Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Finnisch Deutsch ist jmdn zuteil geworden - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
Konjugieren ankommen saapua, saavun + wohin (in/lle)Verb
Ist...? Onko...?
Ist n on ( ->olla)Substantiv
qualitiativ adj
korrekt ist 'qualitativ', nicht 'qualitiativ'
laadullinen, laatu-, kvalitatiivinen
'kvalitatiivinen' ist korrekt
ist verschwunden on hukassa
atemlos geworden hengästynyt
jmdn verdächtigen epäillä, pitää jtk epäillyttävänä
jmdn. erpressen kiristää jotakuta
jmdn bemühen vaivata jkta
jmdn überfallen hyökätä jnk kimppuun
er ist hän on
frei geworden vapautunut
(ist) zuzurechnen (on) luettava
Dies ist... tämä on...
es ist se onFU
wo ist missä on
Ist nicht...? Eikö....?
sicher ist sicher parempi katsoa kuin katua
das ist ... tämä / se on
Morgen ist... Huomenna on
sie ist se on
ist es wohl...? onkohan...?
Mir ist schlecht. Voin pahoin
das ist, hier ist tässä on
ist das alles? onko siinä kaikki
Das ist aber... Onpa...
es ist nicht se ei ole
etwas ist qualvoll joku tuottaa tuskaa
er/sie ist hän onFU
Onpa... Das ist aber...
jemand ist qualifiziert jollekulla on [tarvittava] pätevyys
Irren ist menschlich Erehtyminen on inhimillistä
Was ist los? Mikä hätäna?
Ist es gut? Onko se hyvä?
Ist dieses teuer? Onko tämä kallis?
Stark ist Liebe Jykevää on rakkaus
Mir ist kalt Minulla on kylmä
Goofy ist lustig Hessu on hassu
es ist spät kello on paljon
Mir ist heiß Minulla on kuuma
ihm ist warm hänellä on lämmin
es ist beabsichtigt tarkoitus on
spendieren, jmdn. einladen tarjota
mir ist himmelangst olen tuhannessa tuskassa
Versprochen ist gegeben. Annettu mikä luvattu.Redewendung
was ist das? mikä tämä on?
das ist unfair ei ole laita peliä
Jetzt ist Sommer Nyt on kesä
ist zu sagen on sanottavissa
Er ist gross. Hän on pitkä.
Jetzt ist Herbst. Nyt on syksy.
Jetzt ist Frühling. Nyt on kevät.
alles ist möglich kaikki on mahdollista
es ist gratis se on ilmainen
Das ist wahr. Se on totta.
Jetzt ist Winter. Nyt on talvi.
es ist jammerschade se on surkean surkea
Es ist warm. On lämmin.
Mir ist übel. Minulla on paha olo.
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.10.2019 6:16:31
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon