Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Finnisch Deutsch (hat) bei jmdm. etw. bestellt

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
Konjugieren nachlassen helpottaaVerb
Konjugieren nachlassen jättää jälkeensä, alentaaVerb
jmdm etw. ausrichten jättä jollekin viesti
bei luona, lähellä (durch Kasus ausgedrückt: -lla, -llä, -ssa, -ssä)Präposition
bei lläPräposition
bei luo, luonaPräposition
etw. zu erzählen, sagen kerrottava
nahe bei lähellä
etw. geniessen nauttia, nautin, nautin, nauttinut (1) (+ Elat.)
etw. mögen pitää, pidän (+ -sta/-stä)
etw. abkratzen raaputtaa
er hat hänellä on
bei Bedarf tarpeen vaatiessa
anfragen bei kysyä jklta
etw. anziehen panna pälle
neben, bei viereen
neben, bei vieressä
bei (jemandem) luona
bei Gelegenheit satunnaisesti
bei Nacht yöllä
bei denen niillä (zu: ne, niiden, niitä)
etw. feiern juhlia + P
Hat Päivi...? Onko Päivillä...?
es hat sillä on
wer hat? kenellä on?
etw. rausfinden, klären ottaa selvää asioista
nicht (bei Imperativ) älä
bei menien Eltern minun vanhempien luona =(minun) vanhempieni luona
bei schlechtem Wetter huonolla säällä
willkommen bei uns tervetuloa meille
bei oberflächlicher Betrachtung puusta katsoen
bei dieser Gelegenheit tässä yhteydessä
bei jemandem abblitzen saada pakitRedewendung
bei uns: Kindergeld kotihoidontuki
bei dieser Gelegenheit tässä tilaisuudessa
bei näherer Erwägung lähemmin asiaa punnittuansa
bei ihr/ihm hänen luona, hänen luonansa, luonaan
bei der Ausreise (maasta) poistuttaessa
mit (bei Speisen) kera (Gen.+kera; ruokien yhteydessä)
bei Rot fahren ajaa päin punaisia
bei näherer Betrachtung lähemmin tarkastettaessa
bei schlechtem Wetter huonolla säällä
bei passender Gelegenheit sopivassa tilaisuudessa
bei der Arbeit työllä
bei jemandem vorbeischauen käydä katsomassa jkta
Viertel (bei Uhrzeiten) vartti, vartin, varttia, vartteja
vor (bei Uhrzeiten) vaille/vailla
berühren, etw. betreffen koskea
abhängig von etw. jnk. perusteella määräytyvä
etw betreiben, etw voranbringen ajaa
sich etw. abgewöhnen lopettaa
auf etw. zählen luotaa jhk.
etw. befolgen/-achten noudattaa
jdn./etw. lieben rakastaa, rakastan + Part.
etw. zu trinken juotava
bei genauerem Hinsehen tarkkaan ottaen/katsoen
bei einem Unfall onnettomuuden sattuessa, onnettomuudessa
auf etw. verzichten huopua
etw. verbringen, begehen viettää + P
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 05.10.2022 7:49:25
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (FI) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken