Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch war nicht zu ändern - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Konjugieren nachlassen transitiv
ließ nach(hat) nachgelassen
kêm kirin
kêm kir(im,î,-,in,in,in)kêm kirî
Verb
Konjugieren nachlassen transitiv
nachließ(hat) nachgelassen
Konjugieren eware kirin
eware kir(im,î,-,in,in,in)eware kirî
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
herîn
her

Präteritum-Stamm: her
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
meşinVerb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog ab(ist) abgeflogen
rabûn intrans.
rabûnrabû(m,yî,-,n,n,n)rabûyî
Verb
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog abist abgeflogen
firîn intrans.
firînfir(îm,iyî,î,în,în,în)
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
Deklinieren Bosheit -en f
~ (f), Nicht-Gutheit (f)
nerindî fSubstantiv
Ändern --
ändern
guherandinVerb
nicht zu ändern sein intransitiv
war nicht zu ändern(ist) nicht zu ändern gewesen
îfleh bûn
îfleh bû(m,yî,-,n,n,n)îfleh bûyî
Verb
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
beben, am beben sein intransitiv
bebte, war am beben gebebt, (ist) am beben gewesen
(h)ezînVerb
ändern transitiv
ändertehat geändert
gorîn (Soranî)
gorîngor
Verb
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:
Substantiv
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Konjugieren sein intransitiv
warist gewesen

bûn² ich werde,.... ich wurde, du wurdest, er,sie,es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden ich bin geworden, du bist geworden,....
Konjugieren bûn
Präsens dib
Verb
glücklich sein, zu frieden sein
glücklich seinwar glücklichglücklich gewesen

~, zu frieden sein
dilşadVerb
nicht umsonst sein intransitiv
war nicht umsonst (ist) nicht umsonst gewesen
vala neçûn
vala neçû(m,yî,-,n,n,n)vala neçûyî
Verb
Richtung ändern transitiv
änderte Richtung(hat) Richtung geändert
kaus qelibandin [trans.]
qelibandinqeliband(im,î,-,in,in,in)qelibandî

kaus. Verb
Verb
kraftlos sein
war kraftloskraftlos gewesen
miçiqîn
miçiq
Verb
überwältigt sein
war überwältigtüberwältigt gewesen
metel mayînVerb
geschrieben sein
war geschriebengeschrieben gewesen
bûn
lê blê bû
Verb
nicht tineAdverb
schwindelig sein
war schwindeligschwindelig gewesen
heş cûyîn
heş cû
Verb
Deklinieren Kunstfertigkeit -en f
nicht im Bereich Art hier gemeint!
dezge - mSubstantiv
geschockt sein
war geschocktgeschockt gewesen
ecêbmanVerb
nicht nineAdverb
Deklinieren Abstand m
Abstand, von etwas Abstand nehmen (etwas nicht tun)
dûrahîSubstantiv
nicht neAdverbEO F0 HU IE SR
nicht naAdverbR0
schwanger sein
war schwangerschwanger gewesen
ducanîbûn
ducanîbducanîbû
Verb
getaucht sein
war getauchtgetaucht gewesen
noqî tiştekî bûn
noqî tiştekî bnoqî tiştekî bû
Verb
nicht niye (Soranî): nia ausgesprochen
wie langes i ausgesprochen (î)
Adverb
Deklinieren Artistin -en f
Artistin {lat.-mlat.(-fr.)}: weibliche Form zu Artist
Deklinieren artîst artîst[an] f Substantiv
Deklinieren Lagerplatz Lagerplätze m warSubstantiv
bellen
bellte(hat)gebellt
warin (Soranî)
warinwar
Verb
Gegend f warSubstantiv
einfallsreich sein
war einfallsreicheinfallsreich gewesen
Konjugieren bîrbirinVerb
unverfroren sein
war unverfrorenunverfroren gewesen
berxweneketin [intrans.]
berxweneketinberxweneket(im,î,-,in,in,in)berxweneketi(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
satt sein
war satt satt gewesen
têrbûn
têrbtêrbû
Verb
zurufen transitiv
rief zu zugerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
zugeben
gab zu zugegeben
mikur hatin
mikur hat(im,î,-,in,in,in)mikur hatî
Verb
zuschauen transitiv
schaute zuzugeschaut
mêze kirin
lê mêze kir(im,î,-,in,in,in)lê mêze kirî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.07.2019 18:37:31
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon