Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Finnisch Deutsch hat einander unterstüzt - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
Konjugieren nachlassen jättää jälkeensä, alentaaVerb
Konjugieren nachlassen helpottaaVerb
einander toisiaan
einander toisillemme (toinen toisensa)
einander toisistaan (toinen toisensa)
einander toinen toisensa (resiprookkinen)
Hat Päivi...? Onko Päivillä...?
er hat hänellä on
es hat sillä on
wer hat? kenellä on?
einander abwechseln vuorotella
sie hat abgetrieben hänelle tehtiin abortti
gleichalterige duzen einander samanikäiset sinuttelevat toisiaan
einander, sich gegenseitig toisilleen
Wer hat ... genommen? Kuka on ottanut ...?
das hat gewirkt se naula veti
das hat gesessen isku osui
Wer hat Durst? Kenellä on jano?
welche Farbe hat minkävärinen tämä on
hat er nicht? eikö hänellä ole
er/sie hat hänellä on
Hat es geschmeckt? Maistuiko?
auch er hat hänelläkin on, myös hänellä on
sie hat ihn verlassen hän on jättänyt hänet
das hat keinen Sinn ei ole järkeä
er/sie hat Köpfchen hän on älykäs
er hat ein Fahrrad hänellä on pyörä
Er hat kurze Haare. Hänellä on lyhyet hiukset.
der Radiologe hat überprüft radiologi tarkistanut
er/sie hat Alzheimer hän sairastaa Alzheimerin tautia
alles was Beine hat kuka (ken) kynnelle kykenee
Er hat lange Haare. Hänellä on pitkät hiukset.
davon hat niemand etwas se ei ole kenellekään hyödyksi
er hat kein Sitzfleisch hän ei voi pysyä paikoillaan
alles hat seine Zeit aika aikaa kutakin
Finnland hat saubere Luft. Suomessa on puhdas ilma.
jemand hat moralische Qualitäten jollakulla on korkea moraali
er/sie/es hat siinä
alles hat seine Grenzen kaikella on rajansa
wer hat hier das Sagen kuka om täällä määrääjä
Das Haus hat einen Lift Talossa on hissi
das hat nichts genützt/genutzt siitä ei ollut mitään
damit hat es keine Not ei sillä ole hätää
hat jemand nach mir gefragt? onko kukaan kysynyt minua?
man hat oft den Eindruck tuntuu usein siltä
Worunter hat er sich versteckt? Minkä alle hän on mennyt piiloon?
ein Garten hat einen Rasen puutarhassa on nurmikkoa
er hat mitunter merkwürdige Anwandlungen hän saa toisinaan kummallisia puuskia
Auch Enthaltsamkeit f hat ihre Grenzen f. Raja se on raittiudellakin.Redewendung
Er hat keinen einzigen Freund. Hänellä ei ole yhtään ystävää.
Welche Farbe hat diese Hose? Minkä väriset nämä housut ovat?
Welche Farbe hat eine Tomate? Minkä värinen tomaatti on?Redewendung
die Sache hat einen Haken asialla on haittansa
er/sie hat etwas Einnehmendes hänessä on jotakin valloittavaa
Morgenstund' hat Gold im Mund. Aamuhetki kullan kallis.Redewendung
verleien transitiv
Beispiel:
lainata
Beispiel:
Verb
Angst haben transitiv
Beispiel:
pelotella
Beispiel:
Verb
das hat den Vorteil, daß siinä on se hyvä puoli että
Er hat scheinbar keine Zeit. Hänellä ei ole ilmeisesti yhtään aikaa.
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.07.2019 16:03:23
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon