Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
Konjugieren fliegen transitiv
floggeflogen

Türkçe: uçmak
fir[r] dan
fir danfir da(m,yî,-,n,n,n)fir dayî

1. Bi alikariya per û baskan di hewa de çûyîn, tevgerîn. 2. Bi hêza bayê an jî tiştekî din li ciyê xwe hilpekîn. 3. Bi lez û beza pir zêde revîn. fir da, fir dide
Verb
Konjugieren fliegen
floggeflogen
firdayînVerb
Konjugieren fliegen intransitiv
flogist geflogen
fi[r]rîn (Soranî): frin ausgesprochen
firînfir
Verb
Konjugieren fliegen intransitiv
flog(ist)geflogen
firîn
fir
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 20.01.2018 22:00:20
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit



Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon