Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch ist zu etwas nütze gewesen - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist) angekommen
Konjugieren gihaştin [intrans.]
gihaştingihaşt(im,î,-,in,in,in)gihaştî

Präsensstamm: gihêj, gihîj
Verb
Konjugieren ankommen
kam anangekommen
gihan
gih
Verb
Konjugieren ankommen, erreichen intransitiv
ankommenkam an(ist) angekommen

Türkçe: yetişmek, kavuşmak
Konjugieren gihîştin an gîhîştin, gêhiştin
gihîştingihîşt(im,î,-,in,in,in)gihîştî

gihîştin {an jî} gîhîştin, gêhiştin: 1. Hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr ketî. 2. Nêzîk bûna tiştên an jî kesên ji hev dûr. 3. Bi dest xistina tiştek hez kirî. 4. Di fêkî û sebzeyan da nemayîna xagtiye. 5. Di demê de çûyîn.
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
herîn
her

Präteritum-Stamm: her
Verb
Konjugieren gehen
ginggegangen
meşinVerb
reiten intransitiv
rittist geritten
swarbûn [intrans.] (Soranî)
swarbûnswarbswarbû
Verb
verderben irreg. intransitiv
verderbenverdarb(ist) verdorben
heram bûn [intrans.]
heram bûnheram bû(m,yî,-,n,n,n)heram bûyî
Verb
schütteln intransitiv
schüttelteist geschüttelt
hezîn
hezî(m,-,-,n,n,n)hez(îme,iyî,iye,îne,îne,îne)
Verb
verderben irreg. intransitiv
verderbenverdarb(ist) verdorben
heram bûn [intrans.]
heram bûnheram b(m,yî,-,n,n,n)heram bûyî
Verb
reifen intransitiv
reifteist gereift
kemilîn
kemilîn
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog ab(ist) abgeflogen
rabûn intrans.
rabûnrabû(m,yî,-,n,n,n)rabûyî
Verb
Konjugieren gehen intransitiv
gingist gegangen
Konjugieren çûn [intrans.] (Soranî)
çûnççû
Verb
Konjugieren abfliegen intransitiv
flog abist abgeflogen
firîn intrans.
firînfir(îm,iyî,î,în,în,în)
Verb
Konjugieren ankommen intransitiv
kam an(ist)angekommen

kaus. Verb im Kurdischen von hatin = anîn
kaus gihanîn
gihanîngihanî
Verb
faken intransitiv
fakteist gefakt

ausgesprochen: [feɪk]
fetbazînVerb
Deklinieren Drogen -;- f
ist bereits im Plural
muxadarat (Soranî)Substantiv
Deklinieren Seite f
Buchseite ist hier gemeint
rûpelSubstantiv
unternehmen intransitiv
unternahmunternommen

z. B. etwas dagegen unternehmen
pêrabûn
pêrabû(m,yî,-,n,n,n)pêrabûyî
Verb
zu etwas nütze sein, Nützlichkeit erlangen intransitiv
zu etwas nütze seinwar zu etwas nützeist zu etwas nütze gewesen
kêr hatin
kêr hat(im,î,-,in,in,in)kêr hatî
Verb
beben, am beben sein intransitiv
bebte, war am beben gebebt, (ist) am beben gewesen
(h)ezînVerb
sein intransitiv
warist gewesen

bûn² ich werde,.... ich wurde, du wurdest, er,sie,es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden ich bin geworden, du bist geworden,....
Konjugieren bûn
Präsens dib
Verb
Deklinieren Fachfrau -en f
weibliche Form zu Fachmann
Deklinieren pispor [Sing. Obliquus Casus: pisporê; Plur. Obliquus Casus: pisporan] pispor[an] f Substantiv
Deklinieren Fahrerin -nen f
weibliche Form zu Fahrer
Deklinieren ajokar f Substantiv
Deklinieren Anatomin [weibliche Form zu Amaton] -nen f anatomîst mf - fSubstantiv
Deklinieren Zweifel Zweifel m
erhebliche Zweifel an etwas haben
dûdilî
mf ~, guman
Substantiv
Deklinieren Akademikerin -nen f
weibliche Form zu Akademiker
akademisyen akademisyen fSubstantiv
Deklinieren Kanzerologin -nen f
weibliche Form zu Kanzerologe
Deklinieren kanserolog an qanserolog kanserolog[an] {an jî} qanserolog[an] f Substantiv
Deklinieren Organologin -nen f
Organologin: weibliche Form zu Organologe
Deklinieren organolog organolog[an] f Substantiv
Deklinieren Biologin -nen f
weibliche Form zu Biologe
Deklinieren biyolog biyolog[an] f Substantiv
Deklinieren Sexistin -nen f
Sexistin: weibliche Form zu Sexist
Deklinieren seksîst seksîst[an] f Substantiv
Deklinieren Föderalistin -nen f
weibliche Form zu Föderalist
Deklinieren federalîst federalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Taxatorin -nen f
Taxatorin: weibliche Form zu Taxator
Deklinieren taxator - f Substantiv
Deklinieren Stückchen Stückchen n
Adjektiv: bisschen, ein wenig, etwas
parî m
rengdêr: parî
Substantiv
fliehen intransitiv
floh (ist)geflohen
hellhatin (Soranî): halatn ausgesprochen
hellhatinhellhathellhatû
Verb
verschwinden intransitiv
verschwand(ist) verschwunden
windabûn
windabû(m,yî,-,n,n,n)windabûyî
Verb
Deklinieren Erbe -n m
der Nachlassempfänger ist gemeint
mîratgir (Soranî) miratgr ausgesprochen mSubstantiv
zählen
zählte(hat) (ist) gezählt
hejmartin
hejmarthejmartî
Verb
füllen intransitiv
füllte(ist) gefüllt
tijî bûn
tijî bû(m,yî,-,n,n,n)tijî bûyî
Verb
entzücken intransitiv
entzückte(ist) entzückt
şakeşbûn [intrans.]
şakeşbûnşakeşbû(m,yî,-,n,n,n)şakeşbûyî
Verb
erstarken intransitiv
erstarkte(ist) erstarkt
bihêzbûn [intrans.]
bihêzbûnbihêbû(m,yî,-,n,n,n)bihêbûyî
Verb
erblühen intransitiv
erblühte(ist) erblüht
geşebûn [intrans.]
geşebûngeşebû(m,yî,-,n,n,n)geşebûyî
Verb
ergrauen intransitiv
ergraute(ist) ergraut
gewirbûn [intrans.]
gewirbûngewirbû(m,yî,-,n,n,n)gewirbûyî
Verb
aussterben intransitiv
starb aus(ist)ausgestorben
qirbûn
qirbû(m,yî,-,n,n,n)qirbûyî
Verb
Deklinieren Medizin -en f
die Medizin zum Einnehmen ist gemeint
dermanSubstantiv
entkommen intransitiv
entkamist entkommen
jêrevîn
jêrevî(m,-,-,n,n,n)
Verb
bestätigen intransitiv
bestätigte(ist) (hat) bestätigt
testîq bûn [intrans.]
testîq bûntestîq bû(m,yî,-,n,n,n)testîq bûyî
Verb
Deklinieren Amerikanerin -nen f
weibliche Form zu Amerikaner (1)
Amerîkî fSubstantiv
Deklinieren Bakteriologin -nen f
Bakteriologin {gr.-lat.}: weibliche Form zu Bakteriologe;
bakterîyolog an bakteriyolog - f
bakterîyolog {an jî} bakteriyolog {f}
Substantiv
entgegenkommen intransitiv
kam entgegenist entgegengekommen
bervehatin
bervehat(im,î,-,in,in,in)bervehatî;
Verb
Deklinieren Verantwortliche -n f
weibliche Form zu der Verantwortliche, zwei Verantwortliche
Deklinieren berpirsyar f Substantiv
Deklinieren Sozialistin [weibl. Form] -nen f
weibliche Form zu Sozialist
Deklinieren sosyalîst f sosyalîst[an] f Substantiv
Deklinieren Schloss Schlösser (f) n
(das Gebäude ist gemeint)
qonax fSubstantiv
Deklinieren Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:Aufstand {m}
Deklinieren hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:hawar {f}
Substantiv
erfahren intransitiv
erfuhr ist erfahren
zanînVerb
beklagen transitiv
beklagte(hat) beklagt

etwas beklagen
şikaw kirin [trans.]
şikaw lê kirinşikaw lê kir(im,î,-,in,in,in)şikaw lê kirî

tiştekî şikawlêkirin
Verb
gelangen intransitiv
gelangte ist gelangen
pêgihêştin
pêgihêşt(im,î,-,in,in,in)pêgihêştî
Verb
Deklinieren Erhebung -en f
~ gegen etwas; die Auflehnung {f}
Synonym:Erhebung, Auflehnung, Widerstand
şoreş f
Synonym:şoreş
Substantiv
geschehen intransitiv
geschahist geschehen
qewimîn
Präsensstamm: qewim Präsens: di + qewim + Personalendungen ez diqewimim; tu diqewimî; ew diqewime; em diqewimin; hûn diqewimin; ew diqewimin;
Verb
fortschreiten intransitiv
schritt fortist fortgeschritten
pêşkeftin
pêşkeft(im,î,-,in,in,in)pêşkeftî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.02.2020 16:30:09
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon