Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Verben konjugieren. 202 konjugierte Verben. - pauker.at


Verb suchen und bearbeiten:
çêr kirin2013-08-27 09:37:27SindbadkaroL
InfinitivPartizip PräsensPartizip PerfectUnterschiede in orange zu
çêr kirinçêr kîçêr kirîalîkarî kirin
+/-bûn (1) sein
EinzahlMehrzahl
eztu ewemhûnew
Präsensez çêr dikimtu çêr dikîew çêr dikeem çêr dikinhûn çêr dikinew çêr dikin
bûn (1) seinmin çêr kir (*çêr kirim mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te çêr kir (*çêr kirî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez)wî,wê çêr kir (*çêr kir mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.) me çêr kir (*çêr kirin mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we çêr kir (*çêr kirin mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan çêr kir (*çêr kir mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
Präteritum Imperfekt (mehrmals, wiederholt, über eine längere Zeitspanne Vergangenheit/Imperfekt)min çêr dikir (*çêr dikirim mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te çêr dikir (*çêr dikirî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wî,wê çêr dikir(*çêr dikir mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me çêr dikir (*çêr dikirin mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we çêr dikir (*çêr dikirin mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wan çêr dikir (*çêr dikirin mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
bûn (1) seinez (d)ê çêr bikimtu (d)ê çêr bikîew (d)ê çêr bikeem (d)ê çêr bikinhûn (d)ê çêr bikinew (d)ê çêr bikin
Konditional Imin dê çêr bikira (*çêr bikirama mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te dê çêr bikirayî (*çêr bikirayî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez)wî,wê çêr bikira (*çêr bikira mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me dê çêr bikira (*çêr bikirana mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we dê çêr bikira (*çêr bikirana mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan dê çêr bikira (*çêr bikira mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
Konditional IImin dê çêr kiriba (* çêr kiribama mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te dê çêr kiriba (*çêr kiribayî mit Objekt, Obj.2.Pers.Ez.)wî,wê dê çêr kiriba (*çêr kiriba mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me dê çêr kiriba (*çêr kiribana mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we dê çêr kiriba (*çêr kiribana mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wan dê çêr kiriba (*çêr kiribana mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
bûn (1) seinmin çêr kiriye (*çêr kirime mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez)te çêr kiriye (*çêr kiriyî mit Objekt, Obj.2.Pers.Ez.)wî,wê çêr kiriye (*çêr kiriye mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me çêr kiriye (*çêr kirine mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we çêr kiriye (*çêr kirine mit Objekt, Obj. 2.Pers. Mz.)wan çêr kiriye (*çêr kirine mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz)
bûn (1) seinmin çêr kiribû (*çêr kiribûm mit Objekt, Obj.1.Pers.Ez.)te çêr kiribû (*çêr kiribûyî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.)wî,wê çêr kiribû (*çêr kiribû mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.)me çêr kiribû (*çêr kiribûn mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.)we çêr kiribû (*çêr kiribûn mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan çêr kiribû (*çêr kiribûn mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
bûn (1) seinmin dê çêr kiribe (*çêr kiribim mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez.) te dê çêr kiribî (*çêr kiribî mit Objekt, Obj. 2.Pers.Ez.) wî,wê dê çêr kiribe (*çêr kiribe mit Objekt, Obj. 3.Pers.Ez.) me dê çêr kiribe (*çêr kiribin mit Objekt, Obj. 1.Pers.Mz.) we dê çêr kiribe (*çêr kiribin mit Objekt, Obj. 2.Pers.Mz.)wan dê çêr kiribe (*çêr kiribin mit Objekt, Obj. 3.Pers.Mz.)
Zeit
EinzahlMehrzahl
1. Person....
2. Person....
3. Person....
+/-bûn (1) sein
EinzahlMehrzahl
eztu ewemhûnew
Präsensçêr bike!çêr bike!çêr bike!çêr bikin!çêr bikin!çêr bikin!Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken