Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Verben konjugieren. 202 konjugierte Verben.


Verb suchen und bearbeiten:
daw kirin2013-08-27 09:41:31SindbadkaroL
InfinitivPartizip PerfectUnterschiede in orange zu
daw kirindaw kirîdaw kirin
+/-bûn (1) sein
EinzahlMehrzahl
eztu ewemhûnew
Präsensez daw dikimtu daw dikîew daw dikeem daw dikinhûn daw dikinew daw dikin
bûn (1) seinmin daw kir (*daw kirim mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te daw kir (*daw kirî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez)wî,wê daw kir (*daw kir mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.) me daw kir (*daw kirin mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we daw kir (*daw kirin mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan daw kir (*daw kir mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
Präteritum Imperfekt (mehrmals, wiederholt, über eine längere Zeitspanne Vergangenheit/Imperfekt)min daw dikir (*daw dikirim mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te daw dikir (*daw dikirî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wî,wê daw dikir (*daw dikir mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me daw dikir (*daw dikirin mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we daw dikir (*daw dikirin mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wan daw dikir (*daw dikirin mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
bûn (1) seinez (d)ê daw bikimtu (d)ê daw bikîew (d)ê daw bikeem (d)ê daw bikinhûn (d)ê daw bikinew (d)ê daw bikin
Konditional Imin dê daw bikira (*daw bikirama mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te dê daw bikira (*daw bikirayî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez)wî,wê daw bikira (*daw bikira mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me dê daw bikira (*daw bikirana mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we dê daw bikira (*daw bikirana mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan dê daw bikira (*daw bikira mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
Konditional IImin dê daw kiriba (*daw kiribama mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te dê daw kiriba (*daw kiribayî mit Objekt, Obj.2.Pers.Ez.)wî,wê dê daw kiriba (daw kiriba mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me dê daw kiriba (*daw kiribana mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we dê daw kiriba (*daw kiribana mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wan dê daw kiriba (*daw kiribana mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
bûn (1) seinmin daw kiriye (*daw kirime mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te daw kiriye (*daw kiriyî mit Objekt, Obj.2.Pers.Ez.)wî,wê daw kiriye (*daw kiriye mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me daw kiriye (*daw kirine mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we daw kiriye (*daw kirine mit Objekt, Obj. 2.Pers. Mz.)wan daw kiriye (*daw kirine mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz)
bûn (1) seinmin daw kiribû (*daw kiribûm mit Objekt, Obj.1.Pers.Ez.)te daw kiribû (*daw kiribûyî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wî,wê daw kiribû (*daw kiribû mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me daw kiribû (*daw kiribûn mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we daw kiribû (*daw kiribûn mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan daw kiribû (*daw kiribûn mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
bûn (1) seinmin dê daw kiribe (*daw kiribim mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez.) te dê daw kiribe (*daw kiribî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.) wî,wê dê daw kiribe (*daw kiribe mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.) me dê daw kiribe (*daw kiribin mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.) we dê daw kiribe (*daw kiribin mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan dê daw kiribe (*daw kiribin mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
Zeit
EinzahlMehrzahl
1. Person....
2. Person....
3. Person....
+/-bûn (1) sein
EinzahlMehrzahl
eztu ewemhûnew
Präsensdaw bike!daw bike!daw bike!daw bikin!daw bikin!daw bikin!
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken