Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
Leben n elämä, eläminenSubstantiv
Leben n eloSubstantiv
leben elää, elättää itsensä, olla elossa
leben elää, elän, elin, elänyt
Leben n ikä (tässä: elämä)Substantiv
Leben n elämäSubstantiv
Leben n elämäSubstantiv
leben
wohnen
asua
kulturelles Leben sivistyselämä
am Leben erhalten pitää vireillä
ins Leben rufen herättää eloon
Alltagsleben n, alltägliches Leben n arkielämäSubstantiv
am Leben sein olla elossa
am Leben bleiben jäädä eloon
auf großem Fuße leben elellä isoisesti
mit seinem Leben zahlen maksaa hengellään
für mein Leben gern hirveän mielelläni
sein Leben angenehm gestalten laittaa elämänsä mukavaksi
auf Leben und Tod elämän ja kuoleman uhalla
sich ein Leben aufbauen rakentaa elämää
auf großem Fuß leben elellä suurellisestiRedewendung
leben, am Leben sein elää
Wie war das Leben früher? Millaista elämä oli ennen?
in Saus und Braus leben elää kuin viimeistä päivää
etwas beleben; Leben in etwas bringen elävöittää
das hat mir das Leben verekelt se teki minulle elämän tympäiseväksi
leben wie Hund und Katze elää kuin kissa ja koira
unser Leben war ein einziges Fest elämämme oli yhtä ainoaa juhlimista
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! Älä unelmoi elämääsi, elä unelmasi!
Mona hatte viel Erfolg in ihrem Leben. Mona on menestynyt hyvin elämässään.
von der Hand in den Mund leben elää kädestä kärsään
Es ist leicht, sich hier ein Leben aufzubauen. Täällä on helppo rakentaa elämää.
davonkommen intransitiv
Beispiel:Liisa und Markku kamen bei dem Unglück mit dem Leben davon.
selvitä
Beispiel:Liisa ja Markku selvisivät onnettomuudesta hengissä.
Verb
Frage f
Beispiel:Jetzt ist die Frage an ihm.
Gestern war es eine Frage auf Leben und Tod.
kyse
Beispiel:Nyt on kyse hänestä.
Eilen oli kyse elämästä ja kuolemasta.
Substantiv
sich in etwas hineinversetzen, -leben
Beispiel:das empathische Mädchen versteht es, sich in die Gefühle ihres Freundes hinein zu versetzen
eläytyä
Beispiel:empaattinen tyttö osaa eläytyä ystävän tunteisiin
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.05.2017 15:46:58
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken
Opel
Australien
Amazon
sapxsi