lod dike; em lod dikin; hûn lod dikin; ew lod dikin;
Synonym:Menge {f}
Haufen {m}
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî;

lod kirin vtr
Synonym:lod
lod
Verb
ins Exil schicken transitiv
schickte ins Exil(hat) ins Exil geschickt
Konjugieren nefî kirin
nefî kir(im,î,-,in,in,in)nefî kirî
Verb
fordern transitiv
fordertegefordert
Konjugieren daw kirin
daw kir(im,î,-,in,in,in)daw kirî
Verb
zur Seite nehmen transitiv
nahm zur Seitezur Seite genommen
Konjugieren xewle kirin
xewle kir,kir(im,î,-,in,in,in)xewle kirî

xewle kirin vtr
Verb
verkünden transitiv
verkündete(hat) verkündet

in lehrender Art und Weise verkünden
Konjugieren belî kirin
belî kir(im,î,-,in,in,in)belî kirî

belî kirin vtr
Verb
lehren transitiv
lehrte(hat) gelehrt
Konjugieren belî kirin
belî kir(im,î,-,in,in,in)belî kirî

belî kirin {vtr}
Verb
brüllen transitiv
brülltegebrüllt
Konjugieren qar kirin
qar kir(im,î,-,in,in,in)qar kirî
Verb
schreien transitiv
schrie(hat) geschrien
Konjugieren qar kirin
qar kir(im,î,-,in,in,in)qar kirî

qar kirin vtr
Verb
verbieten transitiv
verbat(hat) verboten

{irr. Verb} verbieten: etwas für nicht erlaubt erklären; Türkçe: yasaklamak
Konjugieren qedexe kirin
qedexe kir(im,î,-,in,in,in)qedexe kirî

qedexe kirin: Ji bo nekirina tişt an jî tiştan fermandayîn; Tirkî: yasaklamak
Verb
beiseite nehmen transitiv
nahm beiseitebeiseite genommen
Konjugieren xewle kirin
xewle kir(im,î,-,in,in,in)xewle kirî

xewle kirin vtr
Verb
untersagen transitiv
untersagteuntersagt

untersagen: Anordnen, dass etwas zu unterlassen ist; Türkçe: yasaklamak
Konjugieren qedexe kirin
qedexe kir(im,î,-,in,in,in)qedexe kirî

qedexe kirin: Ji bo nekirina tişt an jî tiştan fermandayîn; Tirkî: yasaklamak
Verb
auftürmen transitiv
türmte aufhat aufgetürmt

Präsens: di + k + Personalendungen ez lod dikim; tu lod dikî; ew lod dike; em lod dikin; hûn lod dikin; ew lod dikin;
Synonym:Menge {f}
Haufen {m}
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî;

lod kirin vtr
Synonym:lod
lod
Verb
schaden transitiv
schadetegeschadet
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî
Verb
einbüßen transitiv
büßte eineingebüßt
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî
Verb
anhäufen transitiv
häufte anangehäuft
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî

lod kirin vtr
Verb
verlieren transitiv
verlor (hat,habe)verloren
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî;
Verb
verbannen transitiv
verbannteverbannt
Konjugieren nefî kirin
nefî kir(im,î,-,in,in,in)nefî kirî

Präsensbildung: nefî di+k+Personalendungen 1. Pers. Sing.: ez nefî dikim; 2. Pers. Sing.: tu nefî dikî; 3. Pers. Sing.: ew nefî dike; 1. Pers. Pl.: em nefî dikin; 2. Pers. Pl.: hûn nefî dikin; 3. Pers. Pl.: ew nefî dikin;
Verb
überlegen [Überlegungen anstreben/machen] transitiv
überlegenüberlegtehat überlegt
Konjugieren bîr kirin
bîr kir(im,î,-,in,in,in)bîr kirî;

bîr kirin vtr
Verb
verzaubern transitiv
verzauberte(hat) verzaubert
Konjugieren bengî kirin
bengî kir(im,î,-,in,in,in)bengî kirî
Verb
verlangen transitiv
verlangte(hat) verlangt
Konjugieren daw kirin
daw kir(im,î,-,in,in,in)daw kirî
Verb
betören transitiv
betörtebetört
Konjugieren bengî kirin
bengî kir, bengî kir(im,î,-,in,in,in)bengî kirî

bengî kirin vtr
Verb
aufhängen transitiv
hing aufaufgehangen
Konjugieren darda kirin
darda kir(im,î,-,in,in,in)darda kirî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 05.07.2020 20:06:43
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken