Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch Tevlihev bike! - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
helfen transitiv
half(hat) geholfen
Konjugieren alîkarî kirin
alîkarî kir(im,î,-,in,in,in)alîkarî kirî

bike! Imperativ
Verb
Auflegen! Asteng bike!Redewendung
bestätige! êre bike!Redewendung
Proxy-Server einrichten Proksiyan ava bikeRedewendung
entschuldige min ef bike
Entschuldigung! qusîra min efu bike
bitte kerem bike (Pl. kerem bikin)
Sprache hinzufügen Zimanekî zêde bikeRedewendung
reinige/säubere deinen Bildschirm şaşa pak bika [bike K]
Tu was Gutes ohne nachzufragen Xêra bike û di avê da berde.Redewendung
bauen, errichten ava kirin, bike [bau(e)!, baut!]
دروستکردن;
Ruf das auf! (IT) bangî bike! (IT) (Soranî): bangi bka! ausgesprochen
Heirate mit dem Herzen eines Großen und liebe mit dem eines Kleinen Bi dilê mezina bizewice, bi dilê biçuka hez bikeRedewendung
Die Welt ist eine Blüte, rieche daran und reiche sie deinen Freunden weiter Dinya guleke, bêhn bike û bide hevalê xweRedewendung
Dekl. Faksimile [lat. "mache ähnlich"] [originalgetreue Nachbildung, z. B. einer alten Handschrift] -s n Faksimile: "angorî bike" [biyanî: lat.] [nimûne: qedîmê destnivîs]Substantiv
Dekl. Glückwunschkarte -n f
entweder ein Bescheid /Brief /Karte um Erfolg zu haben, Lob auszusprechen, oder zu etwas gratulieren oder jemanden Freude /Glück wünschen, die verschickt oder versendet wird.
pîrozname f
an jî peyama ji bo serketin an jî şahiya keseke pîroz bike tê şandin
Substantiv
Ein sehr schlechter Zustand ist es, "wenn" unser Volk seine Sprache vergißt
wenn/ku Zustand/rewşeke: das Nomen der Zustand (m/im Deutschen) wird genauer bezeichnet "schlechter Zustand", das Nomen "rewş" erhält daher die Ezafe-Endung: -eke. Also rewşeke. Unbestimmte Ezafe-Endungen: bei maskulinen Nomen: -ekî bei femininen Nomen: -eke im Plural für beide Nomen: -ine
Rewşeke gelek xirab ew e "ku" gelê me zimanê xwe ji bîr bike
Redewendung
tun, machen transitiv
machen / tunmachte /tatgemacht /getan
kirin
kir(im,î,-,in,in,in)kirî

Imperativ: 1.-3. Pers.sing. bike! 1.-3. Pers.pl. bikin! Futur: (d)ê bikim (d)(y)ê bikî (d)ê bike (d)ê bikin (d)ê bikin (d)ê bikin (d)ê bikin
Verb
hinzufügen [Anlage beilegen, hinzufügen, beilegen /diber dan] transitiv
hinzufügenfügte hinzuhinzugefügt

Türkçe: katmak
diber kirin
diber kirin diber kir(im,î,-,in,in,in)diber kirî

Präsens: 1. Pers. Sing. diber dikim; 2. Pers. Sing. diber dikî; 3. Pers. Sing. diber dike; 1. Pers. Pl. diber dikin; 2. Pers. Pl. diber dikin; 3. Pers. Pl. diber dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. diber bike!; 1.-3. Pers. Pl. diber bikin!; Tirkî: katmak
Verb
bereiten transitiv
bereitetehat bereitet
amade kirin
amade kir(im,î,-,in,in,in)amadekirî;

Präsensstamm: amade...k Präsens: amade + di + k ez amade dikim; tu amade dikî; ew amade dike; em amade dikin; hûn amade dikin; ew amade dikin; Imper. Sing.: amade bike! Pl.: amade bikin!
Verb
bestatten transitiv
bestattete(hat) bestattet
defîn kirin
defîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
beerdigen transitiv
beerdigte(hat) beerdigt
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
beisetzen transitiv
setzte bei(hat) beigesetzt
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
begraben transitiv
begrub(hat) begraben
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
Dekl. Adapter lat.-engl. - m
Adapter: {lat.-engl.} Zusatz oder Verbindungsteil, das den Anschluss eines Gerätes oder Geräteteils an ein Hauptgerät ermöglicht. Türkçe: adaptör
adaptor an adabtor - m
adaptor an jî adabtor (adapter lat.-engl.); hevwatê: biyanî {lat.-engl.}: Aleta ku ceyrana amûreke elektrirêkê qasî kû têra wê bikê eyar dike. Tirkî: adaptör
Substantiv
Ziegel - m
Ziegel: 1. a) [roter bis bräunlicher] Baustein (1) aus gebranntem Ton, Lehm; b) roter bis bräunlicher, flacher, mehr oder weniger stark gewellter Stein zum Dachdecken aus gebranntem Ton, Lehm; Dachziegel; Türkçe: kerpiç, tuğla
acûr an agûr f
acûr {an jî} agûr: Cûreyek kevirên diwaran ên çêkiriye, herî û ka tevlihev tê stran û ji bo teşeye di qalikan de tê zihakirin û pê dîwar tê çêkirin. Tirkî: kerpiç, tuğla
Substantiv
durcheinander
Türkçe: karışık
tevlihev
tevlihev: 1. Li nav hev bûn û ketina tiştan. 2. Bela wela, li nav hev ketî, bê pergal,bê dûzan. 3. Tişta bi hêsanî naye fehmkirin. 4. tewkirî: Mirovê hinek dîn Tirkî: karışık
Adverb
kompliziert
Türkçe: karışık
tevlihev
tevlihev: 1. Li nav hev bûn û ketina tiştan. 2. Bela wela, li nav hev ketî, bê pergal,bê dûzan. 3. Tişta bi hêsanî naye fehmkirin. 4. tewkirî: Mirovê hinek dîn Tirkî: karışık
Adjektiv
widerstehen transitiv
widerstandhat widerstanden
Synonym:standhalten [im Sinn von: Stabil machen, dauerhaft machen, haltbar machen]
teyax kirin
teyax kirin teyax kir(im,î,-,in,in,in)teyax kirî;

Präsens: teyax di + k + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez teyax dikim; 2. Pers. Sing. tu teyax dikî; 3. Pers. Sing. ew teyax dike; 1. Pers. Pl. em teyax dikin; 2. Pers. Pl. hûn teyax dikin; 3. Pers. Pl. ew teyax dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. teyax bike!; 1.-3. Pers. Pl. teyax bikin! Partizip II: teyaxkirî /widerstanden Verbalnomen: teyaxkirin {f} /das Widerstehen
Synonym:teyax kirin {vtr}
Verb
standhalten transitiv
hielt stand(hat) standgehalten
teyax kirin vtr
teyax kirin teyax kir(im,î,-,in,in,in)teyax kirî;

Präsens: teyax di + k + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez teyax dikim; 2. Pers. Sing. tu teyax dikî; 3. Pers. Sing. ew teyax dike; 1. Pers. Pl. em teyax dikin; 2. Pers. Pl. hûn teyax dikin; 3. Pers. Pl. ew teyax dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. teyax bike!; 1.-3. Pers. Pl. teyax bikin! Partizip: teyaxkirî /standgehalten Verbalnomen: teyaxkirin {f} /das: Standhalten/Auskommen/Widerstehen
Verb
verwickeln fig. transitiv reflexiv
verwickelnverwickelte(hat) verwickelt

Ich verwickel mich in unendliche Diskussionen. (Akkusativobjekt/reflexiv[mich]). Ich habe mich in eine unendlich lange Diskussion verwickeln lassen. Ich bin in eine unendlich lange Diskussion verwickelt.
Konjugieren tevlihev kirin
tevlihev kir(im,î,-,in,in,in)tevlihev kirî
Verb
durcheinander bringen, durcheinander machen transitiv
durcheinander bringen / machenbrachte / machte durcheinander(hat) durcheinander gebracht /gemacht
Konjugieren tevlihev kirin
tevlihev kir(im,î,-,in,in,in)tevlihev kirî
Verb
verwirren transitiv
verwirrte(hat) verwirrt
Konjugieren tevlihev kirin
tevlihev kir(im,î,-,in,in,in)tevlihev kirî
Verb
Dekl. Experte m
~, Meister (m)
hosta m
hosta: 1. Avakarê dîwarên avayiyan; kesê ku dîwarên xaniyan, dikanan û wd ava dike, çêdike, pisporê wî karî ye. 2. Kesê têr zana û pispor; kesê ku di karek da, di hunerek da, di zanyariyek da têr zana ye û pispor e, tam ehlê wî karî û wî tiştî ye. 3. Kesê ku di karek da, di tevgerek da pispor e, baş ji heqê wî karî yan wê tevgerê derdikeve. 4. Kesê ku di pîşeyekî da pispor û zana ye, ehlê wî pîşeyî ye, dikare pîşeyê xwe bimeşîne û li ser pîşeyê xwe şagirdan jî perwerde bike û wan fêrê wî pîşeyê bike.
Substantiv
gemengt, gemischt [Partizip II]
Partizip der Vergangenheit
teribî
tevlihev
Adjektiv
verfluchen transitiv
verfluchte(hat) verflucht
Konjugieren ba kirin
ba kir(im,î,-,in,in,in)ba kirî

ba kirin vtr
Verb
verlieren transitiv
verlor (hat,habe)verloren
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî;
Verb
aufstapeln transitiv
stapelte aufhat aufgestapelt

Präsens: di + k + Personalendungen ez lod dikim; tu lod dikî; ew lod dike; em lod dikin; hûn lod dikin; ew lod dikin;
Synonym:Menge {f}
Haufen {m}
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî;

lod kirin vtr
Synonym:lod
lod
Verb
ins Exil schicken transitiv
schickte ins Exil(hat) ins Exil geschickt
Konjugieren nefî kirin
nefî kir(im,î,-,in,in,in)nefî kirî
Verb
fordern transitiv
fordertegefordert
Konjugieren daw kirin
daw kir(im,î,-,in,in,in)daw kirî
Verb
zur Seite nehmen transitiv
nahm zur Seitezur Seite genommen
Konjugieren xewle kirin
xewle kir,kir(im,î,-,in,in,in)xewle kirî

xewle kirin vtr
Verb
einbüßen transitiv
büßte eineingebüßt
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî
Verb
lehren transitiv
lehrte(hat) gelehrt
Konjugieren belî kirin
belî kir(im,î,-,in,in,in)belî kirî

belî kirin {vtr}
Verb
schreien transitiv
schrie(hat) geschrien
Konjugieren qar kirin
qar kir(im,î,-,in,in,in)qar kirî

qar kirin vtr
Verb
beiseite nehmen transitiv
nahm beiseitebeiseite genommen
Konjugieren xewle kirin
xewle kir(im,î,-,in,in,in)xewle kirî

xewle kirin vtr
Verb
verbieten transitiv
verbat(hat) verboten

{irr. Verb} verbieten: etwas für nicht erlaubt erklären; Türkçe: yasaklamak
Konjugieren qedexe kirin
qedexe kir(im,î,-,in,in,in)qedexe kirî

qedexe kirin: Ji bo nekirina tişt an jî tiştan fermandayîn; Tirkî: yasaklamak
Verb
verkünden transitiv
verkündete(hat) verkündet

in lehrender Art und Weise verkünden
Konjugieren belî kirin
belî kir(im,î,-,in,in,in)belî kirî

belî kirin vtr
Verb
untersagen transitiv
untersagteuntersagt

untersagen: Anordnen, dass etwas zu unterlassen ist; Türkçe: yasaklamak
Konjugieren qedexe kirin
qedexe kir(im,î,-,in,in,in)qedexe kirî

qedexe kirin: Ji bo nekirina tişt an jî tiştan fermandayîn; Tirkî: yasaklamak
Verb
verbannen transitiv
verbannteverbannt
Konjugieren nefî kirin
nefî kir(im,î,-,in,in,in)nefî kirî

Präsensbildung: nefî di+k+Personalendungen 1. Pers. Sing.: ez nefî dikim; 2. Pers. Sing.: tu nefî dikî; 3. Pers. Sing.: ew nefî dike; 1. Pers. Pl.: em nefî dikin; 2. Pers. Pl.: hûn nefî dikin; 3. Pers. Pl.: ew nefî dikin;
Verb
schaden transitiv
schadetegeschadet
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî
Verb
anhäufen transitiv
häufte anangehäuft
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî

lod kirin vtr
Verb
auftürmen transitiv
türmte aufhat aufgetürmt

Präsens: di + k + Personalendungen ez lod dikim; tu lod dikî; ew lod dike; em lod dikin; hûn lod dikin; ew lod dikin;
Synonym:Menge {f}
Haufen {m}
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî;

lod kirin vtr
Synonym:lod
lod
Verb
brüllen transitiv
brülltegebrüllt
Konjugieren qar kirin
qar kir(im,î,-,in,in,in)qar kirî
Verb
überlegen [Überlegungen anstreben/machen] transitiv
überlegenüberlegtehat überlegt
Konjugieren bîr kirin
bîr kir(im,î,-,in,in,in)bîr kirî;

bîr kirin vtr
Verb
verzaubern transitiv
verzauberte(hat) verzaubert
Konjugieren bengî kirin
bengî kir(im,î,-,in,in,in)bengî kirî
Verb
verlangen transitiv
verlangte(hat) verlangt
Konjugieren daw kirin
daw kir(im,î,-,in,in,in)daw kirî
Verb
betören transitiv
betörtebetört
Konjugieren bengî kirin
bengî kir, bengî kir(im,î,-,in,in,in)bengî kirî

bengî kirin vtr
Verb
ausrufen transitiv
rief ausausgerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
umlaufen transitiv
umliefhat umlaufen
Konjugieren ziz kirin
ziz kir(im,î,-,in,in,in)ziz kirî;
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.10.2020 18:30:26
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (KU) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken