Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Finnisch Deutsch tämä - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
dieser/diese/dieses, der/die/das tämä
diese/r/s; der/die/das tämä
Diese f tänä (tämä)Substantiv
Dies ist... tämä on...
und das... entä tämä...
dieses / jenes tuon / tämä
dieser, diese, dieses tämä, -n, tätä
Ist dieses teuer? Onko tämä kallis?
Wem gehört das? Kenen tämä on?
Wessen ist dies? Wem gehört dies? Kenen tämä on?
welche Farbe hat minkävärinen tämä on
schreib dir das hinter di Ohren ota tämä varoitukseksi
Danke, das ist alles. Kiitos, tämä riittää.
was kostet das? mitä tämä maksaa
was ist das? mikä tämä on?
was ist dies? mikä tämä on?
das sieht gut aus tämä näyttää hyvältä
das ist ... tämä / se on
Woher kommt das? Mistä tämä aiheutuu?
Gluten: Ist Gluten darin enthalten? Sisältääkö tämä gluteenia?
das geht dich an tämä koskee sinua
das betrifft dich tämä koskee sinua
gefällt dir das? miellyttääkö tämä sinua?
das bewirkte, tämä vaikutti, että
dieses (zeigen) täma
das ist absoluter Müll tämä on täytä roska
das ist sein/ihr Verdienst, das haben wir ihm/ihr zu verdanken tämä on hänen ansiotaan
das ist ein starkes Stück tämä on kova juttu
Welche Farbe ist das Minkä värinen tämä on
das ist der Anfang vom Ende tämä on lopun alkua
ist dieser Tisch frei? onko tämä pöytä vapaana?
Was ist dies auf Finnisch? Mitä tämä on suomeksi?
hält dieser Zug in Oulu? pysähtyykö tämä juna Oulussa
das schafft die Tatsache nicht aus der Welt tämä ei poista tosiasiaaVerb
das ist mein Platz tämä on minun paikkani
das geht zu weit tämä menee liian pitkälle
ist dieser Platz frei? onko tämä paikka vapaa?
es dauert nicht lange tämä ei vie kauaa
Geht diese Uhr richtig? Käykö tämä kello oikein?
dies hatte zur Folge tämä vaikutti sen, että
Welches Buch ist dieses? Mikä kirja tämä on?
das ist meine persönliche Ansicht tämä on minun yksityinen mielipiteeni
diese (Mehrzahl) nämä (zu: tämä, -n, tätä)
sich wenden an intransitiv
Beispiel:
vedota
Beispiel:
Verb
Dies ist nicht mein Niveau Tämä ei ole minun tasolla
ist das der Zug nach Oulu? onko tämä Ouluun lähtevä juna?
fährt dieser Zug über Oulu? meneekö tämä juna Oulun kautta?
das ist etwas, worunter ich mir nichts vorstellen kann tämä ei sano minulle mitään
in dieser tällä (zu: tämä, -n, tätä)
Wer ist der Meinung, dass dieses Wörterbuch gut ist? Kenestä tämä sanakirja on hyvä?
Ich muss dieses Buch lesen Minun täytyy lukea tämä kirja
diese Sache beschäftigt mich ziemlich tämä asia askarruttaa minua kovasti
Welche Farbe hat dieses Hemd? Minkä värinen tämä paita on?
ich muss diesen Flug annulieren minun täytyy peruuttaa tämä lento
in dieses/dies tähän (zu: tämä, -n, tätä)
in diesem/dieser, hier tässä (zu: tämä, -n, tätä)
dieser Umstand verdient keine weitere Beachtung tämä seikka ei ansaitse enempää huomiota
Art f
Beispiel:
keino
Beispiel:
Substantiv
duftend, riechend
Beispiel:
hajuinen
Beispiel:
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.06.2018 21:19:46
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon