Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch war zu etwas nütze - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
herîn
her

Präteritum-Stamm: her
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
meşinVerb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog ab(ist) abgeflogen
rabûn intrans.
rabûnrabû(m,yî,-,n,n,n)rabûyî
Verb
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog abist abgeflogen
firîn intrans.
firînfir(îm,iyî,î,în,în,în)
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
unternehmen intransitiv
unternahmunternommen

z. B. etwas dagegen unternehmen
pêrabûn
pêrabû(m,yî,-,n,n,n)pêrabûyî
Verb
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
Deklinieren Stückchen Stückchen n
Adjektiv: bisschen, ein wenig, etwas
parî m
rengdêr: parî
Substantiv
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
zu etwas nütze sein, Nützlichkeit erlangen intransitiv
zu etwas nütze seinwar zu etwas nützeist zu etwas nütze gewesen
kêr hatin
kêr hat(im,î,-,in,in,in)kêr hatî
Verb
Deklinieren Zweifel Zweifel m
erhebliche Zweifel an etwas haben
dûdilî
mf ~, guman
Substantiv
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
beben, am beben sein intransitiv
bebte, war am beben gebebt, (ist) am beben gewesen
(h)ezînVerb
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
beklagen transitiv
beklagte(hat) beklagt

etwas beklagen
şikaw kirin [trans.]
şikaw lê kirinşikaw lê kir(im,î,-,in,in,in)şikaw lê kirî

tiştekî şikawlêkirin
Verb
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Deklinieren Erhebung -en f
~ gegen etwas; die Auflehnung {f}
Synonym:Erhebung, Auflehnung, Widerstand
şoreş f
Synonym:şoreş
Substantiv
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:Aufstand {m}
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:hawar {f}
Substantiv
Konjugieren sein intransitiv
warist gewesen

bûn² ich werde,.... ich wurde, du wurdest, er,sie,es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden ich bin geworden, du bist geworden,....
Konjugieren bûn
Präsens dib
Verb
[zu] etwas nütze sein intransitiv
[zu] etwas taugen (Präteritum: taugte zu etwas; Perfekt: hat zu etwas getaugt)
bi kerî hatinVerb
zugeben transitiv
gab zu(hat)zugegeben

etwas zugeben
dan piyanan (Soranî)dan piadanan ausgesprochen
dan piyanand piyanan
Verb
glücklich sein, zu frieden sein
glücklich seinwar glücklichglücklich gewesen

~, zu frieden sein
dilşadVerb
satt sein
war satt satt gewesen
têrbûn
têrbtêrbû
Verb
geschrieben sein
war geschriebengeschrieben gewesen
bûn
lê blê bû
Verb
schwindelig sein
war schwindeligschwindelig gewesen
heş cûyîn
heş cû
Verb
schwanger sein
war schwangerschwanger gewesen
ducanîbûn
ducanîbducanîbû
Verb
getaucht sein
war getauchtgetaucht gewesen
noqî tiştekî bûn
noqî tiştekî bnoqî tiştekî bû
Verb
kraftlos sein
war kraftloskraftlos gewesen
miçiqîn
miçiq
Verb
unverfroren sein
war unverfrorenunverfroren gewesen
berxweneketin [intrans.]
berxweneketinberxweneket(im,î,-,in,in,in)berxweneketi(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
einfallsreich sein
war einfallsreicheinfallsreich gewesen
Konjugieren bîrbirinVerb
Deklinieren Größe fig. -n f
Größe, etwas Großes (an etwas gemessen, Glaube, etc.)
hecim (Soranî): hacm ausgesprochenSubstantiv
Deklinieren Abstand m
Abstand, von etwas Abstand nehmen (etwas nicht tun)
dûrahîSubstantiv
etwas tiştek
~,hinek, hindik, hinekî, çîcik
Adjektiv
Deklinieren Interesse -n n
[lat.] Interesse an, für etwas haben
hewas
~, perjewendî, bal
Substantiv
Deklinieren Ahnung -en f
Kenntnis (f), Kunde (f), Wissen um etwas
hay fSubstantiv
etwas beenden transitiv
beendete etwasetwas beendet
besa kesekî kirin
besa kesekî kir(im,î,-,in,in,in)besa kesekî kirî
Verb
Gegend f warSubstantiv
bellen
bellte(hat)gebellt
warin (Soranî)
warinwar
Verb
etwas tozêk (Soranî): tozek ausgesprochenAdjektiv
geschockt sein
war geschocktgeschockt gewesen
ecêbmanVerb
überwältigt sein
war überwältigtüberwältigt gewesen
metel mayînVerb
zugeben
gab zu zugegeben
mikur hatin
mikur hat(im,î,-,in,in,in)mikur hatî
Verb
Deklinieren Artistin -en f
Artistin {lat.-mlat.(-fr.)}: weibliche Form zu Artist
Deklinieren artîst artîst[an] f Substantiv
Deklinieren Lagerplatz Lagerplätze m warSubstantiv
zurufen transitiv
rief zu zugerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
zuschauen transitiv
schaute zuzugeschaut
mêze kirin
lê mêze kir(im,î,-,in,in,in)lê mêze kirî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.01.2020 7:14:19
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon