Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch înkar bikin!

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
abgelehnt Partizip II inkar kirîAdjektiv
ablehnen transitiv
lehnte ab(hat) abgelehnt
inkar kirin
inkar kir(im,î,-,in,in,in)inkar kirî
Verb
bestreiten transitiv
bestritt(hat) bestritten
inkar kirin
inkar kir(im,î,-in,in,in)inkar kirî
Verb
ugs sich doof stellen transitiv
sich doof stellenstellte sich doofhat sich doof gestellt
inkar kirin
inkar kir(im,î,-,in,in,in)inkar kirî
Verb
verneinen transitiv
verneinteverneint
inkar kirin
inkar kir(im,î,-,in,in,in)inkar kirî
Verb
bestätigen! êre bikin!Redewendung
Suchindex erstellen Pêristê ava bikin.inforRedewendung
bitte kerem bike (Pl. kerem bikin)
der Regierung zu gehorchen bi ya hukmatê bikinAdjektiv, Adverb
abstreiten transitiv
stritt ab(hat) abgestritten
înkar kirin
înkar kirin înkar kir(im,î,-,in,in,in)înkar kirî
Verb
tun, machen transitiv
machen / tunmachte /tatgemacht /getan
kirin
kir(im,î,-,in,in,in)kirî

Imperativ: 1.-3. Pers.sing. bike! 1.-3. Pers.pl. bikin! Futur: (d)ê bikim (d)(y)ê bikî (d)ê bike (d)ê bikin (d)ê bikin (d)ê bikin (d)ê bikin
Verb
hinzufügen [Anlage beilegen, hinzufügen, beilegen /diber dan] transitiv
hinzufügenfügte hinzuhinzugefügt

Türkçe: katmak
diber kirin
diber kirin diber kir(im,î,-,in,in,in)diber kirî

Präsens: 1. Pers. Sing. diber dikim; 2. Pers. Sing. diber dikî; 3. Pers. Sing. diber dike; 1. Pers. Pl. diber dikin; 2. Pers. Pl. diber dikin; 3. Pers. Pl. diber dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. diber bike!; 1.-3. Pers. Pl. diber bikin!; Tirkî: katmak
Verb
bestreiten transitiv
bestritt(hat) bestritten

~, in Abrede stellen(Verb stellen: stellen,stellte, gestellt), leugnen (leugnen, leugnete,geleugnet), verneinen (verneinen, verneinte,verneint)
Konjugieren înkar kirin
înkar kir(im,î,-,in,in,in)înkar kirî
Verb
leugnen transitiv
leugnete(hat) geleugnet
Konjugieren înkar kirin
înkar kir(im,î,-,in,in,in)înkar kirî
Verb
bestatten transitiv
bestattete(hat) bestattet
defîn kirin
defîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
bereiten transitiv
bereitetehat bereitet
amade kirin
amade kir(im,î,-,in,in,in)amadekirî;

Präsensstamm: amade...k Präsens: amade + di + k ez amade dikim; tu amade dikî; ew amade dike; em amade dikin; hûn amade dikin; ew amade dikin; Imper. Sing.: amade bike! Pl.: amade bikin!
Verb
beisetzen transitiv
setzte bei(hat) beigesetzt
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
beerdigen transitiv
beerdigte(hat) beerdigt
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
begraben transitiv
begrub(hat) begraben
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
verstecken transitiv
versteckteversteckt
Konjugieren veşartinVerb
umlaufen transitiv
umliefhat umlaufen
Konjugieren ziz kirin
ziz kir(im,î,-,in,in,in)ziz kirî;
Verb
zurufen transitiv
rief zu zugerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
Konjugieren aufhängen transitiv
hing aufaufgehangen
Konjugieren darda kirin
darda kir(im,î,-,in,in,in)darda kirî
Verb
ausrufen transitiv
rief ausausgerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
hängen transitiv
hing gehangen
Konjugieren darda kirin
darda kir(im,î,-,in,in,in)darda kirî
Verb
rufen transitiv
riefgerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
dienen transitiv
diente (hat) gedient
Konjugieren qalix kirin
qalix kir(im,î,-,in,in,in)qalix kirî
Verb
begraben -en
begrub(ist)(hat) begraben

begraben
Konjugieren veşartin
veşart(im,î,-,in,in,in)veşartî

Präsensstamm: veşîr
Verb
verstecken transitiv intransitiv
versteckteversteckt

~, verbergen, begraben, vergraben
Synonym:hier: verstecken, verbergen, begraben, vergraben
Konjugieren veşartin
veşart(im,î,-,in,in,in)veşartî

ez veşartim veşartime tu veşartî veşartiye ew veşart veşartiye em veşartin veşartine hûn veşartin veşartine ew veşartin veşartine
Synonym:veşartin
Verb
vergraben transitiv
vergrub(hat) vergraben
Konjugieren veşartin
veşart(im, î,-,in,in,in)veşartî

Präsensstamm: veşîr, veşêr beides Möglich Präsensstamm+ Vorsilbe: vedişîr, vedişêr
Verb
Konjugieren umziehen transitiv
zog umumgezogen
Konjugieren barkirin
barkirbarkiri
Verb
Platz verlassen transitiv
verließ Platz(hat,habe)Platz verlassen
Konjugieren barkirin
barkirbarkiri
Verb
fortfahren transitiv
fuhr fortfortgefahren
Konjugieren barkirin
barkirbarkiri
Verb
aufladen transitiv
lud aufaufgeladen
Konjugieren barkirin
barkir(im,î,-,in,in,in)barkirî

barkirirn vtr
Verb
belasten transitiv
belasten belastete(hat) belastet

Deutsch/Türkçe: beladen, belasten, lasten / yüklemek
Konjugieren barkirin
barkir(im,î,-,in,in,in)barkirî
Verb
beladen transitiv
belud(hat) beladen

auch Platz verlassen, umziehen
Deutsch/Türkçe: beladen,laden / yüklemek
Konjugieren barkirin
barkir,kir(im,î,-,in,in,in)barkirî
Verb
widerstehen transitiv
widerstandhat widerstanden
Synonym:standhalten [im Sinn von: Stabil machen, dauerhaft machen, haltbar machen]
teyax kirin
teyax kirin teyax kir(im,î,-,in,in,in)teyax kirî;

Präsens: teyax di + k + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez teyax dikim; 2. Pers. Sing. tu teyax dikî; 3. Pers. Sing. ew teyax dike; 1. Pers. Pl. em teyax dikin; 2. Pers. Pl. hûn teyax dikin; 3. Pers. Pl. ew teyax dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. teyax bike!; 1.-3. Pers. Pl. teyax bikin! Partizip II: teyaxkirî /widerstanden Verbalnomen: teyaxkirin {f} /das Widerstehen
Synonym:teyax kirin {vtr}
Verb
(sich) sehnen nach / sehnen nach transitiv
sich sehnen nach sehnte sich nach(hat) sich nach gesehnt

Präsens Präteritum Partizip Perfekt ich sehne sehnte mich habe mich mich nach nach gesehnt nach du sehnst sehntest hast dich dich nach dich nach gesehnt nach er, sie,es sehnte hat sich sehnt sich sich nach gesehnt nach nach wir sehnen sehnten haben uns uns nach uns nach gesehnt nach ihr sehnt sehntet habt euch euch nach euch nach gesehnt nach sie sehnen sehnten haben sich sich nach sich nach gesehnt nach
Konjugieren bîrêkirin
bîrêkir(im,î,-,in,in,in)bîrêkirî

bîrêkirin; mit Personalpron.-endungen dann bîra...k bzw. wenn es reflexiv ist;
Verb
standhalten transitiv
hielt stand(hat) standgehalten
teyax kirin vtr
teyax kirin teyax kir(im,î,-,in,in,in)teyax kirî;

Präsens: teyax di + k + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez teyax dikim; 2. Pers. Sing. tu teyax dikî; 3. Pers. Sing. ew teyax dike; 1. Pers. Pl. em teyax dikin; 2. Pers. Pl. hûn teyax dikin; 3. Pers. Pl. ew teyax dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. teyax bike!; 1.-3. Pers. Pl. teyax bikin! Partizip: teyaxkirî /standgehalten Verbalnomen: teyaxkirin {f} /das: Standhalten/Auskommen/Widerstehen
Verb
Dekl. Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:Aufstand {m}
Dekl. hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:hawar {f}
Substantiv
Dekl. Notruf -e m
Türkçe: imdat
hewar Kurmancî hawar Soranî f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê. Tîrkî: imdat
Substantiv
Dekl. Schrei -e m
Türkisch: "Hilfe!"
hewar [Kurmancî]; (Soranî: hawar ausgesprochen) f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Tîrkî: "İmdat!"
Substantiv
Dekl. Hilfe -n f
~ (f), Hilferuf (m), Hilfeschrei (m), Notruf (m), Ruf (m), Alarm (m); Türkçe: "Imdat!"/imdat "Hilfe!"/Hilfe,Not
Dekl. hewar an hawar Soranî - f
hawar (Soranî), hewar (K); 1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê. Tîrkî: "İmdat!"/ imdat
Substantiv
verfluchen transitiv
verfluchte(hat) verflucht
Konjugieren ba kirin
ba kir(im,î,-,in,in,in)ba kirî

ba kirin vtr
Verb
verlieren transitiv
verlor (hat,habe)verloren
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî;
Verb
untersagen transitiv
untersagteuntersagt

untersagen: Anordnen, dass etwas zu unterlassen ist; Türkçe: yasaklamak
Konjugieren qedexe kirin
qedexe kir(im,î,-,in,in,in)qedexe kirî

qedexe kirin: Ji bo nekirina tişt an jî tiştan fermandayîn; Tirkî: yasaklamak
Verb
verkünden transitiv
verkündete(hat) verkündet

in lehrender Art und Weise verkünden
Konjugieren belî kirin
belî kir(im,î,-,in,in,in)belî kirî

belî kirin vtr
Verb
lehren transitiv
lehrte(hat) gelehrt
Konjugieren belî kirin
belî kir(im,î,-,in,in,in)belî kirî

belî kirin {vtr}
Verb
brüllen transitiv
brülltegebrüllt
Konjugieren qar kirin
qar kir(im,î,-,in,in,in)qar kirî
Verb
schreien transitiv
schrie(hat) geschrien
Konjugieren qar kirin
qar kir(im,î,-,in,in,in)qar kirî

qar kirin vtr
Verb
anhäufen transitiv
häufte anangehäuft
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî

lod kirin vtr
Verb
zur Seite nehmen transitiv
nahm zur Seitezur Seite genommen
Konjugieren xewle kirin
xewle kir,kir(im,î,-,in,in,in)xewle kirî

xewle kirin vtr
Verb
beiseite nehmen transitiv
nahm beiseitebeiseite genommen
Konjugieren xewle kirin
xewle kir(im,î,-,in,in,in)xewle kirî

xewle kirin vtr
Verb
verbieten transitiv
verbat(hat) verboten

{irr. Verb} verbieten: etwas für nicht erlaubt erklären; Türkçe: yasaklamak
Konjugieren qedexe kirin
qedexe kir(im,î,-,in,in,in)qedexe kirî

qedexe kirin: Ji bo nekirina tişt an jî tiştan fermandayîn; Tirkî: yasaklamak
Verb
aufstapeln transitiv
stapelte aufhat aufgestapelt

Präsens: di + k + Personalendungen ez lod dikim; tu lod dikî; ew lod dike; em lod dikin; hûn lod dikin; ew lod dikin;
Synonym:Menge {f}
Haufen {m}
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî;

lod kirin vtr
Synonym:lod
lod
Verb
einbüßen transitiv
büßte eineingebüßt
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî
Verb
schaden transitiv
schadetegeschadet
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî
Verb
betören transitiv
betörtebetört
Konjugieren bengî kirin
bengî kir, bengî kir(im,î,-,in,in,in)bengî kirî

bengî kirin vtr
Verb
verzaubern transitiv
verzauberte(hat) verzaubert
Konjugieren bengî kirin
bengî kir(im,î,-,in,in,in)bengî kirî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.10.2021 8:21:58
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken