Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Finnisch Deutsch Leben - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschFinnischKategorieTyp
Leben n eloSubstantiv
Leben n elämä, eläminenSubstantiv
Leben n elämäSubstantiv
leben elää, elättää itsensä, olla elossa
Leben n elämäSubstantiv
leben elää, elän, elin, elänyt
Leben n ikä (tässä: elämä)Substantiv
heutiges Leben nykyelämä
kulturelles Leben sivistyselämä
leben
wohnen
asua
am Leben erhalten pitää vireillä
ins Leben rufen herättää eloon
am Leben sein olla elossa
am Leben bleiben jäädä eloon
Alltagsleben n, alltägliches Leben n arkielämäSubstantiv
mit seinem Leben zahlen maksaa hengellään
sich ein Leben aufbauen rakentaa elämää
auf großem Fuße leben elellä isoisesti
auf Leben und Tod elämän ja kuoleman uhalla
für mein Leben gern hirveän mielelläni
auf großem Fuß leben elellä suurellisestiRedewendung
leben, am Leben sein elää
sein Leben angenehm gestalten laittaa elämänsä mukavaksi
in Saus und Braus leben elää kuin viimeistä päivää
das hat mir das Leben verekelt se teki minulle elämän tympäiseväksi
etwas beleben; Leben in etwas bringen elävöittää
Wie war das Leben früher? Millaista elämä oli ennen?
leben wie Hund und Katze elää kuin kissa ja koira
unser Leben war ein einziges Fest elämämme oli yhtä ainoaa juhlimista
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! Älä unelmoi elämääsi, elä unelmasi!
Mona hatte viel Erfolg in ihrem Leben. Mona on menestynyt hyvin elämässään.
von der Hand in den Mund leben elää kädestä kärsään
Es ist leicht, sich hier ein Leben aufzubauen. Täällä on helppo rakentaa elämää.
davonkommen intransitiv
Beispiel:
selvitä
Beispiel:
Verb
Frage f
Beispiel:
kyse
Beispiel:
Substantiv
sich in etwas hineinversetzen, -leben
Beispiel:
eläytyä
Beispiel:
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.06.2018 4:35:57
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon