Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren fliegen transitiv
floggeflogen

Türkçe: uçmak
fir[r] dan
fir danfir da(m,yî,-,n,n,n)fir dayî

1. Bi alikariya per û baskan di hewa de çûyîn, tevgerîn. 2. Bi hêza bayê an jî tiştekî din li ciyê xwe hilpekîn. 3. Bi lez û beza pir zêde revîn. fir da, fir dide
Verb
Konjugieren fliegen
floggeflogen
firdayînVerb
Konjugieren fliegen intransitiv
flogist geflogen
fi[r]rîn (Soranî): frin ausgesprochen
firînfir
Verb
Konjugieren fliegen intransitiv
flog(ist)geflogen
firîn
fir
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.04.2018 21:29:31
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon