Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Finnisch Deutsch [Inf-1]ten

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
1. ensimmäinen
1. Reihe, vorderste Bank etupenkki
reisen matkustaa (1)
nehmen (1) ottaa, otan
(to) be enough riittää (1)
groß (1) suuri
kennen (1) tuntea, tunnen
1, eins yksi
stören, unterbrechen häiritä (1)
verstehen (1) ymmärtää, ymmärrän
(to) sleep nukkua (1)
lernen (1) oppia, opin
(to) write kirjoittaa (1)
(to) learn oppia (1)
(to) understand ymmärtää (1)
(to) know how to answer tietää (1)
(to) read lukea (1)
Frau (1) nainen
um 1 Uhr ... yhdeltä ...
spielen (Instrument) soittaa*
*, soitan, soittaa 1
nehmen ottaa, otan (1)
besuchen (jemanden) käydä, käyn (1)
im 1. Stock ensimmäisessä kerroksessa
Neujahr (1. Januar) ilotulitus
Neujahr (1. Januar) uudenvuodenpäivä
wissen tiedää, tiedän (1)Verb
denken ajatella, ajattelen (1)Verb
(to) drive a car ajaa (1) autoa
(to) play music/an instrument; (to) phone soittaa (1) + Partitiv
schwimmen uida, uin (1)
baden kylpeä, kylven (1)Verb
übersetzen kääntää*
*, käännän, kääntää 1
Verb
schreiben kirjoittaa
*, kirjoitan, kirjoittaa 1
Verb
verstehen ymmärtää
*, ymmärrän, ymmärtää 1
Verb
bilden, formen muodostaa
muodostan, muodostaa 1
tragen, reichen kantaa
*, kannan, kantaa 1
Konjugieren fahren ajaa, ajan (1)Verb
wissen tietää, tiedän (1)Verb
bewirken, Einfluss haben vaikuttaa*
*, vaikutan, vaikuttaa 1
Zeit (genug) haben joutaa
joutan, joutaa 1
wechseln, umsteigen vaihtaa*
vaihdan, vaihtaa 1
erinnern muistaa, muistan (1)Verb
geben antaa, annan (1)Verb
losfahren, losgehen lähteä, lähden (1)
ergänzen täydentää*
*, täydennän, täydentää 1
Verb
bezahlen, kosten maksaa, maksan (1)
abnehmen laihduttaa*
laihdutan, laihduttaa 1
Verb
kochen
Essen zubereiten
keittää*
*, keitän, keittää 1
Verb
mischen, rühren, mixen sekoittaa
*, sekoitan, sekoittaa 1
anschauen, ansehen Konjugieren katsoa
katson, katsoo 1
Verb
wünschen toivottaa, toivotan, toivottaa 1Verb
lesen lukea, luen (1)Verb
vermissen
kaipasin (1)

Minä kaipaan
kaivataVerb
lesen lukea*
*, luen, lukee 1
Verb
sich benehmen käyttäytyä*
*, käyttäydyän, käyttäytyää 1
weder noch (1. Pers) en ... enkä
die 1. Person Singular minä-persoona
1 Waffe f 2 Werkzeug n aseSubstantiv
1 Rangabzeichen n 2 Wertmarke f arvomerkkiSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 03.12.2022 7:39:24
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (FI) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken