Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch stimmte zu,war zustimmend - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
herîn
her

Präteritum-Stamm: her
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
meşinVerb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog ab(ist) abgeflogen
rabûn intrans.
rabûnrabû(m,yî,-,n,n,n)rabûyî
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog abist abgeflogen
firîn intrans.
firînfir(îm,iyî,î,în,în,în)
Verb
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
beben, am beben sein intransitiv
bebte, war am beben gebebt, (ist) am beben gewesen
(h)ezînVerb
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:
Substantiv
zustimmen, zustimmend sein intransitiv
zustimmen/zustimmend seinstimmte zu,war zustimmend(hat) zugestimmt/ist zustimmend gewesen
Konjugieren qayil bûn [intrans.]
qayil bûnqayil bû(m,yî,-,n,n,n),qayil bûyî
Verb
Konjugieren sein intransitiv
warist gewesen

bûn² ich werde,.... ich wurde, du wurdest, er,sie,es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden ich bin geworden, du bist geworden,....
Konjugieren bûn
Präsens dib
Verb
zustimmen transitiv
stimmte zu hat zugestimmt
Konjugieren erêkirin
erêkir(im,î,-,in,in,in)erêkirî
Verb
zustimmen intransitiv
stimmte zuhat zugestimmt
Konjugieren qayîl bûn
qayîl bû(m,yî,-,n,n,n)qayîl bûyî

qayîl bûn vitr
Verb
glücklich sein, zu frieden sein
glücklich seinwar glücklichglücklich gewesen

~, zu frieden sein
dilşadVerb
getaucht sein
war getauchtgetaucht gewesen
noqî tiştekî bûn
noqî tiştekî bnoqî tiştekî bû
Verb
geschrieben sein
war geschriebengeschrieben gewesen
bûn
lê blê bû
Verb
schwindelig sein
war schwindeligschwindelig gewesen
heş cûyîn
heş cû
Verb
geschockt sein
war geschocktgeschockt gewesen
ecêbmanVerb
schwanger sein
war schwangerschwanger gewesen
ducanîbûn
ducanîbducanîbû
Verb
abstimmen transitiv
stimmte ababgestimmt
dengdan
dengda(m,yî,-,n,n,n)dengdayî
Verb
satt sein
war satt satt gewesen
têrbûn
têrbtêrbû
Verb
einfallsreich sein
war einfallsreicheinfallsreich gewesen
Konjugieren bîrbirinVerb
Gegend f warSubstantiv
bellen
bellte(hat)gebellt
warin (Soranî)
warinwar
Verb
Deklinieren Lagerplatz Lagerplätze m warSubstantiv
kraftlos sein
war kraftloskraftlos gewesen
miçiqîn
miçiq
Verb
überwältigt sein
war überwältigtüberwältigt gewesen
metel mayînVerb
unverfroren sein
war unverfrorenunverfroren gewesen
berxweneketin [intrans.]
berxweneketinberxweneket(im,î,-,in,in,in)berxweneketi(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
zugeben
gab zu zugegeben
mikur hatin
mikur hat(im,î,-,in,in,in)mikur hatî
Verb
Deklinieren Artistin -en f
Artistin {lat.-mlat.(-fr.)}: weibliche Form zu Artist
Deklinieren artîst artîst[an] f Substantiv
zuschauen transitiv
schaute zuzugeschaut
mêze kirin
lê mêze kir(im,î,-,in,in,in)lê mêze kirî
Verb
zurufen transitiv
rief zu zugerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
nicht zu ändern sein intransitiv
war nicht zu ändern(ist) nicht zu ändern gewesen
îfleh bûn
îfleh bû(m,yî,-,n,n,n)îfleh bûyî
Verb
wütend sein intransitiv
war wütend(ist)wütend gewesen
turabun (Soranî)
turabunturabturabu
Verb
schief sein intransitiv
schief sein war schiefist schief gewesen
xwar bûn [intrans.] (Soranî)
xwar bûn xwar bxwar bû
Verb
schwindlig sein intransitiv
war schwindlig(ist)schwindlig gewesen
sargeş bun (Soranî)
sargeş bunsarş bsargeş bu
Verb
nützlich sein intransitiv
war nützlich(ist) nützlich gewesen
kêr hatin
kêr hat(im,î,-,in,in,in)kêr hatî
Verb
ärgerlich sein intransitiv
war ärgerlich(ist)ärgerlich gewesen
xeyidîn
[arab.]
Verb
verletzt sein intransitiv
war verletzt(ist) verletzt gewesen
birîndar bûn [intrans.]
birîndar bûnbirîndar bû(m,yî,-,n,n,n)birîndar bûyî
Verb
erzogen sein intransitiv
war erzogen(ist) erzogen gewesen
xwedî bûn [intrans.]
xwedî bûnxwedî bû(m,yî,-,n,n,n)xwedî bûyî
Verb
gespannt sein intransitiv
war gespannt (ist) gespannt gewesen
heyrî bûn
heyrî bû(m,yî,-,n,n,n)heyrî bûyî
Verb
gelöst sein intransitiv
war gelöstist gelöst gewesen
çareserbûn [intrans.]
çareserbûnçareserbû(m,yî,-,n,n,n)çareserbû(me,yî,ye,ne,ne,ne)
Verb
müde sein
müde sein war müdemüde gewesen

~, müde werden
westanVerb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.05.2019 5:43:34
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon