Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch çûyin

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
schwindelig sein
war schwindeligschwindelig gewesen
heş cûyîn
heş cû
Verb
schwindelig sein intransitiv
war schwindeligist schwindelig gewesen

im Kurdischen langer Vokal u also û diesem folgt ein "y" mit langem "i" also sollte in der Schreibweise kein û geschrieben werden, ich schreib es trotzdem
heş
heş çûyîn
Verb
Dekl. (die)intransitiven Verben [pl.] intransitiven Verben n, pl
Merke: Intransitive Verben können nicht mit einem Akkusativobjekt stehen. Es handelt sich hierbei um Verben, die keinen Akkusativobjekt benötigen. Folgende Verben sind im kurdischen intransitiv, Beispiel: cuyîn, hatin, ketin, mayîn
lêkerên întransîtiv
Mînak: lêkerên întransîtiv: cuyîn, hatin, ketin, mayîn ...
Substantiv
weggehen intransitiv
(weg)gehenging (weg)(weg)gegangen
Konjugieren çûyin
ççû
Verb
ohnmächtig ji xwe ve çûyînAdjektiv
Konjugieren fliegen transitiv
floggeflogen

Türkçe: uçmak
fir[r] dan
fir danfir da(m,yî,-,n,n,n)fir dayî

1. Bi alikariya per û baskan di hewa de çûyîn, tevgerîn. 2. Bi hêza bayê an jî tiştekî din li ciyê xwe hilpekîn. 3. Bi lez û beza pir zêde revîn. fir da, fir dide
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.01.2021 22:45:31
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken