Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Finnisch Deutsch (ist) ausgereift geworden - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
Konjugieren ankommen saapua, saavun + wohin (in/lle)Verb
Ist...? Onko...?
Ist n on ( ->olla)Substantiv
qualitiativ adj
korrekt ist 'qualitativ', nicht 'qualitiativ'
laadullinen, laatu-, kvalitatiivinen
'kvalitatiivinen' ist korrekt
Morgen ist... Huomenna on
atemlos geworden hengästynyt
er ist hän on
ist verschwunden on hukassa
(ist) zuzurechnen (on) luettava
frei geworden vapautunut
sie ist se on
das ist ... tämä / se on
sicher ist sicher parempi katsoa kuin katua
Dies ist... tämä on...
Ist nicht...? Eikö....?
wo ist missä on
es ist se onFU
Mir ist kalt Minulla on kylmä
Onpa... Das ist aber...
Irren ist menschlich Erehtyminen on inhimillistä
Was ist los? Mikä hätäna?
Ist es gut? Onko se hyvä?
Ist dieses teuer? Onko tämä kallis?
Stark ist Liebe Jykevää on rakkaus
was ist dies? mikä tämä on?
es ist jammerschade se on surkean surkea
ist zu sagen on sanottavissa
Mir ist übel. Minulla on paha olo.
er/sie ist hän onFU
Das ist nett Sehän on kiva
ist hier jemand? onko täällä ketään?
Was ist passiert Mitä on tapahtunut
Mir ist schlecht. Voin pahoin
ist das alles? onko siinä kaikki
etwas ist qualvoll joku tuottaa tuskaa
Jetzt ist Winter. Nyt on talvi.
Jetzt ist Sommer Nyt on kesä
Er ist gross. Hän on pitkä.
Jetzt ist Frühling. Nyt on kevät.
alles ist möglich kaikki on mahdollista
es ist gratis se on ilmainen
Das ist wahr. Se on totta.
es ist spät kello on paljon
es ist nicht se ei ole
Mir ist heiß Minulla on kuuma
jemand ist qualifiziert jollekulla on [tarvittava] pätevyys
Goofy ist lustig Hessu on hassu
das ist, hier ist tässä on
es ist üblich on tapana
Das ist aber... Onpa...
Wer ist dran? Kenen vuoro?
Jetzt ist Herbst. Nyt on syksy.
mir ist schlecht minulla on paha olo
Es ist heiß. On kuuma.
mir ist übel minua oksettaa
sie ist da hän on siellä
Meine Muttersprache ist Minun äidinkieli on
ist, es gibt on
das ist selbstgemacht se on omaa tekoa
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.10.2019 2:59:04
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (FI) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon