Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch zu etwas nütze sein - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
meşinVerb
Konjugieren gehen
ginggegangen
herîn
her

Präteritum-Stamm: her
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog ab(ist) abgeflogen
rabûn intrans.
rabûnrabû(m,yî,-,n,n,n)rabûyî
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog abist abgeflogen
firîn intrans.
firînfir(îm,iyî,î,în,în,în)
Verb
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
Deklinieren Sein n Deklinieren bûn f Substantiv
Deklinieren Sein -- n kewn freligSubstantiv
unternehmen intransitiv
unternahmunternommen

z. B. etwas dagegen unternehmen
pêrabûn
pêrabû(m,yî,-,n,n,n)pêrabûyî
Verb
zu etwas nütze sein, Nützlichkeit erlangen intransitiv
zu etwas nütze seinwar zu etwas nützeist zu etwas nütze gewesen
kêr hatin
kêr hat(im,î,-,in,in,in)kêr hatî
Verb
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
Deklinieren Zweifel Zweifel m
erhebliche Zweifel an etwas haben
dûdilî
mf ~, guman
Substantiv
Deklinieren Stückchen Stückchen n
Adjektiv: bisschen, ein wenig, etwas
parî m
rengdêr: parî
Substantiv
Konjugieren sein intransitiv
warist gewesen

bûn² ich werde,.... ich wurde, du wurdest, er,sie,es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden ich bin geworden, du bist geworden,....
Konjugieren bûn
Präsens dib
Verb
beben, am beben sein intransitiv
bebte, war am beben gebebt, (ist) am beben gewesen
(h)ezînVerb
Deklinieren Existenz -en f
~, (Da)sein (n), Werden (n)
Deklinieren buyîn Sup. (bûyîn) f Substantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
[zu] etwas nütze sein intransitiv
[zu] etwas taugen (Präteritum: taugte zu etwas; Perfekt: hat zu etwas getaugt)
bi kerî hatinVerb
Deklinieren Patenschaft -en f
~, Pate sein bei der Beschneidung
kirîvatî fSubstantiv
Deklinieren Kosmos -- m
~, Sein (n), Universum (n)
kewn fSubstantiv
Deklinieren Brutalität -en f
Zustand: das Brutal sein, das Unzivilisiert sein; Brutalität;
hovtî - f
Rewşa hov bûn.
Tîrkî: vahşilik
Substantiv
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:
Substantiv
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Patenschaft -en f
~, Pate sein bei der Beschneidung
kirîbatî fSubstantiv
Deklinieren Erhebung -en f
~ gegen etwas; die Auflehnung {f}
Synonym:
şoreş f
Synonym:
Substantiv
beklagen transitiv
beklagte(hat) beklagt

etwas beklagen
şikaw kirin [trans.]
şikaw lê kirinşikaw lê kir(im,î,-,in,in,in)şikaw lê kirî

tiştekî şikawlêkirin
Verb
Deklinieren Kanzerophobie -n f
Kanzerophobie: (Medizin) Furcht, an Krebs erkrankt zu sein
kanserofobî an qanserofobî fSubstantiv
etwas wert sein layîqî tiştekî bûnAdjektiv, Adverb
zugeben transitiv
gab zu(hat)zugegeben

etwas zugeben
dan piyanan (Soranî)dan piadanan ausgesprochen
dan piyanand piyanan
Verb
glücklich sein, zu frieden sein
glücklich seinwar glücklichglücklich gewesen

~, zu frieden sein
dilşadVerb
abonnieren [abonniert sein] intransitiv
abonnierenabonnierteabonniert
abonê bûn
abonê bû(m,yî,-,n,n,n)abonê bûyî
Verb
schwindelig sein
war schwindeligschwindelig gewesen
heş cûyîn
heş cû
Verb
unverfroren sein
war unverfrorenunverfroren gewesen
berxweneketin [intrans.]
berxweneketinberxweneket(im,î,-,in,in,in)berxweneketi(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
einfallsreich sein
war einfallsreicheinfallsreich gewesen
Konjugieren bîrbirinVerb
geschrieben sein
war geschriebengeschrieben gewesen
bûn
lê blê bû
Verb
satt sein
war satt satt gewesen
têrbûn
têrbtêrbû
Verb
gestört sein intransitiv
wurde gestörtgestört gewesen
eware bûn
eware beware bû
Verb
schwanger sein
war schwangerschwanger gewesen
ducanîbûn
ducanîbducanîbû
Verb
getaucht sein
war getauchtgetaucht gewesen
noqî tiştekî bûn
noqî tiştekî bnoqî tiştekî bû
Verb
überwältigt sein
war überwältigtüberwältigt gewesen
metel mayînVerb
verzagen [verzagt sein] intransitiv
verzagenverzagteverzagt
zelûlî bûn
zelûlî bû(m,yî,-,n,n,n)zelûlî bûyî
Verb
folgen intransitiv
folgtegefolgt

~, hinterher sein, verfolgen
ketin pey
ket(im,î,-,in,in,in) peyketî pey

ketin
Verb
Deklinieren Sein und Nichtsein -- n buyî û nebuyînSubstantiv
zuschauen transitiv
schaute zuzugeschaut
mêze kirin
lê mêze kir(im,î,-,in,in,in)lê mêze kirî
Verb
Deklinieren Artistin -en f
Artistin {lat.-mlat.(-fr.)}: weibliche Form zu Artist
Deklinieren artîst artîst[an] f Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.02.2019 22:44:21
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (KU) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon